Ông công ty LVMH Bernard Arnault dẫn đầu danh sách của hueni.edu.vn trong năm này và là bạn duy nhất tài giỏi sản trên 200 tỷ USD.

Bạn đang xem: Top 10 người giàu nhất thế giới

1. Bernard Arnault


OPr3Iqj9q6P0NO6bw" alt="*">