ngoclinh_967 thứ hai Là Ngày Đầu Tuần , các Pé Nhớ siêng Ngoan Nhé