SKĐS - Dự thảo Luật Trật tự, an to&#x
E0;n giao th&#x
F4;ng đường bộ c&#x
F3; 13 hạng giấy ph&#x
E9;p l&#x
E1;i xe, so với Luật Giao th&#x
F4;ng 2008 th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thay đổi, nhưng ph&#x
E2;n cấp c&#x
E1;c hạng kh&#x
E1;c nhau.

Bạn đang xem: Dự thảo giấy phép lái xe


Bộ Công an đang lấy ý kiến vềdự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộvới nhiều điểm mới so với Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tại dự thảo Luật này, Bộ Công an đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng A1, A4, B1, B2, E, FE, FC như Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện hành. Thay vào đó sẽ là 13 hạng giấy phép lái xe như A, A3, B, C1, C...

Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người có bằng lái xe theo phân hạng cũ không phải đổi lại theo phân hạng mới, trừ những trường hợp bắt buộc phải đổi.- Hạng D2 cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) từ 10 đến 30 chỗ; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc không vượt quá 750kg;- Hạng D cấp cho người lái xe ô tô chở người (kể cả ô tô buýt) trên 30 chỗ; xe ô tô chở người giường nằm; các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D có gắn kèm rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc không vượt quá 750kg;- Hạng BE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg;- Hạng C1E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg;- Hạng CE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg; xe ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ mooc;- Hạng D2E cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg;- Hạng DE cấp cho người lái xe để lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D khi kéo rơ moóc với khối lượng toàn bộ thiết kế của rơ moóc trên 750 kg.Điều 40 của dự thảo luật mới cũng quy định về độ tuổi, sức khỏe của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ: Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy; Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A2, A, A3, B; Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng C1, C, BE; Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D2, C1E, CE; Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D, D2E, DE.

Quy định về đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Để không gây xáo trộn, Bộ Công an cũng quy định chỉ cấp giấy phép lái xe theo phân hạng mới khi cấp mới, cấp lại do hết hạn, do bị mất.Theo Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Giấy phép lái xe đã được cấp theo Luật Giao thông đường bộ 2008 được tiếp tục sử dụng, đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, 3 Điều 43 của Luật này thì được đổi, cấp lại theo phân hạng mới.


Theo dự thảo luật mới, CSGT sẽ kiểm soát các thông tin giấy tờ trên tài khoản định danh điện tử nếu người dân đã đồng bộ thông tin tài khoản VNe
Cũng liên quan đến vấn đề giấy phép lái xe, theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tại khoản 1 Điều 38 của dự thảo có nêu rõ trong trường hợp những giấy tờ: Chứng nhận đăng ký xe; Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đã được được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử VNe
ID thì người dân không phải mang theo những giấy tờ này.Căn cứ khoản 5 Điều 54 của dự thảo có xác định về quyền hạn của Cảnh sát giao thông khi tuần tra, kiểm soát thì rong những trường hợp dừng phương tiện để kiểm soát thì Cảnh sát giao thông sẽ kiểm soát các thông tin giấy tờ đó trên tài khoản định danh điện tử nếu người dẫn đã đồng bộ thông tin giấy tờ của phương tiện vào tài khoản định danh điện tử VNe
ID.

Tại Điều 39 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe so với quy định cũ tại khoản 2 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.Cụ thể, dự thảo đề xuất chỉ còn các hạng giấy phép lái xe sau đây: Hạng A2, A, A3, B, C1, C, D2, D, BE, D2E, DE:Hạng A2: Người lái mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 - 175 cm3/công suất định mức tương đương.Hạng A: Người lái mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên/công suất định mức tương đương và các loại xe yêu cầu giấy phép lái xe hạng A2.Hạng A3: Người lái mô tô ba bánh các loại xe yêu cầu giấy phép lái xe hạng A2.Hạng B: Người lái ô tô chở người đến 9 chỗ (cả người lái xe), ô tô tải (cả ô tô chuyên dùng), máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở không vượt quá 3.500kg; xe ô tô yêu cầu giấy phép lái xe hạng B gắn kèm rơ mooc có khối lượng toàn bộ không vượt quá 750kg các loại xe yêu cầu giấy phép lái xe hạng B2.Hạng C1: Người lái ô tô tải (cả ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng), máy kéo chuyên chở hàng có khối lượng trên 3.500 - 7.500kg; ô tô tải yêu cầu giấy phép lái xe hạng C1 kèm rơ mooc có khối lượng toàn bộ không vượt quá 750kg; xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B.Hạng C: Người lái ô tô tải (cả ô tô tải chuyên dùng và ô tô chuyên dùng), máy kéo chuyên chở hàng có khối lượng trên 7.500kg; ô tô tải yêu cầu giấy phép lái xe hạng C kèm rơ mooc có khối lượng không vượt quá 750kg; xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B, C1.Hạng D2: Người lái ô tô chở người (kể cả xe buýt) từ 10 - 30 chỗ; ô tô chở người yêu cầu giấy phép lái xe hạng D2 có gắn rơ mooc có khối lượng không vượt quá 750kg, các loại xe yêu cầu giấy phép lái xe hạng B, C1, C.Hạng D: Người lái ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 30 chỗ; ô tô chở người giường nằm hoặc yêu cầu giấy phép lái xe hạng D có gắn rơ mooc có khối lượng không vượt quá 750kg, các loại xe yêu cầu giấy phép lái xe hạng B, C1, C, D2.Hạng BE: Người lái xe ô tô yêu cầu giấy phép lái xe hạng B khi kéo rơ moóc có khối lượng trên 750kg.Hạng C1E: Người lái xe ô tô yêu cầu giấy phép lái xe hạng C1 khi kéo rơ moóc có khối lượng trên 750kg.Hạng CE: Người lái ô tô yêu cầu giấy phép lái xe hạng C khi kéo rơ moóc có khối lượng trên 750kg, ô tô đầu kéo kéo sơ mi ro mooc.Hạng D2E: Người lái ô tô yêu cầu giấy phép lái xe hạng D2 khi kéo rơ moóc có khối lượng trên 750kg.

Xem thêm: Mua nồi chiên không dầu magic a83, nồi chiên không dầu magic korea 6 lít a

Hạng DE: Người lái ô tô yêu cầu giấy phép lái xe hạng D khi kéo rơ moóc có khối lượng trên 750kg.Trong khi đó, Điều 59 Luật Giao thông đường bộ hiện hành đang quy định các hạng giấy phép lái xe sau đây: Giấy phép lái xe không có thời hạn gồm hạng A1, A2, A3 và giấy phép lái xe có thời hạn gồm hạng A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE.Về thời hạn của giấy phép lái xe, khoản 6 Điều 39 dự thảo cũng quy định như sau:Giấy phép lái xe hạng A2, A, A3 không có thời hạn.Giấy phép lái xe hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp.Giấy phép lái xe hạng C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.
*

Dùng giấy phép lái xe cũ, có phải đổi không?