Bài tuyên bố của Tổng thống Mỹ vật dụng 46 Joe Biden (Song ngữ)

Bài tuyên bố của Tổng thống Mỹ đồ vật 46 Joe Biden (Song ngữ)

Philenglish Philenglish Philenglish

Đăng nhập

Đăng cam kết thành viên


*

*

*

Đăng nhập

Đăng ký thành viên


reviews chương trình học Giáo trình học phí thư viện sách clip cộng đồng

Phil Online - How khổng lồ Run Your Business by The Book_ A Biblical Blueprint to Bless Your Business (PDF)


Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã ra mắt vô cùng sôi sục trên nước nhà Hoa Kỳ cùng ông Joe Biden được tuyên tía là tổng thống thắng cử trong cuộc đua vào trong nhà Trắng. Sáng sủa ngày 8/11 (tối 7/11 tiếng Mỹ), ông Joe Biden đang có bài phát biểu mừng chiến thắng tại thành phố Wilmington, bang Delaware.

Bạn đang xem: Bài phát biểu của tổng thống mỹ

Để đuổi bắt kịp xu hướng quả đât và không ngừng trau dồi vốn giờ đồng hồ Anh, bọn họ hãy cùng xem lại nội dung tuy nhiên ngữ bài bác phát biểu của Tổng thống tân cử Biden tiếp sau đây nhé!

*

My fellow Americans, the people of this nation have spoken.

They have delivered us a clear victory. A convincing victory.

A victory for “We the People.”

Đồng bào Mỹ của tôi, bạn dân của tổ quốc này sẽ lên tiếng. Bọn họ đã đem về cho công ty chúng tôi một chiến thắng rõ ràng. Một chiến thắng thuyết phục. Một thắng lợi cho "Chúng tôi là Nhân dân".

We have won with the most votes ever cast for a presidential ticket in the history of this nation — 74 million.

Chúng tôi đã thắng với số phiếu bầu tối đa cho tấm vé tổng thống trong định kỳ sử tổ quốc này - 74 triệu phiếu.

I am humbled by the trust và confidence you have placed in me.

I pledge to be a president who seeks not to divide, but to lớn unify.

Who doesn’t see red và blue states, but a United States.

And who will work with all my heart lớn win the confidence of the whole people.

Tôi cúi mình trước sự tin tưởng và tín nhiệm mà chúng ta đã gửi gắm mang đến tôi. Tôi cam đoan trở thành tổng thống không tìm cách chia rẽ, cơ mà để thống nhất. Fan không thấy các bang xanh bang đỏ, mà lại chỉ thấy một nước Mỹ. Fan sẽ làm việc bằng cả trái tim để giành được tinh thần của toàn dân.

For that is what America is about: the people.

And that is what our administration will be about.

Vì điều quốc gia mỹ quan trọng tâm là nhân dân. Và đó là các thứ chính quyền của công ty chúng tôi sẽ hướng tới.

I sought this office to restore the soul of America.

To rebuild the backbone of the nation — the middle class.

To make America respected around the world again & to unite us here at home.

Tôi tranh cử để khôi phục linh hồn nước Mỹ, để dựng lại cột trụ của quốc gia: thế hệ trung lưu. Để khiến cho nước Mỹ lại được tôn trọng trên toàn quả đât và để đoàn kết họ ngay tại nước nhà.

It is the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for this vision.

And now the work of making this vision real is the task of our time.

Với tôi, thật là 1 trong vinh dự cả đời lúc hàng triệu người Mỹ đã bỏ thăm cho tầm chú ý này. Và bây chừ công câu hỏi biến tầm nhìn này thành hiện nay là nhiệm vụ của thời đại chúng ta.

As I said many times before, I’m Jill’s husband.

I would not be here without the love & tireless tư vấn of Jill, Hunter, Ashley, all of our grandchildren & their spouses, và all our family.

They are my heart.

Như tôi đang nói các lần trước đây, tôi là ck của Jill.

Tôi sẽ không còn ở đây nếu không tồn tại tình yêu cùng sự hỗ trợ không biết mệt mỏi của Jill, Hunter, Ashley, toàn bộ các cháu và bé dâu, nhỏ rể tôi, tất cả mái ấm gia đình của bọn chúng tôi. Họ luôn luôn trong tim tôi

Jill’s a mom — a military mom — and an educator.

She has dedicated her life khổng lồ education, but teaching isn’t just what she does — it’s who she is. For America’s educators, this is a great day: You’re going to lớn have one of your own in the trắng House, và Jill is going to lớn make a great first lady.

Jill là 1 trong những người mẹ, một người bà mẹ quân nhân, với một công ty giáo. Bà ấy đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục, nhưng mà dạy học không những là việc bà ấy làm, nhưng còn chính là con tín đồ bà ấy. Đối với những nhà giáo Mỹ, đây là một ngày giỏi vời: Một người trong các các các bạn sẽ có mặt trong đơn vị Trắng, cùng Jill sẽ biến đổi một Đệ nhất phu nhân tốt vời.

*

And I will be honored to lớn be serving with a fantastic vice president — Kamala Harris — who will make history as the first woman, first black woman, first woman of South Asian descent, and first daughter of immigrants ever elected lớn national office in this country.

Và tôi sẽ rất vinh dự được phụng sự cùng phó tổng thống tuyệt đối Kamala Harris, tín đồ sẽ tạo sự lịch sử cùng với tư biện pháp là người phụ nữ đầu tiên, người thiếu phụ da màu sắc đầu tiên, người đàn bà gốc nam Á thứ nhất và đàn bà đầu tiên của người nhập cư được bầu vào phục vụ này ở quốc gia chúng ta.

It’s long overdue, và we’re reminded tonight of all those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America has bent the arc of the moral universe towards justice.

Đã quá thọ rồi, với đêm nay bọn họ sẽ đề cập về toàn bộ những fan đã đấu tranh cật sức suốt nhiều năm nhằm biến điều này thành hiện tại thực. Một đợt nữa, nước mỹ đã uốn vòng cung của thiên hà đạo đức hướng tới phía công lý.

Kamala, Doug — like it or not — you’re family. You’ve become honorary Bidens và there’s no way out.

Kamala, Doug, dù ý muốn hay không, các bạn đã là người nhà của tôi. Các bạn đã trở thành thành viên danh dự ở trong nhà Biden và không tồn tại cách như thế nào thoát đâu.

To all those who volunteered, worked the polls in the middle of this pandemic, local election officials — you deserve a special thanks from this nation.

Với tất cả những tình nguyện viên, phần đông người làm việc trong những phòng kiểm phiếu thân đại dịch này, những quan chức bầu cử địa phương, chúng ta xứng đáng cảm nhận lời cảm ơn quan trọng đặc biệt từ non sông này.

To my chiến dịch team, & all the volunteers, khổng lồ all those who gave so much of themselves to lớn make this moment possible, I owe you everything.

Đối với đội tranh cử của tôi, và toàn bộ tình nguyện viên, toàn bộ những fan đã góp sức rất nhiều để đổi thay khoảnh xung khắc này thành hiện tại thực, tôi nợ chúng ta tất cả.

And to lớn all those who supported us: I am proud of the campaign we built and ran. I am proud of the coalition we put together, the broadest và most diverse in history.

Và giữ hộ đến toàn bộ những người đã ủng hộ bọn chúng tôi: Tôi từ bỏ hào về chiến dịch mà shop chúng tôi đã sản xuất và thực hiện. Tôi tự hào về kết hợp mà họ đã tập hợp, rộng độc nhất và đa dạng chủng loại nhất trong định kỳ sử.

Democrats, Republicans và Independents.

Progressives, moderates and conservatives.

Young và old.

Urban, suburban và rural.

Gay, straight, transgender.

White. Latino. Asian. Native American.

Người Dân chủ, tín đồ Cộng hòa và cả những người dân Độc lập.

Người cấp cho tiến, fan ôn hòa và fan bảo thủ.

Trẻ với già.

Thành thị, ngoài thành phố và nông thôn.

Đồng tính nam, người giới tính thông thường và fan chuyển giới.

Người da trắng. Latinh. Châu Á. Người Mỹ bản xứ.

*

And especially for those moments when this chiến dịch was at its lowest — the African-American community stood up again for me. They always have my back, và I’ll have yours.

Và quan trọng đặc biệt vào những thời khắc khi chiến dịch này gặp gỡ khó khăn nhất, cộng đồng người Mỹ cội Phi lại vực dậy ủng hộ tôi. Tôi luôn luôn ủng hộ họ, cùng họ sẽ có sự ủng hộ của tôi.

I said from the outset I wanted a campaign that represented America, & I think we did that. Now that’s what I want the administration to look like.

Tôi vẫn nói ngay từ đầu rằng tôi hy vọng có một chiến dịch đại diện cho nước Mỹ, và tôi nghĩ shop chúng tôi đã làm được điều đó. Bây giờ, tôi muốn cơ quan ban ngành của tôi cũng tương tự thế.

And lớn those who voted for President Trump, I understand your disappointment tonight.

I’ve lost a couple of elections myself.

But now, let’s give each other a chance.

It’s time to lớn put away the harsh rhetoric.

Và với những người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump, tôi đọc sự thuyệt vọng của các bạn tối nay. Bản thân tôi đã lose một vài ba cuộc bầu cử. Tuy nhiên bây giờ, họ hãy cho nhau một cơ hội. Đã mang lại lúc bỏ đi những bất đồng quan điểm gay gắt.

To lower the temperature.

To see each other again.

To listen lớn each other again.

Để giảm căng thẳng.

Để chạm mặt lại nhau.

Để lại lắng nghe nhau.

To make progress, we must stop treating our opponents as our enemy. We are not enemies. We are Americans.

Để dành được tiến bộ, họ phải xong coi kẻ địch là kẻ thù. Bọn họ không bắt buộc kẻ thù. Bọn họ là bạn Mỹ.

The Bible tells us that to lớn everything there is a season — a time lớn build, a time to lớn reap, a time lớn sow. And a time to heal.

This is the time lớn heal in America.

Kinh thánh cho họ biết rằng phần đông thứ đều phải có mùa, thời hạn để xây dựng, thời hạn gặt hái, gieo hạt. Và thời hạn để hàn gắn. Đây là lúc để hàn gắn thêm ở Mỹ.

Now that the chiến dịch is over — what is the people’s will? What is our mandate?

Bây giờ đồng hồ chiến dịch đang kết thúc, nguyện vọng của fan dân là gì? trách nhiệm của họ là gì?

I believe it is this: Americans have called on us lớn marshal the forces of decency và the forces of fairness. To lớn marshal the forces of science và the forces of hope in the great battles of our time.

Tôi tin tưởng rằng đó là: tín đồ Mỹ vẫn trông cậy vào cửa hàng chúng tôi để lập lại sức mạnh của sự bản lĩnh và công bằng. Lập lại sức khỏe của kỹ thuật và mong muốn trong các cuộc chiến vĩ đại của thời đại bọn chúng ta.

The battle lớn control the virus.

The battle to lớn build prosperity.

The battle lớn secure your family’s health care.

The battle to lớn achieve racial justice & root out systemic racism in this country.

The battle to lớn save the climate.

The battle to lớn restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot.

Our work begins with getting Covid under control.

Cuộc chiến để điều hành và kiểm soát virus.

Cuộc chiến để thi công sự thịnh vượng.

Cuộc chiến nhằm đảm bảo quan tâm sức khỏe khoắn cho gia đình bạn.

Cuộc chiến để đạt được công bình chủng tộc và diệt trừ chủ nghĩa tách biệt sắc tộc có khối hệ thống ở non sông này.

Cuộc chiến để cứu vớt lấy khí hậu.

Cuộc chiến để khôi phục khuôn thước, bảo vệ nền dân nhà và đem đến cho mọi bạn trên quốc gia này một thời cơ công bằng.

Công việc của bọn chúng tôi ban đầu với việc kiểm soát điều hành Covid-19.

*

We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life’s most precious moments — hugging a grandchild, birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most khổng lồ us — until we get this virut under control.

Chúng ta ko thể hồi sinh kinh tế, phục sinh nguồn năng lượng hoặc tận hưởng những giây phút quý giá duy nhất của cuộc sống như ôm một đứa cháu, tổ chức triển khai sinh nhật, đám cưới, xuất sắc nghiệp, tất cả những khoảnh khắc quan trọng nhất đối với bọn họ cho cho khi bọn họ kiểm soát được vi khuẩn này.

On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisers lớn help take the Biden-Harris Covid plan và convert it into an kích hoạt blueprint that starts on Jan. 20, 2021.

That plan will be built on a bedrock of science. It will be constructed out of compassion, empathy, & concern.

I will spare no effort — or commitment — lớn turn this pandemic around.

Tôi sẽ không tiếc mọi cố gắng nỗ lực và cam đoan để xoay đưa đại dịch này.

I ran as a proud Democrat. I will now be an American president. I will work as hard for those who didn’t vote for me — as those who did.

Tôi chạy đua với bốn cách là một trong những thành viên đầy từ bỏ hào của đảng Dân chủ. Lúc này tôi sẽ là một trong Tổng thống Mỹ. Tôi sẽ thao tác làm việc nỗ lực vì những người dân không bỏ thăm cho tôi, cũng giống như những tín đồ đã thai cho tôi.

Let this grim era of demonization in America begin to over — here và now.

Hãy để quy trình tiến độ đen tối ở Mỹ bắt đầu chấm chấm dứt ngay trên đây với bây giờ.

The refusal of Democrats and Republicans to lớn cooperate with one another is not due khổng lồ some mysterious force beyond our control.

It’s a decision. It’s a choice we make.

Việc thành viên đảng Dân nhà và cộng hòa phủ nhận hợp tác với nhau ko phải chính vì như thế lực bí mật nào đó xung quanh tầm kiểm soát của bọn chúng ta. Đó là quyết định, là chắt lọc của thiết yếu chúng ta.

And if we can decide not to lớn cooperate, then we can decide to lớn cooperate. & I believe that this is part of the mandate from the American people. They want us to lớn cooperate.

Nếu bạn có thể quyết định không phù hợp tác, họ cũng có thể quyết định vừa lòng tác. Tôi tin đây là 1 phần trách nhiệm được fan Mỹ giao phó. Chúng ta muốn bọn họ hợp tác.

That’s the choice I’ll make. And I hotline on the Congress — Democrats và Republicans alike — to lớn make that choice with me.

Đó là tuyển lựa tôi chuyển ra. Tôi lôi kéo quốc hội, cả member Dân công ty và cùng hòa, cùng gửi ra sàng lọc đó với tôi.

The American story is about the slow, yet steady widening of opportunity.

Make no mistake: Too many dreams have been deferred for too long.

Câu chuyện Mỹ là sự việc mở không ngừng mở rộng cơ hội đủng đỉnh nhưng vững vàng chắc.

Đừng nhầm lẫn, có rất nhiều giấc mơ đã biết thành trì hoãn quá lâu.

We must make the promise of the country real for everybody — no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability.

Chúng ta cần biến lời hứa hẹn của đất nước thành thực tại với toàn bộ mọi người, không sáng tỏ màu da, sắc đẹp tộc, tôn giáo, nam nữ hay khuyết tật.

America has always been shaped by inflection points — by moments in time where we’ve made hard decisions about who we are and what we want khổng lồ be.

Nước Mỹ luôn luôn được đánh giá bởi những bước ngoặt, những thời điểm mà bọn họ phải chuyển ra các quyết định trở ngại về bạn dạng thân và mong ước của mình.

Lincoln in 1860 — coming khổng lồ save the Union.

F.D.R. In 1932 — promising a beleaguered country a New Deal.

J.F.K. In 1960 — pledging a New Frontier.

And 12 years ago — when Barack Obama made history — and told us, “Yes, we can.”

Lincoln đã xuất hiện thêm năm 1860 để cứu Liên minh miền Bắc.

Franklin D. Roosevelt năm 1932 có tương lai một thỏa thuận hợp tác Mới cho non sông đang chạm mặt khó khăn.

John F. Kennedy năm 1960 cam kết về một trận mạc Mới.

Cách đây 12 năm, khi Barack Obama làm ra lịch sử cùng nói với bọn họ rằng: "Đúng, chúng ta có thể".

We stand again at an inflection point.

We have the opportunity to lớn defeat despair & to build a nation of prosperity and purpose.

We can vì chưng it. I know we can.

Chúng ta lại đang tiếp tục đứng ở một thời điểm cách ngoặt. Chúng ta có cơ hội đánh bại khổ đau và xây dựng quốc gia thịnh vượng, gồm mục tiêu.

Chúng ta rất có thể làm được. Tôi biết điều đó.

I’ve long talked about the battle for the soul of America.

We must restore the soul of America.

Tôi đang nói từ lâu về cuộc chiến đấu cho vong linh nước Mỹ. Chúng ta phải phục sinh linh hồn nước Mỹ.

Our nation is shaped by the constant battle between our better angels & our darkest impulses.

It is time for our better angels khổng lồ prevail.

Đất nước bọn họ được đánh giá bởi những trận chiến không ngừng giữa những thiên thần giỏi đẹp và những gia thế đen về tối nhất. Đã cho lúc các thiên thần chiến thắng.

Tonight, the whole world is watching America. I believe at our best America is a beacon for the globe.

And we lead not by the example of our power, but by the power of our example.

Đêm nay, cả nhân loại đang dõi theo nước Mỹ. Tôi tin rằng quốc gia mỹ là ngọn hải đăng cho tất cả thế giới. Chúng ta dẫn đầu không phải bằng tấm gương về mức độ mạnh, mà vày sức mạnh từ việc nêu gương.

I’ve always believed we can define America in one word: possibilities.

That in America everyone should be given the opportunity to go as far as their dreams & God-given ability will take them.

Tôi luôn luôn tin rằng chúng ta cũng có thể định nghĩa đất nước mỹ bằng một từ: Cơ hội.

Điều đó tức là ở nước Mỹ, hồ hết người rất cần được trao cơ hội tiến xa không còn mức với giấc mơ và năng lượng của mình.

You see, I believe in the possibility of this country.

We’re always looking ahead.

Các các bạn thấy đấy, tôi tin cẩn vào cơ hội của giang sơn này.

Chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước.

Ahead khổng lồ an America that’s freer and more just.

Ahead to an America that creates jobs with dignity and respect.

Ahead to an America that cures disease — like cancer and Alzheimers.

Ahead lớn an America that never leaves anyone behind.

Ahead khổng lồ an America that never gives up, never gives in.

Hướng về một nước Mỹ tự do và vô tư hơn. Về một nước Mỹ tạo ra việc làm cho với đầy đủ sự tôn trọng và phẩm giá. Về một nước Mỹ có công dụng chữa trị những bệnh lý như ung thư và Alzheimers. Về một đất nước mỹ không để ai bị vứt lại phía sau. Về một đất nước mỹ không khi nào bỏ cuộc hay đầu hàng.

This is a great nation.

And we are a good people.

This is the United States of America.

Đây là một quốc gia vĩ đại. Họ là những người dân tốt. Đây là Hợp bọn chúng quốc Hoa Kỳ.

And there has never been anything we haven’t been able to do when we’ve done it together.

Và chưa từng có điều gì mà họ không làm cho được khi thông thường tay hành động.

In the last days of the campaign, I’ve been thinking about a hymn that means a lot lớn me và to my family, particularly my deceased son, Beau. It captures the faith that sustains me và which I believe sustains America.

Trong hồ hết ngày cuối chiến dịch, tôi đã nghĩ về bài xích thánh ca "On Eagles Wings" khôn xiết có chân thành và ý nghĩa với tôi với gia đình, đặc trưng là đàn ông Beau vẫn qua đời. Nó thể hiện tinh thần đã góp tôi đứng vững và tôi tin là sẽ giúp nước Mỹ đứng vững.

*

And I hope it can provide some comfort and solace to the more than 230,000 families who have lost a loved one lớn this terrible virut this year. My heart goes out to lớn each và every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well.

Tôi cũng mong muốn nó sẽ mang lại sự yên ủi cho rộng 230.000 gia đình đã mất người thân trong gia đình vì virus quyết liệt này. Trọng tâm trí tôi tìm hiểu từng người trong các bạn, hi vọng bài thánh ca này cũng mang lại sự an ủi.

“And He will raise you up on eagle’s wings,

Bear you on the breath of dawn,

Make you to shine lượt thích the sun,

And hold you in the palm of His Hand.”

And now, together — on eagle’s wings — we embark on the work that God và history have called upon us lớn do.

With full hearts và steady hands, with faith in America and in each other, with a love of country — and a thirst for justice — let us be the nation that we know we can be.

Bây giờ, bọn họ cùng nhau đứng trên song cánh đại bàng và hợp tác vào công việc mà Chúa và lịch sử đã giao phó cho bọn chúng ta. Với trái tim tâm huyết và 2 tay vững chãi, với niềm tin vào nước mỹ và vào nhau, với tình yêu quốc gia và mơ ước công lý, hãy để bọn họ là quốc gia mà chúng ta biết có thể trở thành.

A nation united.

A nation strengthened.

A nation healed.

The United States of America.

God bless you.

And may God protect our troops.

Một non sông thống nhất.

Một tổ quốc mạnh mẽ.

Một giang sơn được hàn gắn.

Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Chúa phù hộ những bạn. Cầu Chúa bảo vệ các binh sỹ của bọn chúng ta.

Hi vọng bài viết này hữu ích so với bạn và đừng quênhọc giờ đồng hồ Anh hằng ngày bạn nhé!

*

TPO - Chỉ trích những công ty dầu mỏ vẫn thu lợi cao cùng những doanh nghiệp Mỹ đang tận dụng người tiêu dùng, Tổng thống Joe Biden đang tận dụng bài xích phát biểu vào giờ vàng của chính bản thân mình để biểu hiện sự cỗ vũ các cơ chế thuế thân mật hơn cùng với công dân Mỹ thuộc thế hệ trung lưu.

Tổng thống Biden buổi tối 7/2 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội. Đây cũng là bài bác phát biểu trên Quốc hội trước tiên của ông kể từ sau khi đảng cộng hòa cầm quyền kiểm soát Hạ viện vào vào đầu tháng 1.

Trong thông điệp nhiều năm 73 phút, Tổng thống Biden sẽ kêu gọi các nghị sĩ gạt bỏ bất đồng để câu kết vì mục tiêu chung. “Chúng ta hay được nghe chúng ta nói rằng đảng Dân công ty và đảng cộng hòa ko thể làm việc cùng nhau. Nhưng lại trong hai năm qua, họ chứng minh mang lại họ thấy rằng gần như người không tin và những người dân phản đối vẫn sai.”

“Gửi những người bạn đảng cùng hòa của tôi, nếu bạn cũng có thể làm việc cùng nhau vào Quốc hội kì trước, thì không tồn tại lý vày gì chúng ta không thể thao tác cùng nhau với tìm thấy sự đồng thuận về rất nhiều điều đặc trưng trong Quốc hội kì này.”

*

Ông Biden có bài xích phát biểu Thông điệp liên bang trên Đồi Capitol. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Kevin Mc
Carthy (đảng cùng hòa) đã ngồi sau sống lưng Tổng thống Biden (đảng Dân chủ) trong bài phát biểu Thông điệp liên bang. "Thưa chủ tịch Hạ viện, tôi không thích làm lu mờ khét tiếng của ông, tuy nhiên tôi mong được gia công việc với ông”, Tổng thống Biden nói, khiến mọi tín đồ bật cười.

Trước khi ông Biden xuất hiện tại khán phòng, ông Mc
Carthy với Phó Tổng thống Kamala Harris (đảng Dân chủ) sẽ mỉm cười với nhau và chat chit trên bục.

Ông Mc
Carthy sẽ nói trước đó vào thứ ba rằng ông sẽ không xé toạc bài bác phát biểu của ông Biden, ám chỉ hành vi của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (đảng Dân chủ) sau Thông điệp Liên bang năm 2020 của cựu Tổng thống Donald Trump (đảng cùng hòa).

*

Chủ tịch Hạ viện Kevin Mc
Carthy với Phó Tổng thống Kamala Harris ngồi sau sống lưng Tổng thống Biden trong bài phát biểu. Ảnh: Reuters

"Tôi tôn trọng phe còn lại”, ông Mc
Carthy nói trong một video. "Tôi hoàn toàn có thể không chấp nhận về chính sách. Tuy nhiên tôi muốn bảo đảm an toàn rằng đất nước này bạo gan hơn, lành mạnh về gớm tế, độc lập về năng lượng, bình an và có trách nhiệm."

Vấn đề tởm tế

Tổng thống Biden đã mệnh danh khả năng hồi sinh và sức khỏe của nền tài chính Mỹ, với phần trăm thất nghiệp sụt giảm mức tốt nhất trong khoảng thời gian gần 54 năm trong tháng 1.

Nhà chỉ đạo Mỹ cho biết nền kinh tế tài chính nước này đang được hưởng lợi từ 12 triệu việc làm mới. COVID-19 không thể kiểm soát cuộc sống đời thường của fan Mỹ với nền dân nhà Mỹ vẫn tồn tại nguyên vẹn tuy vậy đang đương đầu với tai hại lớn nhất tính từ lúc Nội chiến. “Nền dân nhà của bọn chúng ta, mặc dù bầm dập, vẫn không trở nên khuất phục và không trở nên phá vỡ”.

*

Ảnh: Reuters

Dù liên tục kêu hotline đoàn kết, nhưng mà ông Biden vẫn khiến một số member đảng cộng hòa tức giận khi buộc tội nghị sĩ đảng này muốn “giữ nền kinh tế tài chính làm con tin” với lên kế hoạch giảm giảm phúc lợi an sinh xã hội.


“Một số người chúng ta đảng cùng hòa của tôi hy vọng bắt nền kinh tế tài chính làm bé tin, trừ khi tôi chấp nhận với các kế hoạch kinh tế của họ”, ông Biden nói, ám chỉ việc đảng cùng hòa cố định rằng đã không đồng ý tăng mức nai lưng nợ trừ lúc đảng Dân chủ ủng hộ việc giảm ngân sách của chủ yếu phủ. “Thay vày bắt những người giàu đề xuất trả phần của mình một giải pháp công bằng, một trong những thành viên đảng cộng hòa lại ước ao Medicare và an sinh xã hội chấm dứt hoạt động.”

Phát biểu này của ông Biden được đáp trả bởi những giờ la ó phản đối trường đoản cú phe cùng hòa.

Bất chấp hầu như nỗ lực ở trong phòng lãnh đạo Mỹ, phần trăm ủng hộ Tổng thống Biden vẫn chỉ xê dịch ở mức 40%, tăng một điểm phần trăm lên 41% vào cuộc dò hỏi dư luận của Reuters/Ipsos kết thúc vào 5/2.

*

Ảnh: Reuters

Các trợ lý của ông Biden coi bài phát biểu Thông điệp liên bang là một trong những cột mốc đặc trưng trước khi ông dự loài kiến khởi đụng chiến dịch tái tranh cử tổng thống Mỹ vào vài tuần tới.

Ông Biden sẽ bước sang tuổi 80 trong tháng 11 năm nay, và nếu được bầu lại, ông sẽ bước đầu nhiệm kỳ thiết bị hai độ tuổi 82, một thực tế khiến cho nhiều cử tri Đảng Dân công ty lo ngại, những cuộc thăm dò cách đây không lâu cho thấy.

Dường như để báo trước về những chủ đề mà lại ông có thể sử dụng vào chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Biden vẫn chỉ trích các tập đoàn trục lợi từ bỏ đại dịch và đưa ra một danh sách các đề xuất kinh tế muốn muốn, tuy nhiên nhiều khuyến cáo khó hoàn toàn có thể được quốc hội thông qua.

Xem thêm: Tổng hợp tranh tô màu về các loài hoa tulip nở siêu đẹp cho bé

Tổng thống Biden quan trọng đặc biệt chỉ trích lợi nhuận của các công ty dầu mỏ. "Tôi nghĩ rằng nó là thái quá", ông nói và cho biết Mỹ sẽ nên dầu trong ít nhất một thập kỷ nữa, khiến một số bạn trong khán phòng bật cười.