MỤC LỤC BÀI VIẾTQuyền sở hữu trí tuệ là gì?
Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và 05 bản án liên quan
Hiện nay, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra phức tạp, được thực hiện bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khiến cho việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gặp rất nhiều khó khăn. Các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thường được xử lý trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến quyền của người bị xâm hại. Vậy, pháp luật quy định thế nào là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ? Dưới đây là một số bản án về tranh chấp liên quan đến vấn đề này.

Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Theo Luật sở hữu trí tuệ thì “quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.”Các đối tượng sở hữu trí tuệ được nhà nước bảo hộ bao gồm:- Đối tượng quyền tác giả: Tác phẩm văn học, nghệ thuật và tác phẩm khoa học;- Đối tượng liên quan đến quyền tác giả như: cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá;- Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên thương mại, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;- Đối tượng quyền đối với giống cây trồng: Giống cây trồng và vật liệu nhân giống.

Bạn đang xem: Vi phạm sở hữu trí tuệ

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tại điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:“Hành vi bị xem xét bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy định tại các Điều 28, 35, 126, 127, 129 và 188 của Luật Sở hữu trí tuệ, khi có đủ các căn cứ sau đây: Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các Điều 25, 26, 32, 33, khoản 2 và khoản 3 Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2 Điều 137, các Điều 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ. Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam”.Theo đó, khi xác định một hành vi có phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay không cần căn cứ vào 04 yếu tố sau:- Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, đối tượng bị xem xét là đối tượng bị nghi ngờ và bị xem xét nhằm đưa ra kết luận đó có phải là đối tượng xâm phạm hay không.- Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.- Chủ thể thực hiện hành vi bị xem xét không đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định, họ không phải là chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ, cũng không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.- Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam.Dưới đây là một số bản án về tranh chấp về tranh chấp liên quan đến quyền sở hứu trí tuệ.

2. Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ của tác phẩm truyện tranh số 774/2019/DSPT

3. Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế giữa pháp nhân với pháp nhân số 35/2020/KDTM-PT

4. Bản án về tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp số 18/2016/KDTM-ST

5. Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ là quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật số 213/2014/DS-ST

*
Theo: Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương (2011), Sổ tay Chống hàng giả và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội

I. HÀNG GIẢ

1.Quy định chung về hàng giả:

Có 4 loại hàng giả:

- Hàng giả chất lượng và công dụng là hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của hàng hóa.

- Hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa là hàng hóa giả mạo tên, địa chỉ của thương nhân khác trên nhãn hoặc bao bì cùng loại hàng hóa hoặc giả mạo chỉ dẫn về nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá trên nhãn hoặc bao bì hàng hoá.

- Giả mạo về sở hữu trí tuệ là hàng hoá, bao bì hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu, của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc quyền liên quan.

- Tem, nhãn, bao bì hàng hoá giả gồm các loại đề can nhãn hàng hoá, bao bì hàng hoá, tem chất lượng, tem chống giả, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hoá có nội dung giả mạo tên, địa chỉ thương nhân, nguồn gốc hàng hoá, nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng hoá.

Hàng giả có thể chứa một hoặc nhiều dấu hiệu giả như trên. Ví dụ vừa giả mạo nhãn hiệu hàng hóa vừa giả chất lượng.

2. Các quy định riêng về hàng giả

- Thức ăn chăn nuôi giả là thức ăn chăn nuôi có hàm lượng định lượng chất chính chỉ đạt dưới 70% so với ngưỡng tối thiểu hoặc quá 20% trở lên, so vớt ngưỡng tối đa của mức chất lượng đã công bố của sản phẩm.

- Phân bón giả là loại phân bón có một trong các dấu hiệu sau: sản xuất trái pháp luật có hình dáng giống như loại phân bón được Nhà nước cho phép sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, giả, nhái về nhãn mác đối với loại phân bón đã được bảo hộ; không có giá trị sử dụng đúng với nguồn gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc mức quy định trong Danh mục phân bón; hàm lượng định lượng tổng các chất dinh dưỡng chỉ đạt từ 0% đến 50% mức tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc mức quy định trong Danh mục phân bón.

- Dược phẩm giả là sản phẩm được sản xuất dưới dạng thuốc với ý đồ lừa đảo, thuộc một trong những trường hợp sau đây: không có dược chất; có dược chất nhưng không đúng hàm lượng đã đăng ký; có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn; mạo tên, kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ sở sản xuất khác.

II. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỂN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm:

-Quyền sở hữu công nghiệplà quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

-Quyền tác giảlà quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với cuộc buổi diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa.

-Quyền đối với giống cây trồnglà quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.

2. Hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là sản phẩm hàng hoá có các yếu tố xâm phạm được tạo ra từ các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

- Sản phẩm, hàng hoá xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

- Sản phẩm, hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

- Sản phẩm, hàng hoá xâm phạm quyền đối với giống cây trồng.

Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm sản xuất (chế tạo, gia công lắp ráp, chế biến, đóng gói, in, sao), nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ, cho thuê sản phẩm, hàng hóa có các yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hàng hoá xâm phạm quyền tác giả

Hàng hoá xâm phạm quyền tác giả là sản phẩm hàng hoá có yếu tố xâm phạm được tạo ra từ một trong các dạng sau:

(a) bản sao tác phẩm được tạo ra một cách trái phép;

(b) tác phẩm phái sinh được tạo ra một cách trái phép;

(c)tác phẩm giả mạo tên, chữ ký của tác giả, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả;

(d) phần tác phẩm bị trích đoạn sao chép, lắp ghép trái phép và

(e) sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép.

Trường hợp sản phẩm có yếu tố xâm phạm như các điểm (a) và (d) nói trên bị coi là hàng hoá sao chép lậu.

Hàng hoá xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả

Hàng hoá xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả là sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm thuộc một trong các dạng sau:

(a) bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn được tạo ra một cách trái phép;

(b) bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản sao bản ghi âm, ghi hình, bản sao chương trình phát sóng được tạo ra một cách trái phép;

(c) một phần hoặc toàn bộ cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng bị sao chép, trích ghép trái phép;

(d) một phần hoặc toàn bộ chương trình phát sóng bị thu, giải mã và phân phôi trái phép;

(e) sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền liên quan bị vô hiệu hoá trái phép và

(g) bản định hình cuộc biểu diễn bị dỡ bỏ hoặc bị thay đổi một cách trái phép thông tin vềquản lý quyền liên quan.

Trường hợp sản phẩm có yếu tố xâm phạm như các điểm (b), (c) và (d) nói trên bị coi là hàng hóa soa chép lậu.

Hàng hóa xâm phạm quyền đối với sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được xác lập và bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu có tính mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Sáng chế được xác lập và bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường, có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hàng hoá có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu đối với sáng chế là sản phẩm (hoặc bộ phận sản phẩm) trùng hoặc tương đương với sản phẩm (hoặc bộ phận của sản phẩm) thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế hoăc sản nhẩm (hoặc bộ phận sản phẩm) được sản xuất theo quy trình trùng hoặc tương đương với quy trình thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế.

Hàng hoá xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó. Kiểu dáng công nghiệp được xác lập và bảo hộ dưới hình tức cấp Bằng độc quyên kiểu dáng công nghiệp nếu có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng trong công nghiệp.

Hàng hóa có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm (hoặc bộ phận của sản phẩm) mà hình dáng bên ngoài không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Hàng hoá xâm phạm quyền đối với nhãn hiêu

Nhãn hiệu là dấu hiệu (thể hiện dưới dạng chữ cái từ ngữ hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều dùng hoặc kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc) để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Quyền sở hữu đối với nhãn hiệu được xác lập và bảo hộ dưới hình thức Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Hàng hoá có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu là sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì sản phẩm, hàng hoá có gắn dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ.

Trường hợp sản phẩm, hàng hoá có gắn dấu trùng hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày so với nhãn hiệu hàng hoá được bảo hộ cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại thuộc phạm vi bảo hộ thì bị coi là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Hàng hoá xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể mà sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương đương với chỉ dẫn địa lý đó quyết định. Mọi tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá tại lãnh thổ quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương, khu vực được công nhận có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đó với điều kiện hàng hoá do mình sản xuất phải đảm bảo uy tín hoặc danh tiếng vốn có của hàng hoá này và bằng cách thể hiện chỉ dẫn đó trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, giấy tờ giao dịch kinh doanh, quảng cáo hàng hoá này. Một số sản phẩm đã được mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ của Việt Nam như nước mắm Phú Quốc, chè San Tuyết Mộc Châu, bưởi Đoan Hùng, thanh long Bình Thuận, vải Thanh Hà.

Hàng hoá có yếu tố xâm phạm chỉ dẫn địa lý là sản phẩm hàng hoá hoặc trên bao bì sản phẩm, hàng hoá có gắn dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với chỉ dẫn đia lý được bảo hộ.

Trường hợp hàng hoá mang dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt về tổng thể cấu tạo và cách trình bày so với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm cùng loại thuộc phạm vi bảo hộ thì bị coi là hàng hoá giả mạo chỉ dẫn địa lý.

Hàng hoá xâm phạm quyền đối với tên thương mại

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng kĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tên thương mại thường là tên doanh nghiệp. Quyền sở hữu tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực là lãnh thổ kinh doanh và không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Hàng hoá có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu đối với tên thương mại là sản phẩm, hàng hoá hoặc trên bao bì sản phẩm hàng hoá có gắn chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với phần phân biệt (tên riêng) của tên thương mại được bảo hộ.

Nhãn hiệu, nhãn hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh (slogan), biểu tượng kinh doanh (logo), kiểu dáng bao bì sản phẩm, hàng hóa được gọi chung là chỉ dẫn thương mại.

Hàng hoá xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chíp và mạch vi điện tử. Quyền sở hữu đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được xác lập và bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

Hàng hoá có yếu tố xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(a) thiết kế bố trí được tạo ra do sao chép trái phép thiết kế bố trí được bảo hộ;

(b) mạch tích hợp bán dẫn được tạo ra một cách trái phép theo thiết kế bố trí đưọc bảo hộ;

(c) sản phẩm hoặc bộ phận (phần) sản phầm gắn mạch tích hợp bán dẫn được tạo ra một cách trái phép theo thiết kế bố trí được bảo hộ.

Hàng hoá xâm phạm quyền đối với giống cây trồng

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Hàng hoá xâm phạm quyền đối với giống cây trồng là hàng hoá có yếu tố xâm phạm được tạo ra từ các hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng thuộc một trong các dạng:

(a) sử dụng vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ để thực hiện các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 186 cùa Luật Sở hữu trí tuệ mà không được phép của chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng;

(b) sử dụng vật liệu nhân giống của các giống cây trồng quy định tại Điều 187 của Luật Sở hữu trí tuệ;

(c) sử dụng tên của một giống cây trồng cùng loài hoặc loài gần vớị loài của giống được bảo hộ mà tên này trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên của giống cây trồng được bảo hộ.

Các yếu tố xâm phạm (a) và (b) nói trên cũng áp dụng đối với vật liệu thu hoạch nếu chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng chưa có điều kiện hợp lý để thực hiện quyền của mình đối với vật liệu nhân giống của cùng giống đó.

III. TÁC HẠI CỦA HÀNG GIẢ, HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỂN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hiện nay hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ rất đa dạng, từ mặt hàng có giá trị thấp đến mặt hàng có giá trị cao, từ mặt hàng đơn giản đến mặt hàng có công nghệ cao, từ hàng hoá phục vụ sản xuất đến hàng tiêu dùng, giải trí.

Hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được sản xuất trong nước hoặc ở nước ngoài và đưa vào Việt Nam bằng nhiều con đường. Vật tư, nguyên liệu, linh kiện để sản xuất hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thường không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc an toàn, không có sự đầu tư về kỹ thuật và công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, địa điểm sản xuất thường không đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm và sử dụng lại bao bì cũ của hàng chính hãng làm cho người tiêu dùng khó nhận biết, phân biệt giữa hàng chính hãng và hàng giả.

Hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thường được tiêu thụ ở các địa điểm, khu vực, trung tâm, cửa hàng buôn bán hàng hoá, ở cả thành thị, nông thôn, vùng sâu vùng xa.

2. Tác hại của hàng giả, hàng hóa xâm phạn, quyền sở hữu trí tuệ

Đối với người tiêu dùng

Người tiêu dùng đang là đối tượng trực tiếp và bị thiệt hại về nhiều mặt từ việc mua và sử dụng hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trước hết là thiệt hại về kinh tế. Nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng con người sử dụng vì đó là những hàng hoá không đảm bào chất lượng, hàng hóa có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt đối với các mặt hàng như dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm.

Đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính là đối tượng chịu thiệt hại nhất về kinh tế do tệ nạn hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra. Hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ làm giảm uy tín thương hiệu của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. Hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ làm lu mờ hình ảnh của nhãn hiệu nổi tiếng và có thể gây mất lòng tin đối với người tiêu dùng. Hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chi gây thiệt hại về mặt kinh tế mà nghiêm trọng hơn là triệt tiêu động lực sáng tạo về trí tuệ của các doanh nghiệp nói riêng và của xã hội nói chung; doanh nghiệp có thể bị phá sản, người lao động mất việc làm.

Xem thêm: 5000+ đồ trang trí trong nhà đẹp giá rẻ đa dạng

Đối với quản lý kinh tế - xã hội

Tệ nạn sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cạnh lành mạnh và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, đăc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài và thực hiện những cam kết song phương hoặc đa phương về sở hữu trí tuệ. Kỷ cương pháp luật không được thực thi nghiêm minh, Nhà nước thất thu thuế, xã hội mất đi của cải, vật chất, môi trường bị xâm hại, đó là những tác hại to lớn do tệ sản xuất, kinh doanh hàng giả hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trực tiếp gây ra. Không chỉ vậy, tệ sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn gây nên những hậu quả phức tạp, nặng nề về đạo đức và xã hội. Yếu tố phi pháp làm gia tăng chênh lệch giữa người giàu và người nghèo. Lợi nhuận phi pháp từ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn làm cho đạo đức bị tha hoá từ đồng tiền bất chính thu được, kéo theo đó là những tệ nạn xã hội có cơ hội phát triển.