Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc trong thư viện đề thi lớp 5 bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đề thi theo thông bốn 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng gắng kiến thức, sẵn sàng cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 5 học kỳ 2

rộng nữa, đó cũng là tài liệu quality cho các thầy cô lúc ra đề học kì 2 lớp 5 môn Toán cho các em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và những em cùng tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học tập kì hai năm 2022 - 2023

1. 20 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán tải nhiều

55 đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 gồm đáp án và biểu điểm chấm mang đến từng đề từng mức độ chuẩn chỉnh theo Thông tư 22. Các bậc phụ huynh nuốm được cấu tạo đề, cài về cho con em mình ôn luyện. 

1. đôi mươi Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn lời giải đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. Đường kính bằng buôn bán kính.

B. Đường kính hơn nửa đường kính 2 đối chọi vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Nửa đường kính gấp gấp đôi đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào vị trí chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái y thỏa mãn điều khiếu nại 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân có 55 solo vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có tác dụng đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều dài 15dm, chiều rộng 5dm. Vậy chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào nơi chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một fan đi xe máy từ phát xuất từ A thời gian 8 giờ nửa tiếng và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe lắp thêm với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang tất cả đáy mập 150 m cùng đáy bé bỏng bằng 3/5 lòng lớn, độ cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Câu 10: kiếm tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: quý hiếm của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và tác dụng của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) tất cả lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe đồ vật đi tự A mang lại B là (0,25 Điểm)

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ trong vòng 30 phút = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe đồ vật là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) bao gồm lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) search x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = 20 (0,25 Điểm)

10 × x = 20 (0,25 Điểm)

x = đôi mươi : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 3

Ghi lại chữ cái trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 đến câu 6) - tự câu 7 trình diễn bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số mập nhất trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) láo lếu số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 3,5m; chiều rộng 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ hình quạt bên cho biết thêm tỉ số phần trăm các phương tiện được thực hiện để mang lại trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học sinh đi dạo đến ngôi trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học tập sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học tập sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

25% của 1 giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ đồng hồ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một fan đi xe cộ máy xuất hành từ A thời điểm 8 giờ 30 phút và cho B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe thứ với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) cho hình bên. Tính diện tích s hình thang, biết phân phối kính hình trụ là 5cm với đáy béo gấp 3 lần đáy bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của 1 giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ đồng hồ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút = 7 tiếng 85 phút - 5 giờ 40 phút = 2 tiếng 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) tất cả lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe vật dụng đi tự A mang đến B là

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe đồ vật là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy nhỏ xíu chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy bé nhỏ = 5 cm

Đáy lớn hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ nhắn là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang béo là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, lòng lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số tự nhiên, phân số, số thập phân và những phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải bài toán về hoạt động đều, tìm hai số khi biết tổng hiệu của hai số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán tải nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình trụ có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang bao gồm trung bình cộng hai đáy là 5cm và chiều cao là 3,2 centimet thì diện tích hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng đường AB nhiều năm 120 km mất 2 tiếng 30 phút. Gia tốc ô đánh là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác tất cả độ nhiều năm đáy là 45 cm. Độ nhiều năm đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi buộc phải đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã sẽ được một bình nước muối chứa 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) có tác dụng đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối bột trong 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x đôi mươi = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khi đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã bắt buộc đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho những câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Mặt hàng phần trăm

D. Mặt hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương tất cả cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Cách tính diện tích s hình thang gồm đáy mập là 25 cm, đáy bé dại 21 cm và chiều cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với dấu (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) hai xe xe hơi khởi hành và một lúc, một xe cộ đi trường đoản cú A đến B với gia tốc 43 km/ giờ, một xe pháo đi tự B mang lại A với tốc độ 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ nhị ô tô gặp mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) cho hai số thập phân tất cả tổng bởi 69,85. Nếu chuyển dấu phẩy sống số bé sang cần một sản phẩm ta được số lớn. Tìm nhì số sẽ cho?

Trả lời:

- Số khủng là: …………

- Số nhỏ xíu là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý mang lại cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý mang đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống mang lại 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng từng ý mang đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phép tính mang đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai xe hơi đi được quãng mặt đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô chạm mặt nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 tiếng 0,25 điểm.

* giả dụ thiếu hoặc không đúng danh số một lần trở lên toàn bài trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang lại 0,5 điểm.

Số to là: 63,5

Số nhỏ nhắn là: 6,35

Lời giải đưa ra tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số nhỏ xíu sang phải 1 hàng ta được số lớn, với số bự gấp 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số lớn là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số nhỏ nhắn là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ nhắn nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một tín đồ thợ có tác dụng một sản phẩm hết 1 giờ 30 phút. Bạn đó làm cho 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 giờ đồng hồ 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 giờ đồng hồ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) có bao nhiêu số thập phân trọng điểm 0,5 với 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Tương đối nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) láo số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một vài biết 20% của chính nó là 16. Số kia là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng đường AB lâu năm 180 km. Cơ hội 7 tiếng 30 phút, một xe hơi đi tự A mang lại B với vận tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe sản phẩm đi trường đoản cú B cho A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Nhị xe gặp nhau thời gian mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe gặp nhau phương pháp A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ trong vòng 30 phút = 9 giờ khoảng 30 phút (0,5 điểm)

Chỗ gặp mặt nhau phương pháp A số lượng kilomet là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính cấp tốc (1 điểm)

Bảng thiết kế ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời hạn và toán hoạt động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối kháng vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: lếu số

*
 được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1 tháng 5 số viên bi tất cả màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ khoảng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện bao gồm 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu phần trăm diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương bao gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một bạn đi xe máy khởi hành từ A thời gian 8 giờ 30 phút và mang đến B lúc 9h 30 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe thiết bị với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Bạn ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và lý giải giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: kiếm tìm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một bạn đi xe pháo máy lên đường từ A cơ hội 8 giờ khoảng 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe vật dụng với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe máy đi hết quảng con đường AB là:

9 giờ nửa tiếng – 8 giờ nửa tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc vừa phải của xe sản phẩm là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Fan ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa đủ cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đây là 55 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán tất cả đáp án. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 5 tiếp đây được tốt hơn, những em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để triển khai quen với nhiều dạng đề không giống nhau cũng tương tự nắm được kết cấu đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 mua nhiều

5. Bộ đề ôn tập hè lớp 5Nâng cấp cho gói PRO để kinh nghiệm website Hoa
Tieu KHÔNG quảng cáo, tải toàn thể file rất nhanh chỉ từ 89.000đ

Top 34 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2022-2023 kèm đáp án, bao hàm 34 đề thi, tất cả kèm theo cả giải đáp để học viên ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm mục tiêu đạt kết quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II.


Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán được biên soạn bám đít với câu chữ chương trình trong sách giáo khoa mới, gồm các thắc mắc trắc nghiệm, bài bác tập từ bỏ luận, giúp các em ôn tập, luyện giải đề, so sánh và đối chiếu đáp án, tự đó ráng vững kỹ năng để đạt được hiệu quả tốt độc nhất vô nhị kì thi cuối kì 2 sắp tới. Vì nội dung đề thi Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán vượt dài, quan yếu show không còn trong bài bác viết. Mời những em cài file về máy để xem không hề thiếu 15 bộ đề và đáp án.


Đề thi học kì II Toán lớp 5

2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 20233. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2022-2023 số 14. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán 2023 số 25. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2022-2023 số 36. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán gồm đáp án năm 2023
Mạch loài kiến thứcNội dungSố câu;số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng

1. Số học với thống kê.

Phân số, lếu số, số thập phân, những phép tính cùng với số thập phân. Kiếm tìm thành phần chưa biết, …

Số câu

2

1

1

4

Câu số

1; 2

5

6

Số điểm

2

1.5

1

4.5

2. Đại lượngvà đo đại lượng.

Các bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

3a

3b

Số điểm

0.5

0.5

1

3. Yếu tố hình học.

Diện tích hình tam giác, hình thang;Chu vi, diện tích hình tròn;Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Số câu

1

1

2

Câu số

7

4

Số điểm

1

0.5

1.5

4. Giải toán tất cả lời văn.

Giải bài toán về tỉ số phần trăm, toán vận động đều, toán gồm nội dung hình học.

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

1

1

2

5. Vận dụng toán học.

Số câu

1

1

Câu số

10

Số điểm

1

1

Tổng:

Số câu

4

4

2

1

11

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10


Mẫu số 2

Mạch con kiến thứcMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Số họcSố câu2121
Câu số1,28
Số điểm1212
Đại lượngSố câu11
Câu số7
Số điểm11
Hình họcSố câu11121
Câu số359
Số điểm0,5121,52
Giải toán tất cả lời vănSố câu2121
Câu số4; 610
Số điểm1,511,51
TổngSố câu22131173
Số điểm11,522,52155

2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 2023

UBND HUYỆN.........

TRƯỜNG TH.............

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Năm học: 2022 - 2023

Môn: Toán - Lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút (không kể thời hạn giao đề)

Họ và tên:.....................................................................Lớp:............

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

I.Phần trắc nghiệm:

Câu 1. Giá trị của chữ số 9 trong các 35,098 là:

A. Chín chục

B. Chín trăm

C. Chín phần mười

D. Chín phần trăm

Câu 2. Số mập nhất trong số số: 4,74; 7,04; 7,4; 7,74 là:

A. 4,74;

B. 7,04;

C. 7,4;

D. 7,74

Câu 3. 1,25 km bằng bao nhiêu m?


A. 1,25

B.1025

C. 1250

D. 1205

Câu 4. 25% của 180 là:

A. 45

B. 720

C. 1/4

D. 35

Câu 5. Hình tam giác gồm độ nhiều năm đáy là 18cm, độ cao 8cm. Diện tích hình tam giác đó là:

A. 144cm2 B. 72cm2 C. 26cm2 D. 52cm2

Câu 6. Phép thay đổi nào sai ?

A. 6m224dm2 = 6,24m2

B. 1.5 tấn = 1500 kg

C. 0,53m3 = 53dm3

D. 5 giờ nửa tiếng = 5,5 giờ

Câu 7. Một hình tròn có bán kính 6cm. Diện tích hình tròn đó là :

A. 37,68 cm2 B. 113,04 cm2 C. 18,84 cm2 D. 452,16 cm2

Câu 8. An đi 100m trong 2 phút. Với vận tốc như vậy, để đi được 1km thì An đề nghị đi trong bao lâu?

A.10 phút B.20 phút C. 50 phút D. 100 phút

Câu 9. Số phù hợp điền vào nơi chấm của 12km/giờ =.......m/phút là:

A. 120 B. 20 C. 200 D. 2000

Câu 10. Lúc 8 giờ 25 phút một xe thiết bị đi từ bỏ điểm A với vận tốc 30 km/giờ đến 9h kém 5 phút cùng ngày 1 ôtô cũng đi trường đoản cú điểm A với tốc độ 50 km/giờ thuộc chiều với xe cộ máy. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy thời điểm mấy giờ ?

A. 11giờ 5 phút

B. 1giờ trăng tròn phút

C. 9h 40 phút

D. 10 tiếng 15 phút

II.Phần tự luận:

Câu 9. Đặt tính rồi tính:

a. 355,23 + 347,56 b. 479,25 – 367,18

c. 28,5 × 4,3 d. 24,5 : 7

Câu 10. Một siêu thị có 420 kilogam gạo, shop đã buôn bán 25% số gạo đó. Hỏi shop còn lại bao nhiêu kg gạo?

Câu 11. Cho hình thang vuông bao gồm đáy bé nhỏ 15cm, đáy lớn gấp rất nhiều lần đáy bé, chiều cao bằng đáy bé.

a. Tính diện tích s hình thang đó.

b. Không ngừng mở rộng đáy nhỏ bé thành hình chữ nhật thì diện tích tăng lên bao nhiêu?

Câu 12. Một ô tô đi tự A mang đến B với vận tốc 54 km/giờ. Cùng lúc đó một xe vật dụng đi từ bỏ B mang lại A với gia tốc 36km/giờ. Hỏi sau mấy tiếng ô tô chạm mặt xe máy, biết quãng đường AB dài 144km ?


2.1. Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023

I.Phần trắc nghiệm: 4 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

C

A

B

C

B

B

C

C

Điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II.Phầntự luận: 6 điểm

Câu 9: (1đ) mỗi ý đúng 0,25đ:

a. 702,79 b. 112,07 c. 122,55 d. 3,5

Câu 10: 2 điểm:

Cửa mặt hàng đã bán được số gạo là:

420 : 100 x 25 = 105 (kg)

Cửa hàng sót lại số gạo là:

420 – 105 = 315 (kg)

Đáp số: 315 kg gạo

Câu 11: 2 điểm:

a/ 1 điểm:

Đáy phệ hình thang là:

15 x 2 = 30 (cm) 0,5 điểm

Diện tích hình thang là:

(30 + 15) x 15 : 2 = 337,5 (cm2) 0,5 điểm

b/ 1 điểm:

-HS vẽ hình 0,25 điểm

-Diện tích tăng thêm là:

15 x 15 : 2 = 112,5 (cm2)

Đáp số: a/ 337,5 cm2

b/ 112,5 cm2 0,75 điểm

Câu 12: ( một điểm )

Tổng vận tốc của xe hơi và xe thiết bị là:

(0,5 điểm)

54 + 36 = 90 (km/ giờ)

Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là:

(0,5 điểm)

144 : 90 = 1,6 (giờ)

Đáp số: 1,6 giờ

3. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 năm học 2022-2023 số 1

Phần I. Trắc nghiệm (7điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo đúng yêu thương cầu của các bài tập bên dưới đây.

Câu 1. Láo số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,25 B. 32,5 C. 3,4 D. 3,2

Câu 2. Số bự nhất trong những số thập phân: 53,02; 35,2; 53,2; 32,05 là:

A. 53,2 B. 35,2 C. 53,02 D. 32,05

Câu 3: Một tín đồ thợ làm 1 mặt hàng hết 1 phút 12 giây. Hỏi fan thợ đó làm cho 8 sản phẩm như vậy hết bao nhiêu thời gian?

A. 1 phút 12 giây B. 8 phút 36 giây C. 9 phút 36 giây

Câu 4. Thể tích của mẫu hộp tất cả chiều lâu năm 4cm, chiều rộng 3cm với chiểu cao 2,5cm là :

A. 14cm³ B. 35cm³ C. 59cm³ D. 30cm³

Câu 5. 3km 48m = ……..km. Số tương thích để điền vào chỗ chấm là:

A. 3,48 B. 3,048 C. 348 D. 3048

Câu 6. Một khối kim loại hình lập phương có thể tích 2,45cm3 nặng trĩu 18,62g. Hỏi khối sắt kẽm kim loại cùng chất có thể tích 3,5cm3 cận nặng từng nào gam?

A. 7,6 g B. 13,034 g C. 26,6 g D. 26,22 g


Câu 7: Một trường đái học có 600 học sinh, số học sinh nữ chỉ chiếm 55% số học sinh toàn trường. Số học viên nam của trường tiểu học đó là:

A. 270 học viên B. 330 học viên C. 45 học tập sinh

Câu 8: Một hình tam giác gồm độ dài cạnh đáy 4,2dm và chiểu cao 1,2dm. Diện tích của hình tam giác dó là:

A. 5,4dm² B. 10,8 dm² C. 2,7 dm²

Câu 9. Kết trái của phép tính: 17giờ 25 phút : 4 = ........ Là :

A. 4 giờ đồng hồ 6 phút B. 4 tiếng 21 phút C. 4 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 10. y + 3,18 = 2,5 x 4. Quý hiếm của số Y là:

A. 10

B. 10,18

C. 10,22

D. 6,82

Câu 11. Một hình tròn có nửa đường kính 5dm. Diện tích s của hình tròn đó là:

A. 78,5 dm²

B. 314 dm²

C. 31,4 dm²

D. 15,7 dm²

Câu 12. Một cái hộp gồm chứa 120 viên bi có 15 viên bi màu đỏ, 28 viên bi màu xanh, 41 viên bi màu sắc tím cùng 36 viên bi màu vàng. Nếu không nhìn vào hộp thì nên cần phải lôi ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn là số bi lấy ra có đầy đủ cả tứ màu?

A. 120 viên

B. 85 viên

C. 80 viên

D. 106 viên

Phần II: trường đoản cú luận (3điểm) Câu 13. Đặt tính rồi tính:

134,57 + 302,31

86,345 – 42,582

27,35 x 3,2

58,039 : 4,57

Câu 14. Một ô tô khởi hành từ tỉnh ninh bình lúc 7 giờ 1/2 tiếng và đến hà nội lúc 9h với vận tốc 63 km/giờ. Hỏi quãng mặt đường từ tỉnh ninh bình đến tp hà nội dài từng nào ki-lô-mét?

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: A

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: D

Câu 11: A

Câu 12: D

Phần II. Trường đoản cú luận (3 điểm)

Câu 13. (1,5 điểm)

134,57 + 302,31 = 436,88 (0,25 điểm)

86,345 – 42,582 = 43,763 (0,25 điểm)

27,35 x 3,2 = 87,52 (0,5 điểm)

58,039 : 4,57 = 12,7 (0,5 điểm)

Câu 14. (1,5 điểm) bài giải

Thời gian xe hơi đi từ ninh bình đến thủ đô là

9 tiếng - 7 giờ nửa tiếng = 1 giờ 30 phút (0,5 điểm)

Đổi: 1 giờ nửa tiếng = 1,5 giờ (0,25 điểm)

Quãng mặt đường từ ninh bình đến tp hà nội dài số ki-lô-mét là:

63 x 1,5 = 94,5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: 94,5 km (0,25 điểm)

4. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán 2023 số 2

PHÒNG GD & ĐT.............

Trường tè học..............

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM 2022-2023Môn Toán - Lớp 5(Thời gian làm bài 40 phút ko kể thời hạn giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2 ,3, 4, 5:

Câu 1: trong những thập phân 67,183 chữ số 8 thuộc mặt hàng nào?

A. Mặt hàng chục
B. Hàng phần mười
C. Sản phẩm phần trăm
D. Sản phẩm phần nghìn

Câu 2: Số 0,45 viết dưới dạng tỉ số tỷ lệ là:

A. 45%B. 4,5%C. 450%D. 0,45%

Câu 3: Diện tích hình tròn trụ có đường kính bằng 20cm là:

A. 31,4 cm2B. 62,8 cm2C. 314 cm2D. 125,6 cm2

Câu 4: một tờ học bao gồm 30 học tập sinh, trong các số đó có 12 học sinh nữ. Vậy tỉ số xác suất giữa số học sinh nữ với số học viên của lớp kia là:


A. 250%B. 40%C. 66,7%D. 150%

Câu 5: diện tích thửa ruộng hình thang gồm độ lâu năm hai đáy lần lượt là 20 m; 15 m, độ cao là 10m là:

A. 350 m2B. 175C. 3000 m2D. 175 m2

Câu 6: Một xe máy đi quãng con đường 90 km mất 2 giờ 30 phút. Vận tốc xe thiết bị đó là:

A. 36 km/giờ
B. 40 km/giờ
C. 45 km/giờ
D. 225 km/giờ

Câu 7: Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

a) 3 giờ 45 phút = ............... Giờb) 8 tấn 5 kilogam = ......................kgc) 9m2 5dm2 = .................... M2d) 25m3 24dm3 = ....................m3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 658,3 + 96,75 b) 28,7 - 12,35 c) 14,8 x 6,5 d) 12,88 : 5,6

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 9: một căn phòng hình trạng hộp chữ nhật gồm chiều dài 9m, chiều rộng lớn 6 m và độ cao 4 m. Người ta ước ao sơn trần nhà và tứ bức tường phía trong phòng, hiểu được diện tích những ô cửa ngõ là 10,5 m2. Hãy tính diện tích cần sơn. (2 điểm)

Câu 10: lúc nhân một trong những với 3,5, một học sinh đã đặt những tích riêng biệt thẳng cột như phép cùng nên công dụng giảm đi 337,5. Kiếm tìm tích đúng? (1 điểm)

4.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CACBDA
0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,25 điểm

a) 3h 45 phút = 3,75 giờ

b) 8t 5 kg = 8005 kg

c) 9m25dm2 = 9,05 m2

d) 25m3 24dm3 = 25,024 m3

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 755,05b) 16,35c) 96,20d) 2,3

Câu 9: (2 điểm)

Diện tích bao quanh căn chống là: 0,25 điểm.

(9 + 6) x 2 x 4 = 120 (m2) 0,5 điểm.

Diện tích xà nhà là: 0,25 điểm.

9 x 6 = 54 (m2) 0,25 điểm.

Diện tích phải sơn là: 0,25 điểm.

120 + 54 – 10,5 = 163,5 (m2) 0,25 điểm.

Đáp số: 163,5m2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khi nhân một trong những với 3,5, một học viên đã đặt những tích riêng thẳng cột nên:

Tích riêng trước tiên bằng 0,5 lần vượt số trang bị nhất.

Xem thêm: Khoa học máy tính bách khoa, chuyên ngành khoa học máy tính

Tích riêng sản phẩm công nghệ hai bằng 0,3 lần vượt số sản phẩm nhất. 0,25 điểm

Tích không đúng gồm: 0,5 + 0,3 = 0,8 (lần vượt số trang bị nhất.) 0,25 điểm

Tích sai đã biết thành giảm đi: 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần vượt số trang bị nhất.)

Thừa số đầu tiên là: 337,5 : 2,7 = 125 0,25 điểm

Tích đúng là: 125 x 3,5 = 437,5 0,25 điểm

Đáp số: 437,5

5. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học tập 2022-2023 số 3

Em hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu vấn đáp đúng: (Từ câu số 1-6)

Câu 1: (1 điểm)

Số thập phân tất cả 55 solo vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là: M1

A. 55, 720

B. 55, 072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (1 điểm)

Phép trừ 712,54 - 48,9 có két quả đúng là: M1

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3: (1 điểm)

Một hình hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm³, chiều lâu năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm.

Vậy độ cao của hình hộp chữ nhật là : M2

A. 10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm

Câu 4: (1 điểm)

Viết số phù hợp vào khu vực chấm: 55 ha 17 m² = .....,.....ha

A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 5:(1 điểm)

Lớp học có 18 thiếu phụ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học viên cả lớp? M2

A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

Bài 6: (1 điểm)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: M1

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 m² = .............. Dm²

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7: (1điểm)

a) tra cứu x: M2

92,75 : x = 25

b) tìm kiếm số tự nhiên y, biết: M2

2,5 x y

Bài 9: (1điểm) nhị số bao gồm tổng là 136,5. Nếu như nhân số trước tiên với 0,6 và số lắp thêm hai cùng với 0,8 thì được hiệu quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất. M4

5.1. Đáp án Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 5 số 4

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: B

Bài 8: (2 điểm) bài