Sở Xây dựng Hà Nội công bố giá VLXD chính thức một số vật tư, vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn Hà Nội làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo/sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội.


Giá Vật liệu xây dựng tại Hà Nội mới nhất 2023

Công bố Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất chính thức từ Sở Xây dựng Hà Nội năm 2023.

Địa bànNămQuýThángNội dung