CHANEL Bleu de Chanel EDT 2010Designer: Jacques PolgeMade in FRANCEĐộ tuổi: Trên 25 tuổiPhong cách: nam tính, định kỳ lãm, túng thiếu ẩnNhóm hương: mộc Trái Cây – Woody FruityLưu hương: trợ thì ổn – từ 5 – 7 giờToả hương: gần – Trong bán kính 1mKhuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Hạ, Thu, Đông
Hương chính: Nhựa đắng, Nhục đậu khấu, Gừng, Gỗ bầy hương, Hoắc hương, bạc bẽo Hà, Hoa nhài, Bưởi, Chanh, Cỏ Vetiver, Tuyết tùng, hạt tiêu hồng.

Bạn đang xem: Nước hoa chanel bleu de chanel eau de toilette


690.000₫ 650.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":7763,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_size":"nuoc-hoa-vial","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":150000,"display_regular_price":150000,"image":"title":"nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE","caption":"","url":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","alt":"nuoc hoa CHANEL BLEU DE CHANEL EAU DE TOILETTE","src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg","srcset":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg 510w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg 100w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-150x150.jpg 150w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-300x300.jpg 300w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-768x768.jpg 768w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-75x75.jpg 75w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-140x140.jpg 140w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg 850w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","full_src_w":850,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1507,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"150.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1580,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"nuoc-hoa-50ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2250000,"display_regular_price":2390000,"image":"title":"nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE","caption":"","url":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","alt":"nuoc hoa CHANEL BLEU DE CHANEL EAU DE TOILETTE","src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg","srcset":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg 510w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg 100w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-150x150.jpg 150w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-300x300.jpg 300w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-768x768.jpg 768w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-75x75.jpg 75w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-140x140.jpg 140w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg 850w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","full_src_w":850,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1507,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"2.390.000₫ 2.250.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1581,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"nuoc-hoa-100ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":2750000,"display_regular_price":3190000,"image":"title":"nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE","caption":"","url":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","alt":"nuoc hoa CHANEL BLEU DE CHANEL EAU DE TOILETTE","src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg","srcset":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg 510w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg 100w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-150x150.jpg 150w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-300x300.jpg 300w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-768x768.jpg 768w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-75x75.jpg 75w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-140x140.jpg 140w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg 850w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","full_src_w":850,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1507,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.190.000₫ 2.750.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":1582,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_size":"nuoc-hoa-10ml","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":420000,"display_regular_price":490000,"image":"title":"nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE","caption":"","url":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","alt":"nuoc hoa CHANEL BLEU DE CHANEL EAU DE TOILETTE","src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg","srcset":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-510x510.jpg 510w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg 100w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-150x150.jpg 150w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-300x300.jpg 300w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-768x768.jpg 768w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-75x75.jpg 75w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-140x140.jpg 140w, https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg 850w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE.jpg","full_src_w":850,"full_src_h":850,"gallery_thumbnail_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://nuochoachanel.vn/wp-content/uploads/2014/09/nuoc-hoa-CHANEL-BLEU-DE-CHANEL-EAU-DE-TOILETTE-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":1507,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"490.000₫ 420.000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":2880,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Size
Choose an option100ml10ml50ml
Mini
Vial
Clear

KM 1: giảm 200.000 VNĐ khi mua nước hoa Full kích cỡ dưới 6 TriệuKM 2:Giảm 300.000 VNĐ khi mua nước hoa Full form size trên6 TriệuKM 3: khuyến mãi thêm1 vial nước hoakhi cài nước hoa Full size.KM 4: bớt 5% hóa đơn lúc mua 2 nước hoa chiết.KM 5: bớt 10% hóa đối chọi + tặng ngay hộp tiến thưởng trị giá bán 200k khi mua 3 nước hoa chiết.KM 6: thanh toán qua thẻ tín dụng không mất phí quẹt thẻKM 7: trả dần Online qua thẻ tín dụng 0% lãi suất.

Ưu Đãi Đi Kèm :

Giảm thêm 50.000 VNĐ mang đến tất cả thành phầm lăn khử mùi khi mua cùng nước hoa chiết,nước hoa Full kích cỡ hoặc nước hoa ô tô

Áp dụng từ : 25/8 đến hết 3/9


mua ngay bây giờ
bốn vấn mua hàng
gọi điện đặt hàng
yêu mến hiệu:Chanel Nhóm nước hoa:Hương gỗ thơm Giới tính:Nam Độ tuổi khuyên dùng:Trên 25 Năm ra mắt:2010 Nồng độ:Eau de toilette (EDT) Nhà trộn chế:Jacques Polge Độ lưu lại hương:Lâu - 7 giờ đến 12 giờ đồng hồ Độ toả hương:Gần - Toả hương trong khoảng một cánh tay Thời gian:Ngày, Đêm, Xuân, Hè, Thu, Đông Phong cách:Nam tính, định kỳ lãm, bí mật Xuất xứ:France Trạng thái:Hàng tất cả sẵn
hương đầu: Quả bòng (Grapefruit) , trái chanh tiến thưởng (Lemon) , Cây tệ bạc hà (Mint) , hạt tiêu hồng (Pink Pepper) ,
hương thơm giữa: Gừng (Ginger) , Nhục đậu khấu (Nutmeg) , hoa nhài (Jasmine) , hương Iso E Super ,
mùi hương cuối: hương thơm nhang (Incense) , Cỏ hương bài bác (Vetiver) , gỗ tuyết tùng (Cedar) , Gỗ lũ hương (Sandalwood) , Cây hoắc mùi hương (Patchouli) , mùi hương Labdanum , Xạ mùi hương trắng (White Musk) ,

Đánh giá cụ thể về nước hoa Bleu De Chanel EDT

Điểm tốt: mùi hương hương mộc thơm nồng dành cho nam giới, mang về cho phái nam một sự quý phái trọng, thanh lịch đầy lôi cuốn. Độ lưu hương tương đối lâu. Xung quanh ra, mùi hương này còn cân xứng với những bạn nữ năng rượu cồn có đậm chất ngầu và cá tính mạnh mẽ.

Chưa tốt: Do có rất nhiều điểm tốt, Bleu de Chanel được không hề ít bạn lựa chọn để sử dụng, khiến cho chai nước hoa này trở nên một mùi thơm quá phổ biến.

Tổng quan: Bleu de Chanel thuộc dòng nước hoa new của Channel, được thiết kế theo phong cách bởi Jacques Polge. Chanel nhận định và đánh giá rằng hương gỗ thơm nồng đặc trưng đó là điểm làm nên sản phẩm Bleu de Chanel, ẩn phía bên trong là mùi vị của biển, với đậm phong thái thể thao. Đặc biệt, mùi hương vị tự nhiên của biển lớn sẽ trở nên rõ ràng hơn khi nước hoa được thực hiện thường xuyên.

*

Nước hoa Bleu De Chanel EDT của hãng Chanel

Bleu De Chanel EDT được reviews ra công nó vào năm 2010 và chắc rằng đây đó là sự thành công nhất mà Chanel từng đã có được trong quy trình xây dựng thương hiệu của mình. Bleu De Chanel được nhiều người reviews cao và được xếp vào các loại nước hoa phái mạnh được mến mộ nhất năm 2016.

Bleu de Chanel thuộc dòng nước hoa bắt đầu của Chanel, được thiết kế với bởi Jacques Polge. Chanel nhận định rằng hương mộc thơm nồng đặc trưng đó là điểm tạo ra sự sản phẩm Bleu de Chanel, ẩn phía bên trong là hương vị của biển, với đậm phong thái thể thao. Đặc biệt, hương vị tự nhiên và thoải mái của hải dương sẽ trở nên rõ ràng hơn khi nước hoa được áp dụng thường xuyên.

*

Địa chỉ bán Nước hoa Bleu De Chanel EDT chính hãng

Khởi đầu của nước hoa nam giới Bleu với hương thơm vị và ngọt ngào đầy hứng khởi tới từ cam Berrgarmot cùng bưởi, đi cùng sự the đuối của bội nghĩa hà đến ta xúc cảm đầy sảng khát với mát mẻ. Trải qua lớp hương thiết bị hai bọn họ lại cảm nhận được một điểm nổi bật khá sệt biệt, đó là sự ấm áp, pha một ít nồng nhiệt lôi kéo xuất vạc từ bạch đậu khấu, hồ nước tiêu, gừng đúng với bản chất của hương gỗ thơm.

Nhưng có lẽ rằng phần hoàn thành đã mang đến sự cân đối và hài hòa và hợp lý rất xuất sắc, đi qua những hương vị tươi mát với nồng cháy đến từ hai lớp đầu cùng giữa bọn họ sẽ cảm thấy được sự dịu nhẹ và quyến rũ đến tự hoa nhài với cỏ hương bài từ nước hoa nam Ble de Chanel.

*

Nước hoa phái mạnh Bleu De Chanel EDT

Nét sang trọng trọng, lịch lãm toát ra từ xây dựng của chai, cùng với thân chai màu xanh xám to gan mẽ, cùng với những đường viền tân tiến càng tôn vinh sự quý phái của chai nước hoa, như 1 viên sapphire đậy lánh.

​Bleu de Chanel cần bắt buộc được thưởng thức ngay trên khung người để hoàn toàn có thể cảm nhận ra hương thơm thay đổi giữa những lớp hương. Nước hoa hiện hữu lên đầy vẻ khỏe khoắn mẽ, sexy nóng bỏng của phái mạnh, với hương thơm kéo dài, thơm ngát. Tuy nước hoa có phong cách thiết kế dành đến nam, mùi thơm của nó cũng phù hợp cho các bạn nữ năng động.

Nước hoa Chanel Bleu EDP

Nước hoa Chanel Bleu Parfum

Nước hoa Chanel Allure Homme sport EDT

Nước hoa Chanel Allure Homme thể thao Extreme

Ngoài ra, chúng ta cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm về mùi thơm của từng loại nước hoa cân xứng với tính cách của mọi cá nhân sử dụng có thể liên hệ trực tiếp qua:


SALE OFF MỪNG ĐẠI LỄ 2/9

KM 1 : giảm 200.000 VNĐ khi mua nước hoa Full kích thước dưới 6 TriệuKM 2 : Giảm 300.000 VNĐ khi mua nước hoa Full form size trên 6 TriệuKM 3 : tặng thêm 1 vial nước hoa khi download nước hoa Full size.KM 4 : bớt 5% hóa đơn khi mua 2 nước hoa chiết.KM 5 : sút 10% hóa đơn + tặng hộp xoàn trị giá bán 200k khi mua 3 nước hoa chiết.

Xem thêm: Giày Adidas Ultra Boost Chính Hãng, Cao Cấp, Những Mẫu Giày Adidas Ultra Boost Được Yêu Thích

KM 6 : thanh toán qua thẻ tín dụng không mất giá thành quẹt thẻKM 7 : mua trả góp Online qua thẻ tín dụng 0% lãi suất.

Ưu Đãi Đi Kèm :

Giảm thêm 50.000 VNĐ mang lại tất cả thành phầm lăn khử mùi khi mua cùng nước hoa chiết, nước hoa Full kích thước hoặc nước hoa ô tô