Khuyến mại cho sản phẩm này: Miễn tầm giá ship nội thành của thành phố với hóa 1-1 > 500.000đ khuyến mãi ngay ngay đĩa lót chậu mang lại từng sản phẩm tặng ngay ngay bình tưới chuyên được sự dụng cho cây

Nhất Mạt Hương (tên khoa học: Plectranthus hadiensis var. Tomentosus) là loại cây cảnh đẹp, có nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống. Vào phong thủy, độc nhất vô nhị Mạt hương cũng là một số loại cây mang đến may mắn, tiền bạc và danh vọng đến gia chủ…


220.000₫ 170.000₫","sku":"NT-NMH 02","variation_description":"

Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 20-25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 12cm ","variation_id":12060,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-03","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":170000,"display_regular_price":170000,"image":"title":"cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg","alt":"cu00e2y nhu1ea5t mu1ea1t hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-100x100.jpg 100w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-300x300.jpg 300w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-180x180.jpg 180w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-600x600.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-chau-vuong-vat-day-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3109,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"170.000₫","sku":"NT-NMH 03","variation_description":"Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 20-25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 12cm ","variation_id":12061,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-04","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":170000,"display_regular_price":170000,"image":"title":"cay-nhat-mat-huong-1308193","caption":"","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg","alt":"cu00e2y nhu1ea5t mu1ea1t hu01b0u01a1ng 02","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308193-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12058,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"170.000₫","sku":"NT-NMH 04","variation_description":"Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 20-25cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 12cm ","variation_id":12062,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_loai-mau-chau":"mau-01","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":220000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"cay-nhat-mat-huong-1308191","caption":"Hu00ecnh u1ea3nh: Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng","url":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg","alt":"cu00e2y nhu1ea5t mu1ea1t hu01b0u01a1ng","src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-510x510.jpg","srcset":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-510x510.jpg 510w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-280x280.jpg 280w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-400x400.jpg 400w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-768x768.jpg 768w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg 800w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-600x600.jpg 600w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-200x200.jpg 200w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-247x247.jpg 247w, https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":800,"gallery_thumbnail_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://cayxinh.vn/wp-content/uploads/2017/11/cay-nhat-mat-huong-1308191-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":12056,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"250.000₫ 220.000₫","sku":"NT-NMH01","variation_description":"Cu00e2y Nhu1ea5t Mu1ea1t Hu01b0u01a1ng u0111u1ec3 bu00e0n, chiu1ec1u cao 30-35cm, u0111u01b0u1eddng ku00ednh chu1eadu 17cm ","variation_id":12059,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Loại mẫu chậuChọn một tùy chọn
Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Mẫu 01Mẫu 02Mẫu 03Mẫu 04Xóa

Vốn tất cả xuất thân từ thành phố đà lạt mộng mơ, trường đoản cú xưa tín đồ ta đã khôn xiết xem trọng loại hoa độc nhất mạt mùi hương này, lá cây có mùi thơm rất đặc biệt , ko gắt ngoài ra dịu dịu khiến bất kể ai ngửi cũng thấy thích. Trong phong thủy cây độc nhất mạt hương được đánh giá như là linh vật đưa về sự may mắn, phúc lộc mang lại gia đình. Lá độc nhất vô nhị mạt hương thơm có greed color lá, lá bao gồm độ dày vừa phải. Vậy nên những khi chúng quang vừa lòng lá tỏa ra hương thơm thơm siêu ưa dễ chịu. Loài cây này cần sử dụng làm cây để bàn đẹp là khôn cùng hợp lý. Hãy cùng xem thêm để biết thêm về chủng loại cây phong thủy để bàn nhất mạt hương này các bạn nhé!!

nội dung

*

Lá cây độc nhất mạt hương giữ mùi nặng thơm khôn xiết đặc biệt

Nguồn gốc điểm sáng cây tuyệt nhất mạt hương

Có tên khoa học là Plectranthus hadiensis var. Tomentosus, loài cây mạt tốt nhất hương này có xuất phát từ phái nam Phi, kế tiếp được mang đi trồng tại nhiều nơi trên cầm giới. Ngoài cái brand name này, nhất mạt mùi hương còn tất cả những tên gọi khác như Sen Thơm, Sen Đá Thơm, Vượng Tài… 

*

Hình hình ảnh cây nhất mạt mùi hương phong thủy

Với tên gọi khá sệt biệt, cây nhất mạt hương khiến nhiều người hiếu kỳ khi thứ nhất nghe tới các loại cây này. Thực tế loại cây tốt nhất mạt hương này còn mang tên gọi mĩ miều khác là cây sen đá lá thơm. Như cái tên gọi của chúng thì một số loại cây này có hương thơm nhẹ nhàng khá dễ chịu, khiến cho người ngắm bao gồm cảm giác bình an và thư thái. Thiết yếu mùi hương thơm này cũng được coi là một một số loại tinh dầu giúp xua muỗi cùng cây còn mang nhiều ý nghĩa trong tử vi phong thủy của nhất mạt hương.

Bạn đang xem: Cây nhất mạt hương hợp tuổi gì

Thoạt nhìn, hầu hết người hoàn toàn có thể nhầm lẫn nhất mạt hương với cây húng chanh bởi hình thức của chúng tương đối giống nhau. nhất mạt hương thường mọc thành từng những vết bụi nhỏ, có độ cao khoảng 10 – 20 cm.

*

Đặc điểm của cây tuyệt nhất mạt hương

Thân cây láng tròn, mọng nước, nhìn hình thức khá giống với cây Húng bạc tình Hà. Lá độc nhất mạt hương khá dày, có hình ô van nhỏ dại màu xanh lục, mép lá gồm hình gợn sóng như những chiếc răng cưa. Trên bề mặt lá cây tất cả lớp lông mỏng màu trắng. 

Ý nghĩa và chức năng của cây nhất mạt hương

Theo các sách tất cả ghi chép nhiều loại cây tốt nhất mạt hương này với trong mình chân thành và ý nghĩa tình yêu thâm thúy vĩnh cửu. Ý nghĩa độc nhất vô nhị mạt hương thơm trong tình bạn biểu trưng cho việc trung thành, tình cảm chân thành ko vụ lợi. Cũng chính vì lẽ đó mà loại cây này được thích thú chọn có tác dụng quà khuyến mãi thay lời thân thương đến người thân trong gia đình và đồng đội mong những điều tốt lành mang đến với họ.

Theo phong thủy ngũ hành thì một số loại cây này có ý nghĩa may mắn và tài lộc nên được lựa chọn trồng trong chống khách, chưng tốt nhất mạt mùi hương tại bàn có tác dụng việc sẽ giúp gia công ty kéo tiền tài vào nhà đất của mình.

*

Cây tuyệt nhất mạt hương có chức năng gì?

Cây độc nhất vô nhị mạt hương thơm đẹp có hình dáng nhỏ dại xinh nên phù hợp làm cây cảnh để bàn, cây được đặt lên trên bàn làm cho việc, bàn ăn, góc học tập tập, chống khách, cửa ngõ sổ…để có tác dụng cây trang trí tử vi nhất mạt hương, nó tạo cho nét đẹp chấm phá cho từng phong cảnh nơi đấy, mặt khác nó bám mùi thơm vơi nhẹ sẽ có tác dụng cho môi trường xung quanh thơm ngát, vào lành, may mắn

Tuổi làm sao hợp tử vi với cây tốt nhất mạt hương?

Trong phong thủy, Cây duy nhất mạt hương có ý nghĩa sâu sắc và mô tả một tình yêu vĩnh cửu. Còn ví như trong tình các bạn thì đó là loại cây cảnh biểu tượng cho một tình yêu bền chắc và trung thành. Bởi vì vậy bọn họ thường thấy Cây nhất mạt hương được có tác dụng quà khuyến mãi để dành bộ quà tặng kèm theo cho người thân trong gia đình yêu của mình.

*

Tuổi nào đề nghị chưng cây độc nhất vô nhị mạt mùi hương trong bên hợp phong thủy?

Theo quan tiền niệm, nhất mạt hương nếu trồng đúng tuổi sẽ mang đến tài lộc mang đến gia chủ, may mắn, tiền tài cũng giống như danh vọng. Trong các 12 nhỏ giáp thì những người tuổi Hợi siêu hợp với trồng cây Cây độc nhất mạt hương. Khi fan tuổi Hợi trồng hoặc đặt một chậu độc nhất vô nhị mạt hương trên bàn thao tác làm việc thì mọi bài toán sẽ thuận lợi, công việc sẽ may mắn và như ý hơn nhiều. Một công dụng nữa mà cây nhất mạt hương mang lại cho người tuổi Hợi kia là giúp cho bạn lý trí hơn mỗi một khi tiêu tiền, sẽ không tiêu xài tùy tiện, tiết kiệm ngân sách được một khoản kha khá. Nếu như bạn đang có khó khăn về vụ việc tài chính hay không biết cách chi tiêu, vung tay vượt trán thì nên đặt một chậu nhất mạt mùi hương chưng bàn làm việc nhé. Và nhớ là thỉnh thoảng chạm vào lá nhằm cây lan ra mùi thơm dễ dàng chịu, sẽ giúp bạn sảng khoái cùng thư thái, có rất nhiều ý tưởng cho quá trình sắp tới đó.

Ngoài việc lựa chọn cây tốt nhất mạt hương để trồng theo tuổi thì mệnh cũng là yếu tố được không ít người quan lại tâm. Vậy Cây tuyệt nhất mạt hương phù hợp với mệnh nào sẽ tốt nhất??

Cây độc nhất mạt hương đúng theo mệnh gì?

Đặc điểm của cây nhất mạt hương thơm đó là lan ra hương thơm hương vơi rất dễ chịu giống như mùi tệ bạc hà yêu cầu giúp tinh thần thoải mái. Cây nhất mạt hương có màu xanh đậm yêu cầu rất tương xứng với những người mệnh Thủy.

Người mệnh Thủy lúc đặt chậu cây nhất mạt mùi hương trên bàn làm cho việc sẽ giúp đỡ tinh thần triệu tập cao, bớt thiểu căng thẳng tương tự như áp lực mặt hàng ngày. Sát bên đó, bạn mệnh Thủy với chậu cây nhất mạt mùi hương sẽ giúp vậy bắt thời cơ và thời dịp tốt, cũng như thu hút vận may vào cuộc sống.

*

Người mệnh Hợi đề xuất chưng một chậu độc nhất mạt hương khu vực bàn thao tác làm việc hợp phong thủy

Cây nhất mạt mùi hương không chỉ phù hợp với người mệnh Thủy mà ngay cả những tín đồ mệnh Mộc cũng bắt buộc trồng cây này. Trong ngũ hành, Thủy sinh Mộc đề xuất những cây của tín đồ mệnh Thủy cũng tương sinh cho người mệnh Mộc.

Người mệnh Thủy và mệnh Mộc rất thích hợp để trồng Cây duy nhất mạt hương. Chúng ta có thể đặt một chậu nhỏ dại xinh trên bàn có tác dụng việc, ở bên cạnh cửa sổ hoặc trong phòng khách vừa cải thiện phong thủy lại giúp lòng tin sảng khoái hơn đó.

Cách trồng và chăm sóc nhất mạt hương này như nỗ lực nào?

Trồng cây duy nhất mạt hương

Việc trồng cây tuyệt nhất mạt hương bây giờ được thực hiện bằng cách giâm cành hoặc gieo bởi hạt giống gồm sẵn ở siêu thị hạt giống. Hãy chọn những cây có chiều nhiều năm 10cm cắt ra bỏ vào chậu đất cùng giữ ẩm khoảng tầm 1 tuần sau khoản thời gian cây ra rễ cải cách và phát triển mạnh là hoàn toàn có thể thành cây con.

Nếu như mắc cỡ trồng và nhân giống độc nhất mạt hương bạn nên lựa chọn mua sẵn cây giống duy nhất mạt hương lại các siêu thị cây cảnh sẵn có

Đất trồng nhất mạt hương lá thơm:

Dùng một số loại đất có sỏi, xốp nhằm trồng và thường xuyên làm tơi khu đất để cây tiện lợi hấp thụ được nước cùng những khoáng hóa học khác nhé. Các loại đất mà nhất mạt hương hay được dùng khá nhất là chúng được trộn bởi đất nhật , khu đất tripad, tro rơm, sỉ than và một chút sơ dừa giúp cây dữ được nhiệt độ . Sau khi đã bao gồm đất dinh dưỡng xuất sắc cho cây nhất mạt hương rồi bọn chúng mình chỉ việc chăm chuyên tí là được thôi .

*

Tìm hiểu qui định trồng và chăm sóc nhất mạt hương

Chăm sóc tuyệt nhất mạt hương

Cây tuyệt nhất mạt hương này dễ trồng, dễ chăm lo và không mất không ít công. Chúng ta chỉ cần chú ý chế độ nước, phân bón với ánh sáng đầy đủ là cây sẽ cách tân và phát triển khỏe mạnh.

Nhất mạt hương mới trồng chỉ việc tưới nước tuần 2 lần là đủ. Giả dụ trồng ngoại trừ trời thì tăng lên thành 3 lần một tuần. Mỗi lần tưới bạn không nên tưới quá nhiều, điều ấy sẽ làm cây ngập úng cơ mà chết.

Cây tốt nhất mạt hương ưa bóng 1 phần nên nhằm cây dưới ánh nắng trực tiếp sẽ khiến cây bị cháy lá lá đã vàng. Tuy nhiên cũng không được nhằm cây vào bóng buổi tối mà định kì ngày sở hữu ra nắng 3 tiếng nhằm hấp nhận được ánh sáng.

Xem thêm: Thuốc Trị Ho Có Thai Uống Siro Ho Được Không ? Thuốc Trị Ho Có An Toàn Cho Phụ Nữ Mang Thai

Chế đô bón phân mang lại cây: Cây bắt buộc được bón thêm phân để xanh tốt. Khoảng 1-2 tháng chúng ta có thể hoàn tung phân NPK tưới thẳng lên gốc. Lưu ý: lúc bón phân đến cây độc nhất vô nhị mạt hương, ta đề xuất tưới nước liền mang đến cây. Quanh đó ra, chúng ta cũng có thể bổ sung thêm phân hữu cơ, phân chuồng hoai mục cho cây tuyệt nhất mạt hương.