Mời các bạn tham khảo Ngân hàng đề thi Vật lý đại cương A1 sau đây để nắm được cấu trúc đề thi cũng như cách thức làm đề thi, từ đó giúp bạn nắm vững kiến thức môn Vật lý đại cương A1 một cách tốt hơn.
Bạn đang xem: Đề thi vật lý đại cương a1

*

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAMHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG-----------------------------------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------NGÂN HÀNG ĐỀ THIMôn: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A1Ban hành kèm theo Quyết định số: ………/QĐ-TTĐT1của Giám đốc
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ký ngày /04/2006DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA 5 NĂM CÁC NGÀNHTHỜI GIAN : 120 phút
MỖI ĐỀ 4 CÂU (một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)I. CÂU LOẠI 1 (1 điểm)Câu 1: (1 điểm)Thả một vật rơi tự do từ độ cao h = 20 m so với mặt đất. Tính thời gian rơi của vật và vận tốccủa vật lúc chạm đất. Cho g = 10m/s2.Câu 2: (1 điểm)Ném một vật theo phương thẳng đứng xuống dưới từ độ cao h = 40m so với mặt đất với vậntốc ban đầu v0= 10m/s. Tìm thời gian chuyển động của vật. Cho g = 10m/s2.Câu 3: (1 điểm)Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều đi hết quãng đường AB trong 6 giây. Vận tốc củavật khi đi qua điểm A là 5m/s, khi đi qua điểm B là 15m/s. Tìm chiều dài của quãng đường AB.Câu 4: (1 điểm)Một ôtô khối lượng 1 tấn chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang với gia tốc22m/s , hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường làk = 0,1. Tìm lực kéo của động cơ ô tô. Cho g= 10m/s2.Câu 5: (1 điểm)Một viên đạn khối lượng 10g đang bay với vận tốc 100m/s thì gặp một bản gỗ dày và cắm sâuvào bản gỗ một đoạn s = 4cm. Tính lực cản trung bình của gỗ tác dụng lên viên đạn.Câu 6: (1 điểm)Một ôtô có khối lượng 20 tấn chuyển động chậm dần đều trên mặt đường nằm ngang dưới tácdụng của lực ma sát có độ lớn 6000 N. Vận tốc ban đầu của xe là 54 km/h. Tìm:a. Gia tốc chuyển động của ô tô.b. Thời gian chuyển động cho đến khi xe dừng hẳn.Câu 7: (1 điểm)Phát biểu nguyên lý I của nhiệt động học và các hệ quả.Câu 8: (1 điểm)1 Nêu những hạn chế của nguyên lý I và phát biểu nguyên lý II của nhiệt động học.II. CÂU LOẠI 2(2 điểm)Câu 1: (2 điểm)Phát biểu định lý về động năng. Định nghĩa và ý nghĩa thế năng của một chất điểm trongtrường lực thế. Từ đó dẫn đến định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế.Câu 2: (2 điểm)Phát biểu 3 định luật Niutơn và định luật vạn vật hấp dẫn Niutơn.Câu 3: (2 điểm)Thả một vật rơi tự do từ độ cao h = 20 m. Tính:Quãng đường mà vật rơi được trong 0,1 giây đầu và 0,1 giây cuối.Thời gian cần thiết để vật đi hết 1m đầu và 1m cuối.Cho g = 10 m/s2.Câu 4: (2 điểm)Một ôtô khối lượng m = 1,5 tấn chạy trên đoạn đường phẳng có hệ số ma sát là k = 0,2. Cho g= 10m/s2. Tính lực kéo của động cơ ôtô khi :a. Ôtô chạy thẳng nhanh dần đều với gia tốc 3m/s2 trên mặt đường nằm ngang.Ôtô chạy thẳng đều lên dốc trên mặt đường nằm nghiêng so với phương ngang một góc  với sin =0,04.Câu 5: (2 điểm)Một vật trượt không vận tốc ban đầu trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc
O45 , khi đi hết quãng đường 40 cm thì thu được vận tốc là 2 m/s. Xác định hệ số ma sát giữa vật vàmặt nghiêng. Cho g = 10m/s2.Câu 6: (2 điểm)Một vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc bằng 4O. Hãyxác định:a. Giá trị giới hạn của hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng để vật có thể trượt trên mặt đó.Cho biết sin 4O  tg 4O  0,07.b. Gia tốc của vật trượt trên mặt phẳng nghiêng nếu hệ số ma sát bằng 0,03.Cho g = 10m/s2.Câu 7: (2 điểm)Cho hệ cơ học như hình vẽ. Bỏ qua khối lượng của ròng rọcvà sợi dây, ma sát ở ổ trục ròng rọc không đáng kể, sợi dây khônggiãn. Khối lượng của vật A là 300g, khối lượng của vật B là 200 g.Tìm gia tốc chuyển động của hệ và sức căng của sợi dây. Cho g =10m/s2.2BA Câu 8: (2 điểm)Cho một hệ gồm hai vật A, B có khối lượng 200g và 300gđược nối với một sợi dây vắt qua ròng rọc (như hình vẽ). Hệ số masát giữa vật A và mặt bàn nằm ngang làk = 0,25. Bỏ qua khốilượng của ròng rọc và sợi dây, coi ma sát ở ổ trục của ròng rọc làkhông đáng kể, sợi dây không giãn. Tính lực căng sợi dây và giatốc chuyển động của hệ. Cho g = 10 m/s2.ABIII. CÂU LOẠI 3 (3 điểm)Câu 1: (3 điểm)1. Phát biểu và viết biểu thức định luật Culông trong mụi trường.2. Tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a = 6cm trong không khí, người ta lần lượt đặt 3điện tích điểm giống nhau q1 = q2 = q3 = 6.10-7 C. Tìm lực tác dụng tổng hợp lên điện tích điểm q0 =6.10-7 C đặt tại tâm của tam giác đó. Cho k = 9.109 N.m2/C2.Câu 2: (3 điểm)1. Khái niệm điện trường. Định nghĩa và ý nghĩa véc tơ cường độ điện trường. Véc tơ cườngđộ điện trường do một điện tích điểm, hệ điện tích điểm gây ra tại một điểm.2. Cho hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều, bằng nhau và trái dấu, đặt cách nhau5mm trong không khí. Cường độ điện trường giữa chúng là 104 V/m. Tính hiệu điện thế giữa hai mặtphẳng đó và mật độ điện mặt của chúng. Cho o = 8,86.10-12 C2/ N.m2.Câu 3: (3 điểm)1. Khái niệm đường sức điện trường. Định nghĩa và biểu thức của điện thông.2. Cho hai điện tích q và 2q đặt cách nhau 10 cm. Hỏi tại điểm nào trên đường nối hai điệntích ấy điện trường bị triệt tiêu.Câu 4: (3 điểm)Phát biểu và viết biểu thức định lý O - G (dạng tích phân) đối với điện trường. Ứng dụng đểtính điện trường do một mặt cầu tích điện đều gây ra tại một điểm ở trong mặt cầu và một điểm ởngoài mặt cầu.Câu 5: (3 điểm)1. Chứng minh trường tĩnh điện là trường lực thế.2. Tại hai điểm A, B cách nhau 8 cm trong không khí, đặt hai điện tích điểm q1= +10-8 C vàq2= -10-8 C.a. Xác định điện thế tại điểm O nằm chính giữa đoạn AB và tại điểm M cách A một đoạn 6 cmvà MA AB.b. Tính công của lực điện trường khi dịch chuyển một điện tích điểmq
O = -10-9C theomột cung nửa đường tròn có đường kính là OM.Câu 6: (3 điểm)1. Định nghĩa và ý nghĩa điện thế. Điện thế do một điện tích điểm, hệ điện tích điểm gây ra tạimột điểm.2. Tại hai đỉnh A, B của hình vuông ABCD cạnh a = 6 cm trong không khí, lần lượt đặt haiđiện tích điểm q1= 4.10-8C, q2= - 4.10-8C. Tính công của lực điện trường khi di chuyển điện tích điểmq0= 10-9C từ điểm C đến điểm D.3 Cho k = 9.109 N.m2/C2.Câu 7: (3 điểm)1. Định nghĩa và các tính chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện.2. Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính R1 = 4cm và R2 = 2cm mang điện tích q1 = 2 9.10 C , q2 = 9.10-9 C, đặt trong không khí. Tính cường độ điện trường và điện thế tại những điểm3cách tâm mặt cầu những khoảng bằng 1cm, 3cm, 5cm. Cho k = 9.109 N.m2/C2.Câu 8: (3 điểm)1. Năng lượng của tụ điện phẳng, mật độ năng lượng điện trường đều và năng lượng điệntrường bất kỳ.2. Một quả cầu kim loại bán kính R= 1m, mang điện tích q =10-6 C, đặt trong không khí. Tính:a. Điện dung của quả cầu.b. Điện thế của quả cầu.c. Năng lượng của quả cầu.Cho k = 9.109 N.m2/C2.IV. CÂU LOẠI 4 (4 điểm)Câu 1: (4 điểm)1. Định nghĩa phần tử dòng điện. Phát biểu và viết biểu thức định luật Ampe về lực tương tácgiữa hai phần tử dòng điện.2. Một dây dẫn uốn thành hình chữ nhật các cạnh a=16cm, b=30cm và có dòng điện I = 6Achạy qua. Xác định véc tơ cường độ từ trường tại tâm của khung dây.Câu 2: (4 điểm)1. Khái niệm từ trường, đường cảm ứng từ. So sánh đường sức từ trường và đường sức điệntrường tĩnh. Định nghĩa và biểu thức của từ thông.2. Một dây dẫn uốn thành hình một tam giác đều cạnh a = 60 cm. Trong dây dẫn có dòng điệncường độ I = 3,14 A chạy qua. Tìm cường độ từ trường tại tâm của tam giác đó.Câu 3: (4 điểm)1. Phát biểu và viết biểu thức định lý Amper về dòng điện toàn phần. Ứng dụng để tính cườngđộ từ trường tại một điểm bên trong ống dây điện hình xuyến và trong ống dây điện hình trụ dài vôhạn.2. Một dây dẫn được uốn thành hình vuông cạnh a = 6cm, có dòng điện
I = 6A chạy qua.Xác định cường độ từ trường tại tâm của khung dây.Câu 4: (4 điểm)1. Trình bày về công của từ lực.2. Một dây dẫn thẳng, dài l = 10 cm, có dòng điện I = 2A chạy qua, chuyển động với vận tốc v= 20 cm/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T theo phương vuông góc với đường sứctừ trường. Dây dẫn chuyển động theo chiều khiến cho từ lực sinh công cản. Tính công cản đó sau thờigian t = 10s.Câu 5: (4 điểm)4 1. Trình bày thí nghiệm Farađây về hiện tượng cảm ứng điện từ. Phát biểu định luật Lenxơ vềchiều dòng điện cảm ứng. Ứng dụng để xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong ống dâykhi cho cực bắc của nam châm chuyển động vào trong lòng ống dây.2. Tìm cường độ từ trường tại điểm M, gây ra bởi một đoạn dây dẫn thẳng AB có dòng điện I= 20A chạy qua, biết điểm M nằm trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn 5cm và nhìn ABdưới góc 600.Câu 6: (4 điểm)1. Năng lượng từ trường đều trong lòng ống dây điện thẳng, từ đó dẫn đến mật độ năng lượngtừ trường đều và năng lượng từ trường bất kỳ.2. Hình vẽ bên là mặt cắt vuông góc của hai dòng điệnthẳng, song song, dài vô hạn, ngược chiều nhau. Khoảngcách giữa hai dòng điện là AB=10cm. Cường độ các dòng


Xem thêm: Hoa Râm Bụt Nở Vào Mùa Nào, Hướng Dẫn Trồng Hoa Dâm Bụt Cho Hoa Đẹp Bốn Mùa

I2I1điện lần lượt bằng I1 = 20A, I2= 30A. Xác định véc tơ ....+M3cường độ từ trường tổng hợp tại các điểm M1, M2, M3. Cho M1M2BAbiết M1A = 2cm, AM2=4cm, BM3 = 3cm.Câu 7: (4 điểm)1. Phát biểu luận điểm I của Macxoen về trường điện từ, viết biểu thức dạng tích phân và nêuý nghĩa. Khái niệm điện truờng xoáy, so sánh với điện trường tĩnh.2. Hai dây dẫn thẳng, song song, dài vô hạn, đặt cách nhau 6 cm, có hai dòng điện I1=1A, I2=4A cùng chiều chạy qua. Xác định vị trí có cường độ từ trường tổng hợp bằng không.Câu 8: (4 điểm)1. Phát biểu luận điểm II của Macxoen về trường điện từ, viết biểu thức dạng tích phân và nêuý nghĩa. Khái niệm dòng điện dịch, so sánh với dòng điện dẫn.2. Hai dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn, đặt cách nhau 6cm, có hai dòng điện I1= 1A, I2=4A ngược chiều chạy qua. Tìm một điểm mà cường độ từ trường bị triệt tiêu.5

Để download tài liệu Đề thi hết học phần Vật lí đại cương - Hệ cao đẳng các bạn click vào nút download bên dưới.