Trải nghiệm 'Sắc v&#x
E0;ng Tam Cốc-Tr&#x
E0;ng An' với Tuần lễ du lịch Ninh B&#x
EC;nh 2023

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 27/5, tại s&#x
E2;n khấu thực cảnh, sinh động dựng tr&#x
EA;n c&#x
E1;nh đồng l&#x
FA;a tại quần thể vực Hang 2 tuyến du lịch Tam Cốc, Tuần lễ du lịch Ninh B&#x
EC;nh 2023 với chủ đề "Sắc v&#x
E0;ng Tam Cốc-Tr&#x
E0;ng An" đ&#x
E3; ch&#x
ED;nh thức diễn ra, trong kh&#x
F4;ng gian thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n ấn tượng, độc đ&#x
E1;o, ri&#x
EA;ng c&#x
F3; tại Tam Cốc-B&#x
ED;ch Động đ&#x
E3; tạo mang lại c&#x
E1;c đại biểu v&#x
E0; du kh&#x
E1;ch những trải nghiệm thực cảnh gần gũi v&#x
E0; sinh động.X&#x
FA;c tiến, quảng b&#x
E1; du lịch cộng đồng gắn với k&#x
ED;ch cầu du lịch tỉnh Th&#x
E1;i Nguy&#x
EA;n

(Chinhphu.vn) - Với khẩu hiệu “Trải nghiệm xứ tr&#x
E0;, đậm đ&#x
E0; bản sắc”, tỉnh Th&#x
E1;i Nguy&#x
EA;n đ&#x
E3; đến thấy định hướng ph&#x
E1;t triển ng&#x
E0;nh c&#x
F4;ng nghiệp kh&#x
F4;ng kh&#x
F3;i, c&#x
F9;ng với c&#x
E1;c giải ph&#x
E1;p phục hồi, ph&#x
E1;t triển, du lịch được kỳ vọng sẽ c&#x
F3; sự bứt ph&#x
E1; vào năm nay.Cơ hội v&#x
E0;ng mang đến du lịch Việt phái mạnh phục hồi v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển

(Chinhphu.vn) - Việc n&#x
E2;ng thời gian lưu tr&#x
FA; v&#x
E0; tăng th&#x
EA;m c&#x
E1;c nước được cấp thị thực, nhất l&#x
E0; thị thực điện tử l&#x
E0; cơ hội để Việt phái mạnh cạnh tranh l&#x
E0;nh mạnh với c&#x
E1;c nước trong khu vực, để kh&#x
E1;ch du lịch quốc tế sẵn s&#x
E0;ng đến với Việt Nam. Đ&#x
E2;y sẽ l&#x
E0; cơ hội v&#x
E0;ng đến ng&#x
E0;nh du lịch Việt phái mạnh ph&#x
E1;t triển.Việt phái mạnh đ&#x
F3;n đo&#x
E0;n kh&#x
E1;ch du lịch Trung Quốc đầu ti&#x
EA;n

(Chinhphu.vn) - Chiều 15/3, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), hơn 120 du kh&#x
E1;ch Trung Quốc đầu ti&#x
EA;n vì c&#x
E1;c c&#x
F4;ng ty du lịch tổ chức đ&#x
E3; nhập cảnh v&#x
E0;o Việt Nam, đ&#x
E1;nh dấu việc khai th&#x
F4;ng du lịch xuy&#x
EA;n bi&#x
EA;n giới Việt-Trung sau dịch COVID-19.Kh&#x
E1;ch quốc tế đến Việt nam trong th&#x
E1;ng 2 tăng 7,1%

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Du lịch (Bộ Văn h&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch) cho biết, lượng kh&#x
E1;ch du lịch quốc tế đến Việt phái mạnh th&#x
E1;ng 2/2023 đạt 932.969 lượt kh&#x
E1;ch, tăng 7,1% so với th&#x
E1;ng 1/2023.Giảm thiểu r&#x
E1;c thải nhựa vào du lịch

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 16/2, Hiệp hội Du lịch Việt phái nam phối hợp với Chương tr&#x
EC;nh Ph&#x
E1;t triển Li&#x
EA;n Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo khởi động dự &#x
E1;n Giảm thiểu r&#x
E1;c thải nhựa vào lĩnh vực du lịch Việt Nam, thực hiện trong nhị năm 2023 v&#x
E0; 2024.


14 đơn vị của Việt nam giới đạt giải thưởng Du lịch ASEAN 2023

(Chinhphu.vn) - Chiều 5/2, trong khu&#x
F4;n khổ Diễn đ&#x
E0;n Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại Indonesia đ&#x
E3; diễn ra Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023, trong đ&#x
F3; 14 đơn vị của Việt nam đ&#x
E3; được t&#x
F4;n vinh tại sự kiện n&#x
E0;y.


Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023: Tổng thu từ kh&#x
E1;ch du lịch ước đạt hơn 9.000 tỷ đồng

ED;nh cả nước đ&#x
E3; phục vụ khoảng 3 triệu lượt kh&#x
E1;ch nội địa. Tổng thu từ kh&#x
E1;ch du lịch ước đạt 9.600 tỷ đồng.


Ph&#x
E1;t động cuộc thi ảnh x&#x
FA;c tiến, quảng b&#x
E1; du lịch 2022

(Chinhphu.vn) - Với chủ đề “Tỏa s&#x
E1;ng Việt Nam-Amazing Vietnam”, cuộc thi ảnh x&#x
FA;c tiến, quảng b&#x
E1; du lịch 2022 đ&#x
E3; được Tổng cục Du lịch ph&#x
E1;t động v&#x
E0;o s&#x
E1;ng 21/12. Cuộc thi diễn ra từ th&#x
E1;ng 12/2022, dự kiến triển l&#x
E3;m v&#x
E0; trao giải v&#x
E0;o dịp kỷ niệm 63 năm ng&#x
E0;y th&#x
E0;nh lập ng&#x

Th&#x
E1;ng 9/2022, Việt phái nam đ&#x
F3;n hơn 430.000 lượt kh&#x
E1;ch quốc tế

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Du lịch (Bộ Văn h&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch) vừa c&#x
F4;ng bố c&#x
E1;c chỉ số li&#x
EA;n quan đến t&#x
EC;nh h&#x
EC;nh kh&#x
E1;ch du lịch vào th&#x
E1;ng 9/2022.


B&#x
E0;i 3: Cơ hội để du lịch Việt nam giới tư duy lại, cơ cấu lại, l&#x
E0;m mới m&#x
EC;nh

(Chinhphu.vn) - Sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 th&#x
EC; đ&#x
E2;y l&#x
E0; cơ hội để du lịch Việt phái mạnh tư duy lại, cơ cấu lại l&#x
E0;m mới m&#x
EC;nh, đưa du lịch l&#x
EA;n một tầm cao mới. Muốn như vậy cần phải th&#x
E1;o gỡ c&#x
E1;c r&#x
E0;o cản để vừa tạo động lực ph&#x
E1;t triển du lịch nội địa, vừa đẩy mạnh thu h&#x
FA;t du kh&#x
E1;ch quốc tế đến với Việt Nam.


Li&#x
EA;n kết bền vững l&#x
E0; ch&#x
EC;a kh&#x
F3;a mở ra mang đến ph&#x
E1;t triển du lịch Việt phái nam

(Chinhphu.vn) - Nếu đặt ng&#x
E0;nh du lịch đ&#x
FA;ng vị tr&#x
ED; l&#x
E0; một ng&#x
E0;nh ghê tế mũi nhọn của một quốc c&#x
F3; nhiều tiềm năng du lịch như Việt phái nam th&#x
EC; cần c&#x
F3; bộ m&#x
E1;y quản l&#x
FD; du lịch đủ tầm; hệ thống quản l&#x
FD; từ trung ương đến địa phương ổn định, đồng bộ, thống nhất để điều tiết quan lại hệ v&#x
F9;ng; li&#x
EA;n kết giữa c&#x
E1;c ng&#x
E0;nh, v&#x
F9;ng, cụm, nh&#x
F3;m trong lĩnh vực du lịch phải được bền chặt, vững chắc mới với lại những gi&#x
E1; trị du lịch cao.


Du lịch Việt nam giới trở lại với diện mạo mới, t&#x
E2;m thế mới

(Chinhphu.vn) - Nỗ lực của ng&#x
E0;nh du lịch Việt phái mạnh mở cửa trở lại với sự ch&#x
FA; trọng đầu tư, l&#x
E0;m mới sản phẩm, n&#x
E2;ng sức hấp dẫn của điểm đến cũng như sự th&#x
E2;n thiện, mến kh&#x
E1;ch, chu đ&#x
E1;o của bé người Việt Nam… l&#x
E0; những điểm cộng gi&#x
FA;p đến du lịch Việt nam lu&#x
F4;n được đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; cao từ bạn b&#x
E8; thế giới.


Chuyển đổi số l&#x
E0; vấn đề sống c&#x
F2;n của c&#x
E1;c doanh nghiệp du lịch

(Chinhphu.vn) - Chuyển đổi số đang l&#x
E0; một trong những nội dung nhận được sự quan lại t&#x
E2;m h&#x
E0;ng đầu vào ng&#x
E0;nh du lịch. Đ&#x
E2;y l&#x
E0; xu hướng tất yếu đối với ng&#x
E0;nh du lịch vào bối cảnh cuộc C&#x
E1;ch mạng c&#x
F4;ng nghiệp lần thứ tư v&#x
E0; những ảnh hưởng s&#x
E2;u sắc của dịch bệnh COVID-19. Chuyển đổi số có lại cơ hội đến ng&#x
E0;nh du lịch c&#x
F3; thể ph&#x
E1;t triển bền vững hơn.


Du lịch Kon Tum-Nhiều tiềm năng v&#x
E0; triển vọng hợp t&#x
E1;c ph&#x
E1;t triển

(Chinhphu.vn) - C&#x
F9;ng với nhiều địa phương vào cả nước, ng&#x
E0;nh du lịch Kon Tum đ&#x
E3; v&#x
E0; đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để c&#x
E1;c hoạt động du lịch trở lại b&#x
EC;nh thường v&#x
E0; mở cửa đ&#x
F3;n du kh&#x
E1;ch vào v&#x
E0; ngo&#x
E0;i nước, vào đ&#x
F3; mở đầu l&#x
E0; sự kiện Diễn đ&#x
E0;n “Du lịch Kon Tum - Tiềm năng v&#x
E0; triển vọng” năm 2022 sắp được tổ chức.


Đ&#x
E0;o tạo nh&#x
E2;n lực du lịch gặp nhiều th&#x
E1;ch thức

(Chinhphu.vn) - Một trong những yếu tố quan lại trọng để phục hồi v&#x
E0; bứt ph&#x
E1; đến ng&#x
E0;nh du lịch l&#x
E0; yếu tố nguồn nh&#x
E2;n lực qua đ&#x
E0;o tạo. Tuy nhi&#x
EA;n, trong bối cảnh chuỗi cung ứng du lịch vừa bị đứt g&#x
E3;y vì ảnh hưởng của đại dịch, c&#x
E1;c đơn vị trong ng&#x
E0;nh du lịch đang gặp nhiều th&#x
E1;ch thức, nhất l&#x
E0; thiếu nh&#x
E2;n lực được đ&#x
E0;o tạo b&#x
E0;i bản, chất lượng cao.


Chuyển đổi số-Xu hướng tất yếu ph&#x
E1;t triển du lịch

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 2/4, Trung t&#x
E2;m Th&#x
F4;ng tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đ&#x
E3; chủ tr&#x
EC; phối hợp với Tập đo&#x
E0;n c&#x
F4;ng nghệ VIETSENS tổ chức Chương tr&#x
EC;nh giới thiệu “Chuyển đổi số trong ng&#x
E0;nh du lịch”.


Ph&#x
E1;t triển du lịch golf- Nhiều tiềm năng v&#x
E0; cơ hội

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 1/4, Hiệp hội Du lịch Việt phái nam v&#x
E0; Hiệp hội Du lịch Golf Việt nam tổ chức Hội thảo Du lịch Golf Việt Nam: Tiềm năng v&#x
E0; th&#x
E1;ch thức.


Du lịch trước giờ G - vẫn c&#x
F2;n nhiều việc phải l&#x
E0;m

(Chinhphu.vn) - Chỉ c&#x
F2;n v&#x
E0;i ng&#x
E0;y nữa l&#x
E0; đến thời điểm 15/3 mở cửa trở lại to&#x
E0;n bộ hoạt động du lịch sau 2 năm "đ&#x
F3;ng băng". Tuy nhi&#x
EA;n, nhỏ đường dẫn tới sự phục hồi du lịch, th&#x
ED;ch ứng linh hoạt, an to&#x
E0;n với đại dịch vẫn c&#x
F2;n nhiều kh&#x
F3; khăn, th&#x
E1;ch thức.


Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ đồng &#x
FD; với đề xuất th&#x
ED; điểm đ&#x
F3;n kh&#x
E1;ch du lịch quốc tế đến Ph&#x
FA; Quốc

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ cơ bản đồng &#x
FD; với đề xuất của Bộ Văn h&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch về phương &#x
E1;n th&#x
ED; điểm đ&#x
F3;n kh&#x
E1;ch du lịch quốc tế đến Ph&#x
FA; Quốc.


Tập trung chống dịch COVID-19 gắn với khai th&#x
E1;c hiệu quả thị trường du lịch nội địa

(Chinhphu.vn) - Tổng cục Du lịch cần tập trung v&#x
E0;o c&#x
F4;ng t&#x
E1;c chống dịch, đảm bảo an to&#x
E0;n vào hoạt động du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh x&#x
FA;c tiến quảng b&#x
E1;, khai th&#x
E1;c hiệu quả thị trường nội địa, ch&#x
FA; &#x
FD; ph&#x
E1;t triển c&#x
E1;c điểm đến mới đang c&#x
F3; dư địa ph&#x
E1;t triển, c&#x
F3; sản phẩm du lịch hấp dẫn, từ đ&#x
F3; l&#x
E0;m động lực lan tỏa ra c&#x
E1;c quần thể vực, địa phương kh&#x
E1;c.


Việt nam ngoạn mục gi&#x
E0;nh giải “Oscar du lịch”

(Chinhphu.vn) - Theo th&#x
F4;ng tin từ Tổ chức giải thưởng World Travel Awards, Việt phái mạnh vừa được vinh danh l&#x
E0; “Điểm đến Di sản h&#x
E0;ng đầu thế giới 2020”. Giải thưởng được coi l&#x
E0; “Oscar của ng&#x
E0;nh du lịch”.


Ph&#x
F3; Tổng Gi&#x
E1;m đốc Cổng TTĐT Ch&#x
ED;nh phủ l&#x
E0;m Ph&#x
F3; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng Bộ Văn h&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch vừa k&#x
FD; quyết định tiếp nhận v&#x
E0; bổ nhiệm Ph&#x
F3; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.


C&#x
F4;ng bố quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Tổ chức nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 27/12, Bộ trưởng Bộ Văn h&#x
F3;a, Thể thao v&#x
E0; Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đ&#x
E3; trao quyết định điều động v&#x
E0; bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.


Chỉ đạo, điều h&#x
E0;nh của Ch&#x
ED;nh phủ, Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ ng&#x
E0;y 17/6
N&#x
E2;ng cao nhận thức về dự ph&#x
F2;ng, kiểm so&#x
E1;t bệnh tim mạch, thận, chuyển h&#x
F3;a, phổi kẽ
Ph&#x
F3; Thủ tướng Trần Hồng H&#x
E0; l&#x
E0; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt nam giới
Chủ tịch nước V&#x
F5; Văn Thưởng ra thăm, động vi&#x
EA;n người d&#x
E2;n tr&#x
EA;n đảo Ph&#x
FA; Qu&#x
FD;
SHB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ l&#x
EA;n 36.645 tỷ đồng

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - ba Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

phiên bản quyền ở trong Báo năng lượng điện tử cơ quan chính phủ - Cổng tin tức điện tử chủ yếu phủ.

Ghi rõ nguồn "Cổng tin tức điện tử chính phủ", "Báo năng lượng điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi thi công lại thông tin từ các nguồn này.

Sau 45 năm mãi mãi với cái thương hiệu Tổng cục du lịch Việt Nam, kể từ tháng 2 năm nay, ban ngành thuộc bộ VH-TT-DL này sẽ ưng thuận đổi thành viên Du lịch giang sơn Việt Nam.

Bạn đang xem: Tổng cục du lịch việt nam


*

Việt phái nam đặt mục tiêu đến 2030 đưa du lịch trở thành ngành tởm tế mũi nhọn

n.t.tâm

Thủ tướng Phạm Minh chủ yếu ngày 16.1 ký ban hành Nghị định số 01.2023/NĐ-CP của thiết yếu phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL.

Theo đó, về cơ cấu tổ chức, Bộ VH-TT-DL bao gồm những vụ cùng cục, chẳng hạn Vụ Gia đình, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Thể dục thể thao... Đặc biệt, Tổng cục Du lịch Việt nam thuộc Bộ VH-TT-DL sẽ đổi thương hiệu thành Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, có con dấu hình Quốc huy.

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo những quy định hiện hành cho đến lúc Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL sắp xếp, tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.2.2023, nạm thế Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17.7.2017 của chủ yếu phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn với cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL.

Tổng cục Du lịch Việt phái mạnh trải qua nhiều giai đoạn phát triển, tiền thân là doanh nghiệp Du lịch Việt Nam, ra đời vào 9.7.1960. Năm 1978 Tổng cục Du lịch Việt phái mạnh được thành lập, thuộc Hội đồng thiết yếu phủ; đến năm 1991 sáp nhập vào Bộ Thương mại và Du lịch. Mặc dù nhiên, đến năm 1992 Tổng cục Du lịch trở thành cơ quan lại trực thuộc thiết yếu phủ cùng từ năm 2007 đến nay, Tổng cục Du lịch nhập vào Bộ VH-TT-DL.

Tổng cục Du lịch hiện có Vụ Lữ hành, Vụ khách hàng sạn, Vụ Thị trường du lịch, Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu du lịch... Với Tổng cục trưởng là ông Nguyễn Trùng Khánh.

Xem thêm: Bệnh Rận Mu Có Từ Hết Không ? Cách Chữa Bệnh Rận Mu Cực Đơn Giản Và Rẻ Tiền

Năm 2022 du lịch Việt phái mạnh đạt 101 triệu lượt khách hàng du lịch nội địa, vượt mức trước đại dịch cùng 3,6 triệu khách hàng quốc tế. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 495.000 tỉ đồng, vượt 23% so kế hoạch năm. Tỷ lệ đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP Việt Nam ngày dần tăng. Nếu năm năm ngoái đạt 6,3%; 2017 là 7,9% thì qua 2019 đã lên 9,2%.