Ống treo rèm: Inox hoặc kim loại tổng hợp nhôm sơn che Expoxy2 đầu thanh treo: cao su SiliconLò xo thanh treo: thép ko gỉLắp đặt: KHÔNG CẦN khoan lỗ bắt ốc vít
Hỗ trợ thiết kế, may gia công rèm cửa theo yêu cầu.Bảo hành phụ kiện rèm cửa lâu hơn chuyên nghiệp.MIỄN PHÍ tứ vấn, điều tra lắp để rèm cửa ngõ đẹp
Sỉ, Lẻ phụ kiện rèm cửa ưu đãi hấp dẫn.

Bạn đang xem: Mua thanh treo rèm cửa ở đâu


Giu00e1 bu00e1n: 90,000₫ 70,000₫","sku":"","variation_description":"

Ku00edch thu01b0u1edbc thanh treo ru00e8m tu1ed1i thiu1ec3u 50cm vu00e0 tu1ed1i u0111a 80cm ","variation_id":10309,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_kich-thuoc":"70-120cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":80000,"display_regular_price":110000,"image":"title":"thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit","caption":"","url":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","alt":"","src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","srcset":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg 500w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-300x300.jpg 300w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-150x150.jpg 150w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg 100w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":10290,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1 bu00e1n: 110,000₫ 80,000₫","sku":"","variation_description":"Ku00edch thu01b0u1edbc thanh treo ru00e8m tu1ed1i thiu1ec3u 70cm vu00e0 tu1ed1i u0111a 120cm ","variation_id":10310,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"90-160cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":90000,"display_regular_price":130000,"image":"title":"thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit","caption":"","url":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","alt":"","src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","srcset":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg 500w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-300x300.jpg 300w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-150x150.jpg 150w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg 100w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":10290,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1 bu00e1n: 130,000₫ 90,000₫","sku":"","variation_description":"Ku00edch thu01b0u1edbc thanh treo ru00e8m tu1ed1i thiu1ec3u 90cm vu00e0 tu1ed1i u0111a 160cm ","variation_id":10311,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"110-200cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":120000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit","caption":"","url":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","alt":"","src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","srcset":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg 500w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-300x300.jpg 300w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-150x150.jpg 150w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg 100w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":10290,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1 bu00e1n: 150,000₫ 120,000₫","sku":"","variation_description":"Ku00edch thu01b0u1edbc thanh treo ru00e8m tu1ed1i thiu1ec3u 110cm vu00e0 tu1ed1i u0111a 200cm ","variation_id":10312,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"140-260cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":140000,"display_regular_price":170000,"image":"title":"thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit","caption":"","url":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","alt":"","src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","srcset":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg 500w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-300x300.jpg 300w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-150x150.jpg 150w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg 100w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":10290,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1 bu00e1n: 170,000₫ 140,000₫","sku":"","variation_description":"Ku00edch thu01b0u1edbc thanh treo ru00e8m tu1ed1i thiu1ec3u 140cm vu00e0 tu1ed1i u0111a 260cm ","variation_id":10314,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"160-300cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":190000,"image":"title":"thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit","caption":"","url":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","alt":"","src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","srcset":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg 500w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-300x300.jpg 300w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-150x150.jpg 150w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg 100w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":10290,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1 bu00e1n: 190,000₫ 160,000₫","sku":"","variation_description":"Ku00edch thu01b0u1edbc thanh treo ru00e8m tu1ed1i thiu1ec3u 160cm vu00e0 tu1ed1i u0111a 300cm ","variation_id":10315,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_kich-thuoc":"200-380cm","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":180000,"display_regular_price":230000,"image":"title":"thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit","caption":"","url":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","alt":"","src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","srcset":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg 500w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-300x300.jpg 300w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-150x150.jpg 150w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg 100w, https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg 600w","sizes":"(max-width: 500px) 100vw, 500px","full_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://remhainam.com/wp-content/uploads/2022/05/thanh-treo-rem-cua-khong-bat-vit-500x500.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":500,"src_w":500,"src_h":500,"image_id":10290,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1 bu00e1n: 230,000₫ 180,000₫","sku":"","variation_description":"Ku00edch thu01b0u1edbc thanh treo ru00e8m tu1ed1i thiu1ec3u 200cm vu00e0 tu1ed1i u0111a 380cm ","variation_id":10316,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Kích thước
lựa chọn một tùy chọn50-80cm70-120cm90-160cm110-200cm140-260cm160-300cm200-380cm
Xóa

Rèm cửa đang trở thành một thành phầm nội thất luôn luôn phải có trong mọi không gian từ cống phẩm đến, khách sạn, nhà hàng… Nó giúp bịt nắng, với tăng tính thẩm mỹ và làm đẹp cho không gian của bạn. Mặc dù nhiên, không ít người thường chỉ quan tâm đến màn rèm, cơ mà không xem xét lựa chọn thanh treo rèm phù hợp. Đây là một chi tiết quan trọng giúp cỗ rèm cửa của khách hàng trở hoàn hảo nhất hơn. Trong nội dung bài viết hôm nay, thế giới rèm Việt sẽ sát cánh cùng chúng ta tìm hiểu đa số mẫu thanh treo tấm che cửa thịnh hành và rất được yêu thích nhất hiện nay.


Nội dung nắm tắt

Tổng hợp mẫu mã thanh treo rèm cửa ngõ đang được ưa chuộng hiện nay

Thanh treo mành là gì?

Thanh treo rèm mang tên gọi tiếng anh là curtain rod. Nó được xem là một trong những phần không thể thiếu trong cấu trúc của bất kỳ đến cỗ rèm cửa ngõ nào. Nó giúp đảm bảo an toàn được cố định rèm đúng khu vực. Đồng thời nó giúp nâng đỡ màn tấm che và vận hành rèm một phương pháp trơn tru. Thành phần này sẽ hầu hết quyết định đến chất lượng độ bền và tuổi lâu của mành cửa.

*
Thanh treo mành là gì – Có cần thiết sử dụng không

Phân nhiều loại thanh treo tấm che cửa như thế nào

Để phân loại các dòng thanh treo rèm tất cả trên thị phần hiện nay, họ sẽ phân nhiều loại theo một vài phương pháp sau đây.

Thứ nhất: bạn có thể phân loại các dòng thanh treo rèm dựa vào chất liệu. Các cấu tạo từ chất thông dụng có tác dụng thanh treo đảm bảo được tính thẩm mỹ và chất lượng độ bền của thành phầm như: Gỗ, nhôm, đồng, inox…

Thứ hai: chúng ta có thể phân một số loại nó phụ thuộc những điểm sáng kiểu dáng vẻ của rèm. Lấy ví dụ như so với rèm ore thì thanh treo thường xuyên trơn trượt để dễ áp dụng cho rèm. Hoặc đối với rèm lá dọc thì thanh treo thường xuyên là hệ thống đường ray kéo. Đối với những dòng tấm che cuốn thì thanh treo lại chứa hệ thống dây kéo cùng trục cuốn.

*
Phân một số loại thanh treo rèm như vậy nào

Thứ ba: chúng ta có thể phân một số loại theo túi tiền sản phẩm. Thông thường sản phẩm sẽ chia theo phân khúc người sử dụng để phù hợp với tởm tế đối tượng người dùng sử dụng. Lấy một ví dụ như: những dòng thanh cuộn bởi gỗ, tuyệt bằng những kim nhiều loại bền với quý thì thường dành cho phân khúc người tiêu dùng hạng cao cấp. Kế bên ra, cũng có khá nhiều mẫu thanh treo phù hợp với phân khúc thị phần khách hàng cỡ trung bình đổ xuống, cân xứng với túi tiền của khách hàng.

Tổng hợp mẫu mã thanh treo rèm cửa đang rất được ưa chuộng hiện nay

Thanh treo rèm gỗ

Thanh treo tấm che gỗ để giúp căn phòng của doanh nghiệp trở nên đẳng cấp và đẳng cấp hơn. Nó đang kết phù hợp với bộ tấm che cho số đông ô cửa sổ rộng cùng cao. Được làm cho từ chất liệu gỗ từ nhiên, có độ bền với sức chịu sở hữu cao. Thanh treo bằng gỗ là chọn lọc lý tưởng cho rất nhiều màn rèm nặng.

*
Thanh treo rèm mộc hiện đại thân mật với con người

Các mẫu rèm cửa ngõ gỗ bao gồm: anh đào, mộc sồi, gỗ gụ đã là hầu hết mẫu thanh treo rèm rất được quan tâm hiện nay. Nhờ làm cho từ gỗ sệt nên kỹ năng bị uốn cong với vênh là cực kỳ khó. Đối với mỗi không khí phòng của bạn, bạn nên chọn các mẫu thiết kế phù hợp để tương xứng với không khí và tử vi phong thủy của bạn.

Thông thường xuyên thanh treo rèm được làm từ cấu tạo từ chất gỗ từ bỏ nhiên, thường xuyên được sử dụng trong những mái ấm gia đình có đk kinh tế, yêu mếm sự dễ dàng và đơn giản và an toàn. Đặc biệt muốn không khí sống trở nên gần cận với thiên nhiên.

Thanh treo rèm cửa sổ tròn bằng nhôm đánh tĩnh điện

Đây là mẫu mã thanh treo rèm thông dụng dùng cho các mẫu rèm như: tấm che vải ore – mẫu mã rèm chỉ cần luồn vào thanh là có thể sử dụng. Thanh nhôm sơn tĩnh điện bao gồm những ưu thế rất lịch sự trọng, bao gồm độ bền cao và không bị hoen dỉ bởi ảnh hưởng từ môi trường.

*
Thanh treo rèm cửa sổ tròn bằng nhôm sơn tĩnh điện

Với đặc điểm là đơn giản dễ dàng và cấu trúc không phức tạp, thuận lợi phối hợp với các thiết kế bên trong khác trong mái ấm gia đình của bạn. Vừa giúp không gian gia đình bạn quý phái trọng, vừa phù hợp với túi tiền. Vì chưng vì, ngân sách của mẫu thanh treo mành này tương xứng với đa dạng chủng loại phân khúc người tiêu dùng khác nhau. Đó cũng là trong những lý vị nó rất được yêu thích rộng rãi.

Thanh treo tấm che tròn hợp kim loại cứng

Mẫu thanh treo rèm chất liệu hợp kim loại cứng là một trong những loại thanh treo tấm che cao cấp. Đặc điểm của thanh treo tấm che này là sắt kẽm kim loại đặc, đề nghị trọng lượng thường lớn hơn so với những loại thanh rèm khác. Tuy nhiên, điểm sáng đó cũng chính là ưu điểm của chủng loại rèm này. Nó góp thanh treo rèm chắc hẳn rằng và chịu đựng được trọng download nặng từ những màn tấm che mà không lo ngại bị võng tấm che như những loại khác. 

*
Thanh treo tròn kim loại tổng hợp loại cứng

Thông thường, thanh treo rèm gia công bằng chất liệu hợp kim sẽ áp dụng với form size là phi 28 với được lấp sơn các màu sắc. Để thanh treo rèm của khách hàng không bị thô kệch, hãy kết phù hợp với các phụ kiện khác ví như đầu bịt, những họa tiết tinh tế khác để cỗ rèm cửa của công ty trở yêu cầu sang trọng. Vì được làm từ kim loại tổng hợp loại cứng, nên ngân sách của mẫu thanh treo rèm này còn có phần giá cao hơn so với các mẫu thanh treo rèm làm từ kim loại. Tuy thế giá trị thực hiện của nó chắc chắn cũng sẽ lâu hơn.

Thanh ray trượt treo mành y xếp ly

Đây là 1 trong loại thanh treo tấm che được thấy ở những mẫu rèm lá các nhất. Được làm từ thanh nhôm tĩnh điện, và bửa rãnh để triển khai đường ray cho những viên bi nhằm rèm có thể đóng vào xuất hiện thêm hoặc luân phiên 180 độ dễ dàng. 

*
Thanh ray trượt treo tấm che y xếp ly

Ngoài ra, nhiều loại thanh treo tấm che dạng ray này còn thường được sử dụng cho rèm vải may chiết ly hoặc mành vải voan phía bên trong lớp mành 2 lớp và sử dụng móc S nhằm móc rèm vào thanh. Những mẫu thanh treo sẽ sở hữu được kích thước phù hợp với cấu tạo từ chất của màn rèm để bảo đảm chịu được tương đối đầy đủ lực của màn rèm.

Thanh treo rèm không cần khoan

Bạn không thích khoan tuyệt đục có tác dụng nát tường ngăn của bạn. Thanh treo rèm không nên khoan là giải pháp tuyệt vời cho không khí của bạn. Được sản xuất trên công nghệ Nhật Bản, sản phẩm được kết cấu bởi 5 phần: Thanh ống lồng, đai ốc điều chỉnh, khóa mặt trong, tay áp lực, đế cầm định. Sản phẩm sử dụng nguyên lý đẩy lực ra phía 2 bên để giúp cố định thanh treo một bí quyết chắc chắn, chịu được trọng lượng béo khi sử dụng. Với nguyên tắc này tín đồ dùng không cần thiết phải khoan, phun vít ráng định.

*
Thanh treo mành không phải khoan

Mẫu thanh treo này sẽ không những chỉ có tính năng để treo rèm cửa ngõ của bạn, nhưng mà nó còn hết sức nhiều chức năng khác như là móc treo phơi áo xống di cồn rất tiện thể ích. Cũng chính vì nó có chức năng chịu lực trọng tải lên tới 20kg.

Thanh treo tấm che inox

Thanh treo rèm cửa ngõ inox là 1 mẫu thanh treo thịnh hành và được mọi fan lựa chọn sử dụng rộng thoải mái hiện nay. Với vẻ đẹp nhất sáng bóng, ko han gỉ trước những tác cồn môi trường, và túi tiền rẻ. Đó chính là những ưu thế nổi bật của mẫu thanh treo được thiết kế bằng inox. 

*
Thanh treo rèm inox

Đối với chủng loại này thường xuyên sử dụng cho các loại rèm vải có trọng lượng nhẹ cùng vừa phải. Vày vì, thanh inox trống rỗng nên khả năng chịu lực kém. Nó cân xứng với các ô cửa ngõ từ vừa đến bé dại để đảm bảo cả công suất đến giá trị thời gian.

Thanh treo rèm 4m, Thanh treo mành 3m

Đây là nhị kích thước được nhiều người lựa chọn. Đối với các mẫu thanh treo tấm che 4m thường được sử dụng ở những ô cửa bự trong các không gian như căn hộ biệt thự. Còn so với thanh treo rèm 3m thì được được áp dụng ở các khung ô cửa sổ . Tùy vào form size cửa ở trong phòng bạn, và bạn cần đo đạc chính xác để chắt lọc được size thanh treo 4m tuyệt 3m cho phù hợp.

*
Thanh treo rèm 4m, Thanh treo mành 3m

Các xem xét trước khi mua thanh treo rèm 

Để sở hữu được thanh treo suôn sẻ và cân xứng với rèm cánh cửa bạn. Hãy đọc kỹ những chú ý dưới phía trên để biết được những điều cần và không nên lúc lựa chọn thanh treo rèm nhé.

Thứ tốt nhất : Kiểm tra kiểu dáng rèm định áp dụng cho không khí của bạn. Nếu là dòng rèm ore tuyệt rèm vải thông thường thì sẽ chọn lọc thanh tròn. Còn trường hợp là sử dụng các mẫu mành lá dọc thì sử dụng thanh ray kéo. Tránh tình trạng râu ông nọ cắn cằm bà kia khiến không sử dụng được.Thứ 2 : Đo chuẩn chỉnh kích thước của cửa để có được form size thanh tấm che phù hợp. Tránh câu hỏi thừa gây nên thô kệch, hoặc thiếu thốn sẽ khiến cho hao hụt mất đi giá chỉ trị thẩm mỹ chung của loại rèm.Thứ 3: chắt lọc phụ kiện đi kèm theo cho tương xứng và đảm bảo an toàn được sự kết hợp hài hòa và hợp lý giữa các cụ thể với nhau
Thứ 4: lựa chọn nhà hỗ trợ uy tín, để sản phẩm của doanh nghiệp được bao gồm hãng với bền lâu.
*
4 xem xét quan trọng trước khi mua thanh treo mành cửa yêu cầu quan tâm

Nên mua thanh treo mành cửa chỗ nào Hà Nội, Tp. Hồ nước Chí Minh

Bạn đang mong mua thanh treo rèm? cơ mà không biết nên chọn mua ở đâu. Các bạn có câu hỏi “ nên mua thanh treo rèm cửa ngõ ở đâu hà nội và Thanh treo rèm cửa chỗ nào tphcm” bảo vệ uy tín và chất lượng. Hãy cho ngay thế giới rèm Việt add tại 187 tắt thở Duy Tiến, Thanh Xuân, hà nội hoặc số 17 đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, tp. Hồ nước Chí Minh. Đây là trong những đơn vị dẫn đầu về việc cung ứng rèm cửa các loại và phụ kiện rèm cửa. Đến với bọn chúng tôi, bạn sẽ được hưởng những nghĩa vụ và quyền lợi về chi phí hợp lý, thành phầm chính hãng gồm bảo hành. Đặc biệt, bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí bởi đội ngũ nhân viên marketing giàu khiếp nghiệm.

Xem thêm: Chung Cư Cũ Chụp Hình - 4 Chung Cư Cũ Lên Hình Đẹp Ở Tp

*
Nên mua thanh treo tấm che cửa ở chỗ nào Hà Nội, Tp. Hồ nước Chí Minh

Không chỉ thế, nếu như khách hàng ngại lắp đặt hoặc muốn lắp đặt chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên cấp dưới kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, đã có lần chinh chiến các dự án mập sẽ cung ứng bạn để bạn dành được bộ rèm cửa ngõ như ý.

Kết luận