*

đông đảo chủ trương công tác lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn và khiếp nghiệm
phản hồi - Phê phán
Quan điểm của Đảng, bên nước về biên phòng với sự vận dụng trong quản ngại lý, đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, bình yên biên giới giang sơn hiện nay

Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; quản lý, bảo đảm an toàn biên giới có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt đặc biệt quan trọng đối với sự toàn diện lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Bởi thế, quán triệt, triển khai có tác dụng quan điểm của Đảng, đơn vị nước về biên chống là vụ việc cấp thiết, nên được đẩy mạnh trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung, bộ đội Biên phòng nói riêng, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đảm bảo Tổ quốc trong tình trạng mới.

Cùng cùng với đó, quyết nghị cũng chỉ rõ, trong tình hình mới, nhiệm vụ của lính Biên chống - lực lượng nòng cốt, chăm trách trong quản lý, đảm bảo biên giới quốc gia rất trọn vẹn và phức tạp, bao gồm: “Bảo vệ bền vững và kiên cố độc lập, nhà quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ biên cương quốc gia; bảo vệ Đảng, nhà nước, Nhân dân, chính sách xã hội công ty nghĩa;… bảo đảm an toàn hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa ngõ khẩu. Xây dựng biên thuỳ hòa bình, hữu nghị, ổn định định, phù hợp tác; bảo vệ, chống thủ kiên cố biên giới quốc gia; góp thêm phần phát triển kinh tế - thôn hội đính thêm với củng cố, bức tốc quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới với cả nước”1. Để kết thúc tốt nhiệm vụ, bộ đội Biên chống cần triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp quản lý, đảm bảo biên giới quốc gia; trong đó, phải phải phụ thuộc vào dân, vạc huy sức mạnh tổng thích hợp của toàn thôn hội, kết hợp ngặt nghèo giữa giải pháp vũ trang và biện pháp phi vũ trang, giữa bảo đảm an toàn trực tiếp, tại khu vực với đảm bảo an toàn từ xa, cơ bản, thọ dài; vừa hòa hợp tác, vừa đấu tranh, xử lý mọi bất đồng, tranh chấp bởi biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp pháp, thông thường quốc tế. Nhấn thức rõ ý kiến của Đảng về đối tượng người tiêu dùng và công ty đối tác trong quản lý, đảm bảo biên giới; kháng cả hai khuynh hướng mơ hồ, mất cảnh giác và hết sức hình, cứng rắn trong thừa nhận thức, trong đưa ra chủ trương và biện pháp xử lý các tình huống rõ ràng trên biên cương và những vùng biển, đảo; tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn chủ quyền lãnh thổ, bình yên biên giới giang sơn gắn cùng với thực hiện tốt chủ trương “mở cửa”, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng biên cương hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước trơn giềng.

Bạn đang xem: Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

Trong tiến hành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia phải tiệm triệt, thực hiện xuất sắc mục tiêu “Xây dựng khối hệ thống chính trị các cấp ở khoanh vùng biên giới vững vàng mạnh, chuyển động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng nền tảng chính trị, ý thức “thế trận lòng dân” bền vững ở khu vực biên giới. Tạo khối đại hòa hợp toàn dân tộc bản địa làm nền tảng gốc rễ cho sự nghiệp bức tốc quốc phòng, bình yên và quản lý, đảm bảo an toàn biên giới quốc gia. Đầu tứ xây dựng, cách tân và phát triển các cụm cư dân biên giới, phân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sinh sống nhân dân. Thực hiện kết quả các chương trình mục tiêu nước nhà về trở nên tân tiến nhanh, mạnh mẽ và bền chắc khu vực biên giới”2; “Phát triển tài chính - làng mạc hội phối hợp với tăng cường và củng nỗ lực quốc phòng, an ninh, đối nước ngoài ở quanh vùng biên giới”3. Thực hiện giỏi chủ trương tăng lên cấp ủy viên cấp huyện là cán bộ đồn Biên chống tại những huyện biên giới, hải đảo trong cả nước; tham gia củng cố, xây dựng khoanh vùng phòng thủ tỉnh, tp biên giới vững mạnh, xây dựng chũm trận biên chống toàn dân vững chắc và kiên cố trong nỗ lực trận quốc phòng toàn dân đính với ráng trận bình an nhân dân ở khoanh vùng biên giới.

Lực lượng lính Biên phòng, Công an và dân quân từ vệ bình thường tay đảm bảo an toàn biên giới. Ảnh: Hoàng Anh/bienphong.com.vn

Xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo đảm an toàn biên giới non sông là vấn đề mang tính quy luật, là đòi hỏi khách quan đối với mọi quốc gia, dân tộc trên núm giới. Đặc biệt, trước cốt truyện phức tạp của tình hình trái đất và khu vực, sự trở nên tân tiến của cuộc phương pháp mạng công nghiệp lần thiết bị tư, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, đảm bảo an toàn Tổ quốc trong thực trạng mới đặt ra những thời cơ và thử thách mới trong cai quản lý, đảm bảo biên giới quốc gia. Nghị quyết số 33-NQ/TW xác định: xây dựng lính Biên phòng giải pháp mạng, thiết yếu quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại, một trong những thành phần tiến thẳng hiện nay đại, có unique tổng phù hợp cao, vững về chính trị, tứ tưởng, giỏi về quân sự, tiếp nối về pháp luật, thông tỏ về nghiệp vụ, thành thạo nước ngoài ngữ, tiếng những nước bóng giềng, tiếng đồng bào dân tộc. Thường xuyên “bám trụ, bám dân, dính địa bàn”, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, thuộc nói tiếng dân tộc”, đảm bảo an toàn dân, bảo đảm biên giới. Đồng thời, chú trọng bảo vệ phương tiện, trang bị, vũ khí hiện nay đại, đáp ứng yêu cầu trọng trách quản lý, đảm bảo an toàn biên giới đất nước trong hồ hết tình huống.

Hiện nay, thực trạng xâm phạm, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ tình tiết rất phức tạp, nhất là tranh chấp, bất đồng về công ty quyền, quyền tự do và quyền tài phán non sông trên những vùng hải dương giữa các nước, độc nhất là trên biển khơi Đông có xu thế gia tăng, ngày càng phức tạp, nặng nề dự báo. Thực trạng vi phạm công ty quyền, khu vực và bình yên trật từ trên các tuyến biên giới nước ta đã, đang mở ra những phương thức, mánh khoé mới; vấn đề biên giới, phạm vi hoạt động gắn với vụ việc dân tộc, tôn giáo trở thành trọng yếu chống phá của những thế lực thù địch; các loại tội phạm, độc nhất vô nhị là tội phạm bao gồm tổ chức, có vũ trang, xuyên biên giới có chiều hướng gia tăng; cùng với phần lớn thách thức bình an phi truyền thống đề ra yêu cầu, trách nhiệm công tác biên phòng ngày dần toàn diện, nặng trĩu nề, phức tạp, v.v. Quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước về biên phòng, Đảng ủy, bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng xác minh cần triệu tập thực hiện xuất sắc những nội dung, trọng trách trọng trung khu sau:

1. Liên tiếp quán triệt, nắm vững quan điểm, nhà trương, con đường lối của Đảng, bên nước, Quân ủy Trung ương, cỗ Quốc phòng về trách nhiệm quân sự, quốc phòng, biên phòng. Dữ thế chủ động nghiên cứu, phối phù hợp với các lực lượng nắm, đánh giá, đoán trước từ sớm, từ bỏ xa, gần cạnh đúng tình hình, kịp thời báo cáo Quân ủy Trung ương, cỗ Quốc chống tham mưu với Đảng, nhà nước nhiệm vụ biên chống và desgin nền biên chống toàn dân, nỗ lực trận biên phòng toàn dân vững vàng chắc; tổ chức tiến hành Luật Biên phòng vn và những nghị định, thông tư tiến hành thi hành Luật. Nghiên cứu, khuyến cáo với Đảng, nhà nước tập trung mọi nguồn lực sớm xong xây dựng hệ thống các công trình giao hàng quản lý, bảo đảm an toàn biên giới, kiếm tìm kiếm, cứu nạn với phát triển tài chính - thôn hội ở quanh vùng biên giới; có phương án đấu tranh kịp thời với các hoạt động làm chuyển đổi hiện trạng đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

2. Xúc tiến toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn biên giới quốc gia. Trung tâm là kết hợp tổ chức thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới; gia nhập đàm phán những vùng biên giới ông xã lấn và xử lý 16% khối lượng quá trình còn lại tuyến biên cương đất liền việt nam - Campuchia. Gia hạn nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chủ quyền biển, đảo và khắc phục và hạn chế hậu quả thiên tai, kiếm tìm kiếm, cứu giúp hộ, cứu nạn. Thế chắc tình hình, kịp thời phát hiện, chống ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn hoạt động, phòng phá của những thế lực thù địch, phản hễ và các loại tội phạm, độc nhất là tội phạm về ma túy và giao thương mua bán người, kéo dài an ninh, cô quạnh tự địa bàn khu vực biên giới. Đổi mới, nâng cao hiệu trái công tác làm chủ cửa khẩu, kiểm soát điều hành xuất, nhập cảnh theo hướng văn minh tiếp cận cuộc giải pháp mạng công nghiệp lần máy tư, thỏa mãn nhu cầu yêu ước hội nhập quốc tế trong tình trạng mới.

3. tổ chức triển khai thực hiện xuất sắc đường lối, chế độ đối nước ngoài độc lập, từ chủ, nhiều phương hóa, nhiều chủng loại hóa, công ty động, lành mạnh và tích cực hội nhập thế giới của Đảng, bên nước. Vào đó, nên kết hợp ngặt nghèo đối nước ngoài của Đảng, nước ngoài giao công ty nước, đối nước ngoài quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại quần chúng. # ở khu vực biên giới. Đẩy mạnh mẽ và đẩy mạnh kết quả bề ngoài giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới; nhân rộng quy mô kết nghĩa giữa những địa phương với nhân dân hai bên biên giới. Phối hợp, triển khai mô hình hợp tác giữa những lực lượng bảo đảm biên giới của việt nam với lực lượng hữu quan của các nước trơn giềng và những nước liên quan; củng cố, xây dựng tín nhiệm chiến lược, phía đến hòa bình và ổn định trong khu vực và vắt giới. Bức tốc hợp tác với những tổ chức quốc tế, lực lượng tác dụng các nước trong kiếm tìm kiếm cứu vớt hộ, cứu vớt nạn, phòng kháng dịch bệnh, di, dịch cư trường đoản cú do; chống chọi phòng, chống những loại tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới.

5. Tham mưu tạo ra lực lượng bảo đảm an toàn biên giới toàn dân rộng khắp, đồng bộ; trung tâm là xây dựng lính Biên phòng vững bạo dạn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xuất sắc chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm chủ nhà nước so với công tác quản lý, bảo đảm an toàn chủ quyền, bình an biên giới quốc gia. Tổ chức tiến hành có hiệu quả Đề án “Tổ chức lực lượng bộ đội Biên phòng quá trình 2017 - 2021 và những năm tiếp theo”. Tập trung chi tiêu phương tiện, sản phẩm công nghệ tiên tiến, hiện đại, cải thiện chất lượng tổng hợp, sức khỏe chiến đấu, công tác của cục đội Biên phòng theo phía tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tìm mọi cách năm 2030 tiến lên hiện đại theo lòng tin Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung tướng mạo LÊ ĐỨC THÁI, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, tứ lệnh quân nhân Biên phòng_________________

Lai Châu là tỉnh biên cương phía tây bắc của Tổ quốc có diện tích thoải mái và tự nhiên 9.068,78 km2; 265,165 km đường biên giới giới giáp ranh Trung Quốc. Tất cả 8 đơn vị hành thiết yếu cấp huyện; 106 đơn vị hành chủ yếu cấp xã, trong số đó có 4 huyện, 22 xã biên giới. Là quanh vùng xung yếu đuối của Sông Đà, tất cả vị trí địa thiết yếu trị, quân sự, chiến lược trọng yếu đuối trong bảo đảm an toàn quốc phòng, bình an và đảm bảo an toàn chủ quyền biên cương quốc gia.
*
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên chống tham gia phát triển kinh tế khu vực biên giới
Nhận thức rõ vai trò, tầm đặc trưng của việc quản lý, bảo đảm an toàn đường biên giới giang sơn đến sự ổn định chủ yếu trị, quy trình phát triển kinh tế tài chính - xóm hội, bảo vệ quốc chống an ninh. Giữa những năm qua, những cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, báo tw thường trú trên tỉnh đã tích cực phối phù hợp với Bộ lãnh đạo Bộ team biên phòng tỉnh tăng mạnh công tác tuyên truyền về nguyên lý Biên chống Việt Nam, các vận động về xây dựng, quản ngại lý, đảm bảo chủ quyền bình an biên giới, trào lưu “Chung sức tạo ra nông thôn mới”, lịch trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em mang lại trường - con nuôi Đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng nóng lòng dân bản”; quy mô “Kết nghĩa nhiều dân cư hai bên biên giới”, phản chiếu về hoạt động vui chơi của bộ đội biên phòng góp dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị... Qua đó, đã đóng góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc đảm bảo vững chắc tự do lãnh thổ, an toàn biên giới Tổ quốc.Bước vào thời điểm năm 2022, mặc dù tình hìnhdịch dịch Covid-19 đa số tháng đầu năm diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến phần đa mặt đời sống xã hội, tác động tiêu cực mang đến việc triển khai nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gây trở ngại trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Triển khai nội dung phối hợptuyên truyền, các cơ quan tiền thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh dính sát trọng trách chính trị của tỉnh, tăng cường tuyên truyền công tác làm việc quản lý, bảo đảm an toàn chủ quyền lãnh thổ, bình an biên giới quốc gia. Đồng thời, tuyên truyền đầy đủ, trung thực, toàn diện các vận động về biên thuỳ và lính biên phòng, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu thưởng thức văn hóa, tò mò thông tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.Trong năm, Bộ lãnh đạo Bộ team Biên chống tỉnh đã ra mắt 52 đoàn/148 lượt phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông đi các đại lý trên những tuyến biên giới, tuyên truyền, bội nghịch ánh sinh động các vận động về xây dựng đối kháng vị, trực sẵn sàng chiến đấu, công tác đối nước ngoài biên phòng, chiến đấu phòng,chống những loại tội phạm, buôn lậu, gian lậu thương mại, tham gia phòng,chống dịch bệnh lây lan Covid-19, bão lụt, thiên tai, tra cứu kiếm cứu nạn; tham gia xây dựng, củng cố, phát triển cơ sở chính trị, tởm tế, thôn hội; bức tốc quốc chống - bình yên ở khu vực biên giới.Báo Lai Châu, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh bức tốc tin, bài xích trên thể loại “Vì nhà quyền an ninh biên giới”, “Quốc phòng Lai Châu”, “An ninh Lai Châu”, tiếp tục đăng cài tin, bài, phóng sự trên các ấn phẩm báo Lai Châu thường xuyên kỳ, báo cuối tuần, báo giành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, báo năng lượng điện tử, công tác phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông; biên dịch phân phát sóng trên các chương trình vạc thanh, truyền ảnh bằng những thứ giờ (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì). Nhân lưu niệm ngày truyền thống của lực lượng Biên phòng, Ngày Biên phòng toàn dân ra số báo đặc biệt, mở chuyên trang, đăng tải những bài viết, tin đặc trưng về các mặt công tác của lực lượng Biên phòng. Báo Lai Châu đăng download 216 tin, bài, phóng sự viết về những hình ảnh, vận động đối công tác đảm bảo an toàn chủ quyền lãnh thổ, bình an biên giới quốc gia, tiến hành các nhiệm vụ chính trị như: giúp đỡ Nhân dân quanh vùng biên giới phát triển kinh tế tài chính - làng hội; xóa đói, giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, công tác làm việc đối nước ngoài biên phòng của cục đội biên chống tỉnh. Đài phạt thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu thiết kế 24 chuyên mục “Vì công ty quyền bình an biên giới”, 103 tin, 151 bài, phóng sự với sát 1.000 phút phân phát sóng.Hội văn học nghệ thuật tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, công ty trương của Đảng và bao gồm sách, pháp luật của nhà nước; phản bội ánh nét xin xắn văn hoá, phong tục, tập tiệm của đồng bào những dân tộc khu vực biên giới cho tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc, những cơ quan công dụng và cung cấp ủy, bao gồm quyền các cấp trải qua các vật phẩm văn học, thẩm mỹ trên Tạp chí văn nghệ Lai Châu, thành lập 1.300 cuốn/số mang lại với những đồn, trạm, tổ, chốt Biên phòng, những điểm văn hóa truyền thống xã ở khu vực biên giới..., trong đó có trên 30 cửa nhà văn học tập nghệ thuật, bài phản ánh về các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh và Nhân dân quanh vùng biên giới.

Xem thêm: Làm Sao Để Mặt Bớt Dài Là Gì? 8 Cách Khắc Phục Mặt Dài Không Cần Dao Kéo


Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử thức giấc ủy, các ấn phẩm của Ban Tuyên giáo thức giấc ủy, các cơ quan báo mạng Trung ương thường xuyên trú trên tỉnh đã liên tục khai thác, đăng tải 305 tin, bài, 502 ảnh, phóng sự về các mặt công tác, hoạt động của bộ nhóm biên phòng, về phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cai quản và đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, bình yên biên giới giang sơn góp phần nâng cấp tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân những dân tộc về bảo vệ vững chắc chắn phên dậu vững chắc phía tây-bắc của Tổ quốc.Tuy nhiên, thông tin tuyên truyền có nội dung chưa phong phú, nhiều dạng; tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, có thời gian chưa thường xuyên xuyên, liên tục; vẻ ngoài tuyên truyền đôi khi còn đối chọi điệu, thiếu thốn tính hấp dẫn.Thời gian tới, để liên tiếp tuyên truyền đậm nét về các hoạt động của Bộ team biên phòng và đồng bào những dân tộc khu vực biên giới, cổ vũ, động viên kịp thời cán bộ, đồng chí Bộ team biên phòng tỉnh cùng Nhân dân toàn nước chung tay, góp sức bảo đảm an toàn vững chắc chủ quyền biên giới nước nhà cần tiếp tục tăng cường đổi mới, cải thiện chất lượng, bề ngoài tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ở trong phòng nước về độc lập biên giới Quốc gia, về ý nghĩa, tầm quan liêu trọng đặc trưng của công tác bảo đảm chủ quyền biên thuỳ với công cuộc xây dựng và cách tân và phát triển đất nước, bảo đảm an toàn sinh động, hấp dẫn, cân xứng với từng đối tượng, địa bàn; vào đó quan trọng đặc biệt chú trọng đẩy mạnh vai trò báo chí. Dính sát trọng trách chính trị của tỉnh, hướng dẫn tuyên truyền của Trung ương, của Ban Tuyên giáo tỉnh giấc ủy, các cơ quan liêu báo chí dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên từng số báo, lịch trình phát thanh - truyền hình. Gia hạn thường xuyên các chuyên trang, thể loại trên báo chí, phản ánh toàn vẹn nhiệm vụ bảo đảm an toàn chủ quyền biên giới quốc gia,trong kia cóhoạt động của bộ đội biên phòng tỉnh,công tác xây dựng Đảng, xây dựngđơn vị trong bộ đội biên phòng; gương người xuất sắc việc tốt trong lực lượng quân nhân biên phòng...Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng và kiến thức quốc chống - an ninh cho đội hình phóng viên, biên tập viên nâng cấp chất lượng tin, bài xích viết, phóng sự. Tiếp tục tăng cường phối phù hợp tuyên truyền trên báo chí Trung ương; đồng thời phối hợp giữa những cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh và báo chí địa phương tăng cường công tác tuyên truyền quá trình xây dựng và cải cách và phát triển của tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu, tiếp thị về miền đất, văn hóa, con người Lai Châu và tiềm năng cầm mạnh đóng góp thêm phần phục vụ kết quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.