Cá ngừ Đại Dương được cho không hề ít nên ăn tranh thủ