1. Kết cấu của Trái Đất- Trái Đất là 1 trong những vật thể lớn, nghiên cứu có nhiều khó khăn.- cách thức nghiên cứu vãn Trái Đất là phương pháp địa chấn.- cấu trúc Trái Đất tất cả 3 lớp: vỏ Trái Đất, lớp Manti với nhân Trái Đất.

Bạn đang xem: Cấu tạo của trái đất, theo thứ tự từ trong ra ngoài là:


B6GGp
R5nnr
Xli
Dlwp.png" alt="*">