VTV.vn - bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo và huấn luyện đại học, cđ quân sự vào những học viện, ngôi trường Quân nhóm năm 2019.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện hậu cần 2019


Học viện Kỹ thuật quân sự (Tổ hợp xét tuyển chọn A00 và A01): Thí sinh phái nam miền Bắc: 24.35; Thí sinh phái nam miền Nam: 22.35; Thí sinh thiếu nữ miền Bắc: 26.35 (Thí sinh nút 26,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,20); Thí sinh thiếu nữ miền Nam: 25.05.

Học viện Quân y (Tổ hòa hợp xét tuyển A00): Thí sinh nam miền Bắc: 25.25; Thí sinh phái mạnh miền Nam: 23.70; Thí sinh con gái miền Bắc: 26.15; Thí sinh nữ miền Nam: 23.65.

Học viện Quân y (Tổ thích hợp B00): Thí sinh nam giới miền Bắc: 23.55; Thí sinh phái mạnh miền Nam: 22.10; Thí sinh con gái miền Bắc: 26.65; Thí sinh phái nữ miền Nam: 25.35.

Học viện công nghệ Quân sự: Ngành ngôn từ Anh (Tổ phù hợp D01): Thí sinh phái nam (cả nước): 23.98; Thí sinh phái nữ (cả nước): 27.09. Ngành ngữ điệu Nga (Tổ đúng theo D01, D02): Thí sinh phái mạnh (cả nước): 18.64; Thí sinh chị em (cả nước): 25.78. Ngành ngữ điệu Trung Quốc (Tổ vừa lòng D01, D04): Thí sinh phái nam (cả nước): 21.78; Thí sinh thiếu phụ (cả nước): 25.91. Quan hệ nước ngoài (Tổ phù hợp D01): Thí sinh phái mạnh (cả nước): 23.54 (Thí sinh nấc 23,54 điểm: Điểm môn nước ngoài ngữ ≥ 8,60); Thí sinh chị em (cả nước): 24.61. ĐT trinh sát Kỹ thuật (Tổ thích hợp A00, A01): Thí sinh nam giới miền Bắc: 21.25; Thí sinh nam miền Nam: 20.25.

Học viện Biên phòng, Ngành Biên phòng: tổng hợp A01: Thí sinh nam miền Bắc: 21.85 (Thí sinh nút 21,85 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20); Thí sinh nam giới Quân khu 4 (Quảng Trị cùng TT-Huế): 23.45; Thí sinh nam Quân khu 5: 19.30; Thí sinh nam Quân khu 7: 22.65; Thí sinh nam giới Quân khu vực 9: 20.55. Tổng hợp C00: Thí sinh nam miền Bắc: 26.50 (Thí sinh mức 26.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50); Thí sinh phái mạnh Quân khu 4 (Quảng Trị với TT-Huế): 25; Thí sinh nam giới Quân khu 5: 24.75 (Thí sinh nút 24.75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 6.25); Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 7: 24.00 (Thí sinh nút 24 điểm: Điểm môn Văn ≥ 6.25); Thí sinh nam Quân khu vực 9: 25.00.

Học viện Biên phòng, Ngành Luật: tổng hợp A01: Thí sinh nam giới miền Bắc: 23.15; Thí sinh phái mạnh Quân khu vực 4 (Quảng Trị với TT-Huế): 23.65; Thí sinh nam giới Quân quần thể 5: 18.90; Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 7: 16.25; Thí sinh nam Quân khu vực 9: 17.75. Tổ hợp C00: Thí sinh phái nam miền Bắc: 26.75 (Thí sinh nút 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8.00); Thí sinh nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế): 20.50; Thí sinh nam Quân khu vực 5: 26.00; Thí sinh nam Quân khu vực 7: 24.75 (Thí sinh mức 24,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7); Thí sinh phái nam Quân khu vực 9: 25.00 (Thí sinh nấc 25.00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50).

Học viện Hậu cần (Tổ hòa hợp A00, A01): Thí sinh nam miền Bắc: 23.35 (Thí sinh mức 23,35 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25); Thí sinh phái mạnh miền Nam: 21.85 (Thí sinh mức 21,85 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80); Thí sinh thiếu phụ miền Bắc: 26.35; Thí sinh phụ nữ miền Nam: 24.65.

Học viện Phòng không Không quân, Ngành Kỹ thuật sản phẩm không (tổ vừa lòng A00, A01): Thí sinh phái nam miền Bắc: 23.35; Thí sinh phái mạnh miền Nam: 20.45.

Ngành CHTM phòng không, ko quân với Tác chiến năng lượng điện tử (Tổ vừa lòng A00, A01): Thí sinh phái mạnh miền Bắc: 20.95 (Thí sinh nấc 20,95 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,50); Thí sinh nam giới miền Nam: 15.05.

Học viện Hải quân (Tổ đúng theo A00, A01): Thí sinh nam miền Bắc: 21.70 (Thí sinh nấc 21,70 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20); Thí sinh phái nam miền Nam: 21.00 (Thí sinh nút 21,00 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00).

Trường Sỹ quan thiết yếu trị, Tổ hợp C00: Thí sinh phái mạnh miền Bắc: 26.50 (Thí sinh nút 26,50 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00); Thí sinh phái nam miền Nam: 24.91. Tổng hợp A00: Thí sinh nam miền Bắc: 22.60 (Thí sinh mức 22,60 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50); Thí sinh phái mạnh miền Nam: 20.75. Tổ hợp D01: Thí sinh phái mạnh miền Bắc: 22.40; Thí sinh nam miền Nam: 21.35.

Trường Sĩ quan liêu Lục quân 1 (Tổ đúng theo A00, A01): Thí sinh phái nam (cả nước): 22.3 (Thí sinh mức 22,30 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00).

Trường Sĩ quan lại Lục quân 2 (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh nam giới Quân khu vực 4 (Quảng Trị và TT-Huế): 22.85; Thí sinh phái mạnh Quân quần thể 5: 21.50 (Thí sinh nút 21,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00); Thí sinh nam Quân khu vực 7: 21.05 (Thí sinh nút 21,05 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75); Thí sinh nam Quân khu 9: 21.60 (Thí sinh mức 21,60 điểm: tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25)

Trường Sĩ quan tiền Pháo binh (Tổ phù hợp A00, A01): Thí sinh nam giới miền Bắc: 20.35 ( sỹ tử mức 20,35 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 6,00.); Thí sinh phái nam miền Nam: 17.25.

Trường Sĩ quan tiền công binh (Tổ phù hợp A00, A01): Thí sinh phái nam miền Bắc: 18.65; Thí sinh nam giới miền Nam: 18.75.

Trường Sĩ quan thông tin (Tổ đúng theo A00, A01): Thí sinh nam giới miền Bắc: 19.40 (Thí sinh mức 19,40 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,40.); Thí sinh phái mạnh miền Nam: 18.75.

Trường Sĩ quan ko quân, Sĩ quan CHTM ko quân (Tổ hợp A00, A01): sỹ tử Nam: 16.00

Trường Sĩ quan lại Tăng Thiết gần kề (Tổ hòa hợp A00, A01): Thí sinh phái mạnh miền Bắc: 20.85; Thí sinh nam giới miền Nam: 18.70

Trường Sĩ quan liêu Đặc công (Tổ hòa hợp A00, A01): Thí sinh nam miền Bắc: 19.90; Thí sinh nam miền Nam: 19.60 (Thí sinh mức 19,60 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chuẩn phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,25)

Trường Sĩ quan chống hóa (Tổ hợp A00, A01): Thí sinh phái nam miền Bắc: 15.00; Thí sinh nam miền Nam: 15.00

Trường Sĩ quan tiền Kỹ thuật quân sự chiến lược (Tổ đúng theo A00, A01): Thí sinh nam miền Bắc: 23.10; Thí sinh phái nam miền Nam: 22.70 (Thí sinh nấc 22,70 điểm: tiêu chuẩn phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,25).

Cùng đó, bộ cũng chào làng điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học tập ngành quân sự cơ sở năm 2019, ráng thể:

Ngày 8-8, Thượng tướng mạo Phan Văn Giang, Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam, lắp thêm trưởng cỗ Quốc phòng, trưởng ban tuyển sinh quân đội cỗ Quốc phòng đang ký đưa ra quyết định số 21/TSQS-NT hình thức điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo và giảng dạy đại học, cao đẳng quân sự vào những học viện, công ty trường Quân team năm 2019. Theo nấc điểm chuẩn chào làng của trường học viện chuyên nghành Kỹ thuật quân sự, điểm chuẩn chỉnh tổ hòa hợp A00, A01 dao động từ 22.35 điểm đến chọn lựa 26.35 điểm. học viện chuyên nghành Quân y tất cả mức điểm chuẩn chỉnh dao động từ 22.10 điểm đến lựa chọn 26.65 điểm. học viện chuyên nghành Khoa học quân sự có điểm chuẩn dao động từ 20.25 điểm đến chọn lựa 27.09 điểm. học viện chuyên nghành Biên phòng gồm mức điểm chuẩn chỉnh dao cồn từ 17.75 mang lại 26.50 điểm. học viện chuyên nghành Hậu cần điểm chuẩn dao cồn từ 21.85 đến 26.35 điểm. học viện chuyên nghành Phòng không - không quân bao gồm điểm chuẩn chỉnh dao đụng từ 15.05 điểm đến lựa chọn 20.95 điểm.

Chi máu điểm chuẩn chỉnh của 18 ngôi trường quân team năm 2019 như sau.

*
*
*
*
*

*
*
*
*

Được biết, năm 2019, tổng tiêu chí của 18 ngôi trường tuyển sinh đại học quân sự là 5.440; đăng ký sơ tuyển chọn 24.491 thí sinh; đk xét tuyển chọn 24.315 nguyện vọng.


Đại học Thương mại chào làng điểm chuẩn 2019

Trường Đại học kinh tế - Tài thiết yếu TP.HCM chào làng điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Huế tăng tự 0,5 mang đến 3 điểm

Điểm chuẩn chỉnh Đại học technology TP.HCM 16-22 điểm

Điểm chuẩn năm 2019 của Đại học tập Ngoại thương


Thủ khoa lớp 10: Đặt mục tiêu đậu chăm Lê Hồng Phong với 29,3 điểm từ cuối năm lớp 8 Điểm thi ổn, điểm chuẩn có thể tăng 0,5-1 điểm yêu cầu Thơ đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi thpt năm 2023 TP.HCM đổi khác thời gian phúc khảo bài thi vào lớp 10 lãnh đạo huyện Bình Chánh cam đoan đồng hành, cung ứng khi đầu tư vào giáo dục cỗ GD&ĐT thông tin về Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 hơn 86.000 bài thi bên dưới điểm 5 trong kỳ thi vào lớp 10 tại tp.hcm “Mưa” điểm 10 môn tiếng Anh trên kỳ thi lớp 10 tp hcm mở ra thủ khoa thi vào lớp 10 tại tp hcm Điểm chuẩn đánh giá năng lượng ĐH kinh tế TP.HCM tăng cường
Nóng: TP.HCM ra mắt điểm thi vào lớp 10 bộ GD&ĐT tin tức về Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 mở ra thủ khoa thi vào lớp 10 tại thành phố hồ chí minh Điểm chuẩn chỉnh đánh giá năng lượng ĐH kinh tế TP.HCM tăng mạnh 8 giờ chiếu sáng mai 20-6, công bố điểm thi vào lớp 10 tại tp.hồ chí minh hơn 86.000 bài bác thi dưới điểm 5 trong kỳ thi vào lớp 10 tại tp.hcm “Mưa” điểm 10 môn giờ Anh trên kỳ thi lớp 10 tp.hồ chí minh chỉ đạo huyện Bình Chánh cam kết đồng hành, hỗ trợ khi đầu tư vào giáo dục đào tạo TP.HCM đổi khác thời gian phúc khảo bài bác thi vào lớp 10 Điểm thi ổn, điểm chuẩn chỉnh có thể tăng 0,5-1 điểm
*

Hợp đồng bảo đảm cần ngắn gọn, dễ hiểu hơn

Hòa phạt 'bắt tay' Điện sản phẩm công nghệ Xanh phân phối máy lọc nước

*

Hội thảo tìm giải pháp phát triển chắc chắn cho vạc thanh, vô tuyến

*

Co.opmart, Co.op
Xtra chủ yếu thức bước vào mùa ‘Shopping Season’ kéo dãn đến 3 mon

*

Dai-ichi Life nước ta triển khai dự án trồng cây cối đô thị sinh hoạt Đà Nẵng


*

Thực phẩm giúp bảo trì sức khỏe tim mạch tốt cho phái nam tuổi 40


(hueni.edu.vn)-Thêm những thực phẩm này vào chính sách ăn uống rất có thể giúp tăng tốc sức khỏe mạnh tim mạch cho nam giới.

Xem thêm: Lịch học của học sinh hà nội, hà nội chốt lịch tựu trường năm học 2022


*

Khởi công 1 loạt tuyến đường mở ra kết nối, cách tân và phát triển

*

Khơi thông nút thắt quận 7 - nhà Bè nhờ dự án hơn 500 tỷ đồng

*

Hà Nội: Hạn chế người dân ở nội thành của thành phố phải bởi quy hoạch

*

Cần liên thông hệ thống thẻ vé trong giao thông nơi công cộng


*

Nhà báo viết sách: văn hoa và báo chí luôn đồng hành

*

Bà Rịa-Vũng Tàu: tiến hành khởi công xây mong 4.877 tỉ kết nối cao tốc liên vùng

*

Cận cảnh cây mong nối nhị tỉnh Phú lâu - Vĩnh Phúc sắp tới khánh thành

*

Đưa vào hoạt động cao tốc trước tiên tại Khánh Hòa


*

Đề xuất mới với người không rút BHXH 1 lần


(hueni.edu.vn)-Người đóng góp BHXH bên dưới 15 năm khi hết tuổi lao cồn mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu, ko rút một đợt sẽ được trao trợ cấp cho hưu trí tự Quỹ BHXH cùng được cấp thẻ BHYT.
Video đã xem nhiều
Theo dõi trên Youtube

Bản tin sáng 20-6: Nghi phạm thừa 70km nhằm tham gia vụ tiến công tại Đắk Lắk


*

Nóng hôm nay: Dự làm giá vàng khó hoàn toàn có thể tăng mạnh

*

Trải nghiệm giống như nho đặc biệt của thức giấc Ninh Thuận khiến hoa khôi Trái khu đất Phương Khánh mê mẩn

*

Một đàn bà đi bộ trong hẻm sinh hoạt quận 10 bị giật túi xách tay

Bản tin trưa 20-6: Đã bắt giữ 74 nghi phạm tiến công trụ sở công an xã ngơi nghỉ Đắk Lắk