Bộ đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng ôn tập trong thời hạn ở bên nghỉ hè, ôn tập tại nhà.

Bạn đang xem: Các bài toán đố lớp 5


Đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 solo vị, 5 phần mười và 2 phần ngàn được viết là:


A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được đọc là:

A. Năm một nhị phẩy tư chín.

B. Năm trăm mười hai phẩy tư chín.

C. Năm trăm mười hai phẩy bốn mươi chín.

D. Năm mười nhì phẩy tứ mươi chín.

Bài 2. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm:

Một hình tròn có 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) bán kính của hình tròn trụ đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình tròn đó là …………………… dm.

c) diện tích của hình tròn trụ đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính cực hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số tương thích vào vị trí chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số phù hợp vào chỗ chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau :


a) Hình mặt có tất cả …………… hình vuông.

b) Hình bên có toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện tuyệt nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang bao gồm đáy bự 6,5cm; đáy bé xíu 4,8cm và chiều cao 3,5cm. Tính diện tích s của hình thang đó.

Bài giải

Bài 9. Bác bỏ Hai download một nhỏ cá nặng 1,5kg hết 54000 đồng. Bác cha cũng download một bé cá loại đó có cân nặng 1,2kg. Hỏi bác cha phải trả từng nào tiền ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên góp được 45 quyển sách. Lớp 5B quyên góp được số sách bằng 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế nữa một nửa số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả bố lớp quyên góp được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập ở trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Lựa chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình tròn trụ có 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) bán kính của hình tròn trụ đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình tròn trụ đó là 22,608 dm.

c) diện tích s của hình tròn trụ đó là 40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính cực hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2) = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5


Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt có tất cả 8 hình vuông.

b) Hình bên có tất cả 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 + 0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang kia là:

*

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua 1 kilogam cá thì cần số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua 1,2 kg cá thì nên cần số tiền là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên góp được số cuốn sách là:

45 x

*
= 36 (quyển)

Lớp 5C quyên góp được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên góp được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

1. Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số

*
được viết thành số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số phù hợp vào chỗ chấm :

a) Một hình tam giác gồm độ lâu năm đáy là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích s của hình tam giác sẽ là …………………… cm2.

b) Một hình thang tất cả tổng độ lâu năm hai lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang sẽ là …………………… dm2.


Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. tra cứu x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

Cho hình mẫu vẽ sau :

Hình mặt có tất cả …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một chiếc sàng gạo hình trụ có nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích của mẫu sàng gạo đó.

Bài giải

Bài 9. Một nền ngôi nhà hình chữ nhật được lát bí mật bằng 80 tấm gạch hình vuông có cạnh 5dm. Tính diện tích sàn nhà đó theo đơn vị mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm nay, tổng số tuổi của cha và con là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi cha hiện nay.

Đáp án Đề ôn tập ở nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1. Phân số

*
được viết thành số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số

*
được viết thành số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số tương thích vào địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác gồm độ lâu năm đáy là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích s của hình tam giác sẽ là 13,44 cm2.

b) Một hình thang bao gồm tổng độ nhiều năm hai lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang chính là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. search x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số thích hợp vào vị trí chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :


Cho hình mẫu vẽ sau :

Hình bên có tất cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một cái sàng gạo hình trụ có nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích của chiếc sàng gạo đó.

Bài giải

Chu vi dòng sàng đó là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích cái sàng kia là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn phòng hình chữ nhật được lát kín bằng 80 tấm gạch hình vuông vắn có cạnh 5dm. Tính diện tích mặt sàn nhà đó theo đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch để lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền nhà là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm nay, tổng số tuổi của bố và con là 34 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi tía hiện nay.

Tổng số tuổi của cha và nhỏ 3 năm sau là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con cần ta gồm sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm sau tổng số tuổi của bố và con chia làm số phần cân nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của bố ba năm sau là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của bố bây giờ là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

1. Chữ số 5 trong các 2,953 thuộc mặt hàng nào?

A. Sản phẩm chục

B. Sản phẩm phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Mặt hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 trong số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A.

*

B.

*

C.

*

D. 800

Bài 2. Viết số tương thích vào chỗ chấm :

a) Tỉ số tỷ lệ của hai số 7,5 cùng 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 28,11

Bài 4. Tính cực hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số tương thích vào chỗ chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số thích hợp vào khu vực chấm :

Cho mẫu vẽ sau:

Hình bên có tất cả …………… hình thang.


Bài 7. Tìm những số thoải mái và tự nhiên x, biết :

a) x 12,9 S

b) 34,725 28,11 S

Bài 4. Tính quý giá của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số tương thích vào chỗ chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04 ha

Bài 6. Viết số tương thích vào nơi chấm :

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt có tất cả 9 hình thang.

Bài 7. Tìm các số tự nhiên và thoải mái x, biết :

a) x x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 2, độ cao là 3,6dm. Độ nhiều năm đáy của hình tam giác chính là …………………… dm.

b) Một hình tam giác có diện tích là 40cm2, độ lâu năm đáy là 10cm. Chiều cao của hình tam giác chính là …………………… cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm :

Cho mẫu vẽ sau:

a) Hình mặt có toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình bên có toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện tuyệt nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 20 000 000 đồng với lãi suất 0,6% mỗi tháng. Hỏi sau một tháng bạn đó nhấn được bao nhiêu tiền lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một sân vườn cây có toàn bộ là 120 cây cam cùng bưởi. Số lượng kilomet bưởi ngay số cây cam. Hỏi vào vườn bao gồm bao nhiêu cây bưởi, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn có chu vi 10dm cùng có diện tích s bằng diện tích của một hình tam giác tất cả cạnh đáy 5dm. Tính độ dài chiều cao của hình tam giác đó.

Đáp án Đề ôn tập ở trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

1. Biết 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào bé nhất trong tứ số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số tương thích vào địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác có diện tích là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm đáy của hình tam giác sẽ là 4 dm.

b) Một hình tam giác có diện tích s là 40cm2, độ dài đáy là 10cm. độ cao của hình tam giác sẽ là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. học viên tự đặt tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 = 82,824

b) 47,7 – 38,19 = 9,51

c) 19,5 × 3,04 = 59,28

d) 21,924 : 2,7 = 8,12

Bài 5. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số phù hợp vào vị trí chấm :

Cho hình vẽ sau:

a) Hình bên có tất cả 6 hình tam giác.

b) Hình bên có toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện độc nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi bạn đó nhận được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn gồm số cây bòng và số lượng kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ dài cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hay diện tích s hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ dài cạnh đáy của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập ở trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

1. Số thập phân 0,725 được viết thành tỉ số phần trăm là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số nào bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số tương thích vào chỗ chấm :

a) Một hình tròn có chu vi 16,328cm. Đường kính của hình tròn trụ đó là …………………… cm.

b) Một hình tròn có chu vi 254,24dm. Nửa đường kính của hình tròn trụ đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số tương thích vào chỗ chấm :

a)

*
kg = …………………… g

b)

*
km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

Cho mẫu vẽ sau:

a) Hình mặt có tất cả …………… hình bình hành.

b) Hình bên có tất cả …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện tốt nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Bạn ta trồng rau xanh trên thửa khu đất đó, cứ 100m2 tín đồ ta thu hoạch được 45kg rau. Hỏi bên trên cả thửa khu đất đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau ?

Bài 9. Một tờ bìa hình thang tất cả tổng độ lâu năm hai lòng là 24dm, diện tích là 102dm2. Tính chiều cao của tấm bìa hình thang đó.

Bài 10. Tính cấp tốc :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) xác định giá trị những chữ số trong những số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền vào chỗ ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám cùng bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và hai mươi tía phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Số mập nhất trong các số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số thích hợp vào nơi chấm: 3tấn 50kg = ..... Tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) một tấm học tất cả 30 học sinh trong đó bao gồm 14 chúng ta nữ. Tỉ số % nữ giới so với bạn nam là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... Km2. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông ABCD gồm cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như trong hình mẫu vẽ bên.)

a. Tính diện tích s hình tam giác ACM (phần đánh màu)

b. Nối BM giảm AC trên N. Tính diện tích s tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) search 5 quý giá của X, biết: 0,21 2 = 0,5 …..... Tên 1-1 vị phù hợp viết vào chỗ chấm là:

A. HaB. Dam2C. M2D. Dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735B. 6,2735C. 627,35D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ Số điền vào vị trí chấm là:

A. 62,735B. 627,35C. 6,2735D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác bao gồm độ dài đáy là 10cm và chiều cao là 7cm. Vậy diện tích s của hình tam giác là:

A. 375m2B. 387 m2C. 378 m2D. 35 m2

Câu 6: tra cứu số tự nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8B. 62C. 98D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhì số: 45 cùng 61

b) Điền vết ; = ; phù hợp vào chỗ chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A gồm 18 học viên nữ cùng số học viên nữ chiếm 60 % số học viên của cả lớp. Hỏi lớp 5A có toàn bộ bao nhiêu học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 18m với chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích s mảnh đất để triển khai nhà. Tính diện tích phần đất có tác dụng nhà.

Đề ôn tập trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

Bài 1. 7007cm3 =.... Dm3 . Số buộc phải điền vào nơi chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, chiều cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương có cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một tấm gỗ hình lập phương cạnh 2,4dm. Từng đề-xi-mét khối gỗ cân nặng 0,5kg. Cục gỗ đó cân nặng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu vội cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì thể tích hình lập phương cấp lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích toàn phần hình lập phương cấp lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương gồm cạnh 1dm4cm và một hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và chiều cao 1,2dm. Hình nào có diện tích toàn đa số hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không so sánh được

II. TỰ LUẬN: Giải bài xích tập sau:

Một bể nước ngoài mặt hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng 1,2m và chiều cao 1,6m.

a) Tính thể tích của bể.

b) hiện nay bể chưa tồn tại nước, fan ta mở đến vòi nước tung vào bể mỗi phút 45 lít. Hỏi sau bao thọ thì bể vẫn đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 mua nhiều

Trên phía trên là toàn thể nội dung bài xích tập Toán cho các em học viên tham khảo, ôn tập hè, ôn tập ở nhà tránh mất kiến thức khi đến lớp lại. Những bậc phụ huynh cài đặt về cụ thể cho các em học viên luyện tập.

Đồng hành cùng bé trong quá trình học tập, ba mẹ đã nắm rõ các dạng toán lớp 5 cùng phương pháp giải từng bài? Để con tất cả một hành trang vững vàng, nội dung bài viết sau trên đây hueni.edu.vn sẽ tổng hợp cụ thể các kỹ năng và kiến thức toán lớp 5 cùng những ví dụ và biện pháp giải để phụ huynh có thể cùng bé ôn tập lại một cách chuyên nghiệp hóa và dễ dàng dàng. 

Tổng hợp các dạng kỹ năng lớp 5

Để góp phụ huynh và những con dễ dàng củng cố gắng lại kỹ năng và kiến thức lớp 5, hueni.edu.vn liệt kê 8 dạng Toán chính mà những em được học tập trong chương trình giáo dục lớp 5 như:

Dạng 1: Trung bình cộng
Dạng 2: Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đóDạng 3: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của nhị số đóDạng 4: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đóDạng 5: quan tiền hệ tỉ lệDạng 6: Tỉ số phần trăm
Dạng 7: Chuyển động đều
Dạng 8: Hình học
*
Tổng hòa hợp 8 dạng toán lớp 5

Các dạng toán lớp 5 và phương pháp giải 

Chi tiết rộng về những dạng toán, phụ huynh có thể tham khảo một số trong những ví dụ sau: 

1. Dạng toán trung bình cộng

Học sinh vẫn được bước đầu tiếp xúc với kỹ năng toán trung bình cộng ở lớp bốn, và tới trường năm, loài kiến ​​thức và bài tập trung bình được đan xen với phần lớn kiến ​​thức và dạng bài xích tập không giống nhau. Yêu cầu học viên nắm vững những kiến ​​thức khi làm bài cũng tương tự thuần thục các dạng bài bác tập về vừa phải cộng.

Bài tập ví dụ: 

Câu 1: Tính trung bình cộng của các số sau: 25, 37, 41.

Lời giải:

Trung bình cộng của 3 số trên là: (25 + 39 + 41) : 3 = 35

Câu 2: Một xe cộ máy đi từ Hà Nội tới Hải Phòng mất 3 giờ. Giờ đầu tiên xe máy đi với tốc độ 37km/h. Giờ thứ 2, xe máy đi với tốc độ to hơn là 40km/h cùng Quãng đường còn lại xe máy đi với vận tốc 50km/h.

Tính vận tốc trung bình của xe cộ máy là bao nhiêu Quãng đường đi từ Hà Nội đến Hải Phòng của xe trang bị hết từng nào km?

Lời giải:

Ta gồm vận tốc trung bình xe cộ máy đi là: 

(36 + 40 + 50) : 3 = 42 (km/h)

Quãng đường từ thành phố hà nội đến hải phòng đất cảng xe máy đi hết số km là: 

42 x 3 = 126 (km)

Đáp số: 42 (km/h), 126 (km)

*
Dạng toán vừa phải cộng

2. Dạng tra cứu 2 số khi biết tổng cùng hiệu của 2 số đó

Khi tổng hợp những dạng toán lớp 5 và phương thức giải ba chị em nên đặc biệt quan trọng quan chổ chính giữa tới dạng bài tìm nhì số biết tổng cùng hiệu của chúng. 

Các dạng bài xích tập trong phần loài kiến ​​thức này đòi hỏi học sinh cần nắm vững kỹ năng vẽ biểu đồ dùng đoạn thẳng. Học sinh nên biết cách diễn đạt và nắm tắt đề bài xích dưới dạng biểu thứ đường.

*

Bài tập

Câu 1: Tổng số tuổi chị cùng em hiện nay là 40 tuổi. Tuổi chị bằng 5/8 tổng số tuổi cả 2. Biết tuổi em ít rộng chị 2 phần. Hỏi số tuổi của 2 chị em hiện nay.

*

Lời giải:

Ta gồm số tuổi của em hiện nay là:

 40 : 8 x 3 = 15 (tuổi)

Số tuổi của chị hiện ni là:

40 -15 = 25 (tuổi)

Câu 2: mang đến hai số có tổng là 96. Vào đó số bé chỉ bởi 3/8 tổng của nhị số còn số lớn nhiều hơn 2 lần số bé. Tìm nhị số đó.

*

Lời giải

Ta tất cả số bé là: 

96 : 8 x 3 = 36 (đơn vị)

Số lớn là: 

96 – 36 = 60 (đơn vị)

3. Dạng tra cứu 2 số lúc biết tổng và tỉ số của 2 số đó

Khi ôn tập Toán lớp 5 dạng bài tập này, chúng ta cần lưu giữ ý tương tự như dạng 2. Học sinh cần biết cách vẽ sơ đồ đạn thẳng từ dữ liệu đè bài đến trước. Ngoài ra các bạn học sinh cần nắm chắc ôn lại kiến thức về tỉ số.

Bài tập

Câu 1: Lớp 5B có tất cả là 35 bạn học sinh. Vào đó tỉ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là 3/4. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu bạn học sinh nam và bao nhiêu bạn học sinh nữ?

*

Ta bao gồm tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học sinh nam của lớp 5B là: 

35 : 7 x 3 = 15 (học sinh)

Số học sinh nữ của lớp 5B là: 

35 -15 =20 (học sinh)

4. Dạng toán tìm 2 số lúc biết hiệu và tỉ số của 2 số đó 

Tổng hợp những dạng toán lớp 5 và phương thức giải phụ huynh bắt buộc liệt kê thiếu thốn dạng toán tra cứu 2 số lúc biết hiệu và tỉ số của 2 số đó. Tương tự như yêu cầu của dạng 2 và dạng 3 ngơi nghỉ dạng câu hỏi tìm 2 số lúc biết hiệu và tỉ số 2 số nhỏ nhắn cần thành thạo biện pháp phân tích cùng vẽ sơ vật đoạn thẳng. 

Bài tập

Câu 1: Tỉ số hoa của người sử dụng Lan so với Hằng là ⅖ bông. Được biết, số hoa của bạn Lan đã có được ít hơn cố hoa của Hằng là 15 bông. Hỏi số hoa mỗi bạn sẽ có.

Ta tất cả hiệu số phần bằng nhau là: 

5 -2 = 3 (phần)

Số hoa bạn Lan có là: 

15 : 3 x 2 = 10 (bông)

Số hoa bạn Hằng có là: 

10 + 15 =25 (bông)

5. Dạng toán quan hệ tỉ lệ

Trong quy trình ôn tập môn toán lớp 5, dạng toán về quan hệ tình dục tỉ lệ là 1 dạng toán bắt đầu mà những em được gia công quen. Khác với 4 dạng Toán trên hồ hết được xúc tiếp từ lớp 4 thì đối với dạng toán tỉ lệ, học tập sinh cần biết cách rút về đơn vị, tìm kiếm mối tương tác giữa những đại lượng trong việc và tra cứu tỉ số. 

Bài tập

Câu 1: Một xe máy trong 2 giờ đi được 40 km. Hỏi vào 4 giờ xe pháo máy đã đi được được bao nhiêu km?

Tóm tắt

Xe sản phẩm đi trong 2 giờ : 40 km
Xe trang bị đi vào 4 giờ: ? km

Lời giải

1 giờ xe máy đi được là: 

40 : 2 = trăng tròn (km)

4 giờ xe cộ máy đi được là: 

20 x 4 = 80 (km)

Đáp số: 80km

Câu 2: Để vệ sinh kết thúc lớp học cần tới 3 bạn học sinh làm trong 9 phút. Nếu muốn quét lớp học chấm dứt nhanh chóng trong khoảng 5 phút cần từng nào bạn học sinh?

Tóm tắt

9 phút : 3 bạn học sinh5 phút : ? học sinh

Lời giải 

Muốn quét lớp vào 5 phút xong, ta cần số học sinh là: 9 : 3 x 5 = 15 bạn học sinh.

Đáp số: 15 bạn học sinh

*
Các dạng toán lớp 5 và cách thức giải toán tỉ trọng thuận- nghịch

6. Dạng toán tỉ số phần trăm

Để làm giỏi các thắc mắc về tỉ số phần trăm đòi hỏi học sinh đề nghị nắm chắc triết lý và nắm rõ thực hành các kiến ​​thức về tỉ số.

Bài tập

Câu 1: Lớp 5A có 40 bạn học sinh vào đó có 18 bạn phái nam và 22 bạn nữ. Hỏi:

Tỉ số giữa số bạn nam giới và bạn nữ. Tỉ số thân số bạn nữ và bạn nam. Tỉ số thân số bạn nữ và cả lớp. Tỉ số giữa số bạn phái mạnh và cả lớp.

Lời giải:

Tỉ số của số bạn nam và bạn nữ là: 18 : 22 = 9/11 Tỉ số của số bạn nữ và bạn phái nam là: 22 : 18 = 11/9 Tỉ số số bạn nữ và cả lớp là : 22 : 40 = 11/20 Tỉ số số bạn phái mạnh và cả lớp là: 18 : 40 = 9/20

7. Dạng toán vận động đều

Trong ôn tập toán lớp 5, dạng toán vận động đều yêu thương cầu học sinh cần đề nghị nắm chắc những công thức và những đơn vị tính vận tốc.

Công thức : S = V x T. Vào đó:

S là quãng đường
V là vận tốc
T là thời gian

Các đối chọi vị vận tốc là: km/h, m/phút, m/s,…

Bài tập

Câu 1: Bác bốn chạy 20m mất khoảng 5 phút. Tính vận tốc chạy của bác Tư.

Lời giải:

Vật tốc chạy của bác tứ là: trăng tròn : 5 = 4m/phút

Đáp số: 4m/phút

Câu 2: Một xe xe hơi đi với vận tốc là 45km/h. Hỏi vào thời gian 5 giờ xe hơi chạy hết bao nhiêu km?

Lời giải

Trong 5 giờ xe hơi chạy được quãng đường số lượng kilomet là: 45 x 5 = 225 km

Đáp số: 225 km

8. Dạng toán hình học

Khối lớp 5 có tương đối nhiều kiến ​​thức hình học tập và khôn cùng khó. Cùng với kiến thức và kỹ năng hình học lớp 5 học tập sinh nên biết cách tính chu vi, diện tích hình tam giác, hình tròn, hình thang cùng tính chu vi, diện tích s toàn phần, thể tích hình lập phương.

Xem thêm: Tổng hợp 17+ cách làm khung ảnh bằng que đè lưỡi, làm khung ảnh tuyệt đẹp bằng que kem

*
Tổng hợp các công thức toán hình lớp 5

Bài tập

Câu 1: Một khúc mộc hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm. Chiều rộng khúc mộc là 15cm. Chiều cao khúc mộc là 4 cm.

Yêu mong tính diện tích xung quang, diện tích toàn phần của khúc mộc đó. Tính diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của khối hình hộp chữ nhật lúc xếp chồng 6 khúc gỗ thành 2 hàng bởi nhau. 

Lời giải: 

diện tích xung quanh của khúc gỗ kia là:

(18 + 15) x 2 x 4 = 184 (cm2)

Diện tích đáy khúc gỗ là: 

18 x 15 = 270 (cm)

Diện tích toàn phần của khúc gỗ kia là: 

184 + 270 x 2 = 724 (cm2)

Khi xếp chồng 6 khúc mộc thành 2 hàng bằng nhau ta được mỗi hàng bao gồm 3 khúc gỗ xếp ck lên nhau.

Chiều rộng của khối hình vỏ hộp chữ nhật được làm bằng gỗ là: 15×2 = 30 (cm)

Chiều cao của khối hình hộp chữ nhật bằng gỗ là: 4×3 = 12 (cm)

Diện tích bao phủ của khối hình hộp chữ nhật được làm bằng gỗ là:

2 x 12 x (30 + 18)= 1152 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối hình hộp chữ nhật bởi gỗ:

1152 + (270 x 2) x 2= 2232 (cm2)

Lời kết

Trên là tổng phù hợp các dạng toán lớp 5 với phương pháp giải do hueni.edu.vn tổng hợp và biên soạn. Hy vọng rằng với ngôn từ trên sẽ giúp phụ huynh với các bé xíu có cách củng nỗ lực và ôn tập giỏi kiến thức toán học lớp 5.