*

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn lý lẽ đất đai 2013


1. Các văn phiên bản quy định chung

Luật Đất Đai năm 2013Nghị định 43/2014/NĐ-CP lý giải thi hành phương pháp Đất đai

Sau trên đây mời mọi bạn theo dõi một vài văn phiên bản mà shop chúng tôi đã tổng đúng theo về luật khu đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn.

Bạn đang xem: Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn

2. Các văn bạn dạng quy định về hệ thống phiên bản đồ địa chủ yếu và sổ địa chính

Thông bốn 75/2015/TT-BTNMT lý lẽ kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai
Thông tứ 25/2014/TT-BTNMT về bạn dạng đồ địa chính

Các văn bạn dạng quy định về điều tra, khảo sát, đo đạc, phân hạng đất

Một số văn bản hướng dẫn nguyên tắc đất đai 2013 liên quan đến vấn đề này như sau:

Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê khu đất đai cùng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thông tư 35/2014/TT-BTNMT về điều tra, reviews đất đai
Thông tứ 42/2014/TT-BTNMT về Định mức tài chính – nghệ thuật thống kê, kiểm kê khu đất đai cùng lập bạn dạng đồ thực trạng sử dụng đất
Thông bốn 60/2015/TT-BTNMT luật về nghệ thuật điều tra, đánh giá đất đai

3. Các văn phiên bản quy định về đk quyền sử dụng đất, lập quy hoạch, kế hoạch áp dụng và thống kê đất đai

Thông bốn 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất
Thông bốn 34/2014/TT-BTNMT chế độ về xây dựng, quản ngại lý, khai thác hệ thống thông tin khu đất đai

4. Các văn bản quy định về giao đất, đấu giá chỉ đất, tịch thu đất, thuê mướn đất; bồi thường cung ứng và tái định cư

Ngoài mà lại văn phiên bản bên bên trên thì các văn phiên bản hướng dẫn chế độ đất đai 2013 còn tồn tại như sau:

Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi bên nước thu hồi đất
Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ huấn luyện nghề và giải quyết và xử lý việc làm cho những người lao động bị thu hồi đất
Thông bốn 151/2010/TT-BTC giải đáp áp dụng các loại thuế và những khoản nộp NSNN so với quỹ cải cách và phát triển đất phương tiện tại Điều 34 Nghị định 69/2009/NĐ-CPThông bốn 74/2015/TT-BTC lí giải lập dự toán, thực hiện và thanh quyết toán kinh phí đầu tư tổ chức tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước tịch thu đất
Thông tứ 30/2014/TT-BTNMT khí cụ về làm hồ sơ giao đất, cho mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Thông tứ liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định vấn đề tổ chức tiến hành đấu giá bán quyền thực hiện đất để giao đất có thu tiền thực hiện đất hoặc thuê mướn đất

4. Các văn phiên bản quy định tương quan đến cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất

Chỉ thị 1474/CT-TTg năm 2011 về triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để kiểm soát và chấn chỉnh việc cung cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, sở hữu nhà tại và gia sản khác nối sát với đất và thi công cơ sở dữ liệu đất đai
Thông bốn 23/2014/TT-BTNMT về Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác nối liền với đất
Thông tứ liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT phương tiện về hồ sơ với trình tự, giấy tờ thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chủ yếu về khu đất đai của người tiêu dùng đất

5. Giấy tờ thủ tục hành chính tương quan đến cấp cho giấy ghi nhận quyền áp dụng đất (sổ đỏ) và kinh nghiệm khi mua, bán thế chấp ngân hàng nhà đất

Thủ tục cấp lại Giấy ghi nhận quyền thực hiện đất (sổ đỏ, sổ hồng) bị mất
Thủ tục sang tên đổi công ty trên sổ đỏ, giấy bệnh nhận lúc mua bán, quá kế đơn vị đất
Một số để ý để kiêng bị hồ sơ công bệnh đất đai giả
Chú ý khi làm thủ tục công triệu chứng mua bán, thế chấp ngân hàng nhà, đất
Những để ý khi thế chấp ngân hàng nhà nhằm vay chi phí ngân hàng

6. Quy định liên quan đến định vị đất, sử dụng đất, cho mướn đất, thuế thực hiện đất nông nghiệp, khu đất phi nông nghiệp, lệ phí tổn trước bạ bên đất

Luật Đất đai và hiện tượng về định giá, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ

7. Biện pháp về chế độ pháp lý đối với việc quản ngại lý, sử dụng những loại đất (đất nông nghiệp, khu đất phi nông nghiệp & trồng trọt và đất chưa sử dụng)

Nghị định 35/2015/NĐ-CP về cai quản lý, áp dụng đất trồng lúa
Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Quyết định 140/2008/QĐ-TTg sửa đổi ra quyết định 09/2007/QĐ-TTg thu xếp lại, xử trí nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Thông tứ 83/2007/TT-BTC hướng dẫn ra quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, cách xử trí nhà, đất thuộc về Nhà nước
Thông tư 39/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC phía dẫn đưa ra quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, giải pháp xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Thông tứ 41/2015/TT-BTC sửa thay đổi Điều 9 Thông tư 39/2011/TT-BTC về thu xếp lại, xử trí nhà, đất thuộc về nhà nước

8. Luật về xử lý vi phạm hành chính, năng khiếu nại cáo giác và thanh tra trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu trong lĩnh vực đất đai
Nghị quyết 39/2012/QH13 tiếp tục cải thiện hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, điều khoản trong giải quyết và xử lý khiếu nại, cáo giác của công dân đối với các đưa ra quyết định hành thiết yếu về đất đai
Công văn 116/2004/KHXX về việc tiến hành thẩm quyền của Toà án dân chúng theo vẻ ngoài của pháp luật Đất đai

9. Các văn phiên bản liên quan hết hiệu lực

Luật Đất đai năm 2003Nghị Định 181/2004/NĐ-CP trả lời thi hành biện pháp Đất đai
Nghị định 38/2011/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị Định 181/2004/NĐ-CP mức sử dụng về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Thông 01/2005/TT-BTNMT gợi ý Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành dụng cụ Đất đai
Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi các nghị triết lý dẫn chính sách Đất đai
Nghị định 126/2013/NĐ-CP trả lời thi hành nghị quyết 49/2013/QH13 về kéo dài thời hạn sự dụng đất trồng cây sản phẩm năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân
Nghị Định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, cung ứng và tái định cư khi nhà nước tịch thu đất
Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung cập nhật về cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, thu hồi đất, tiến hành quyền thực hiện đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước thu hồi đất và giải quyết và xử lý khiếu nằn nì về khu đất đai
Thông tư 06/2007/TT-BTNMT hướng dẫn triển khai Nghị định 84/2007/NĐ-CPThông tư liên tịch 14/2008/TTTL-BTC-BTNMT hướng dẫn triển khai Nghị định 84/2007/NĐ-CPQuyết định 512/QĐ-BTC đính chủ yếu TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT lí giải Nghị định 84/2007/NĐ-CPNghị Định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung cập nhật về quy hoạch áp dụng đất, giá bán đất, thu hồi đất, bồi thường, cung ứng và tái định cư
Công văn 181/ĐC-CP đính bao gồm Nghị định 69/2009/NĐ-CPThông bốn 14/2009/TT-BTNMT quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng trình tự, giấy tờ thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
Thông tứ 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, thống trị hồ sơ địa chính
Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Thông tứ 17/2009/TT-BTNMT khí cụ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối liền với đất
Thông tứ 106/2010/TT-BTC hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác nối sát với đất
Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung cập nhật về giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất
Thông tư 08/2007/TT-BTNMT khuyên bảo thống kê, kiểm kê khu đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Nghị Định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực đất đai
Thông tứ 09/2013/TT-BTNMT luật về quản lí lý, áp dụng đất kho bãi bồi ven sông, biển, đất xuất hiện nước ven biển
Nghị định 42/2012/NĐ-CP về cai quản lý, thực hiện đất trồng lúa
Thông bốn 57/2010/TT-BTC quy định câu hỏi lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí tổ chức triển khai bồi thường, cung ứng và tái định cư khi đơn vị nước tịch thu đất
Thông tứ 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và phép tắc tài thiết yếu của văn phòng đăng ký quyền thực hiện đất
Thông bốn 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo đảm và trở nên tân tiến đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lí lý, sử dụng đất trồng lúa
Thông tư 47/2013/TT-BNNPTNT chỉ dẫn việc biến đổi từ trồng lúa sang trọng trồng cây sản phẩm năm, phối hợp nuôi trồng thủy sản trên khu đất trồng lúa
Thông tứ 17/2010/TT-BTNMT luật pháp kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính
Thông tứ 02/2014/TT-BTC trả lời về giá thành và lệ giá thành thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quần chúng. # tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương
Thông bốn liên tịch 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT lý giải việc đk thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản nối sát với đất
Thông bốn 04/2013/TT-BTNMT chế độ về tạo cơ sở dữ liệu đất đai
Thông tứ 48/2012/TT-BTC giải đáp việc khẳng định giá khởi điểm và cơ chế tài thiết yếu trong vận động đấu giá quyền áp dụng đất nhằm giao đất có thu tiền thực hiện đất hoặc dịch vụ cho thuê đất
Thông tứ 16/2010/TT-BTNMT hình thức trình tự, giấy tờ thủ tục cưỡng chế thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.

Trên đây là một số share về các văn phiên bản hướng dẫn nguyên lý đất đai 2013. Trong trong năm vừa qua, cách thức ACC luôn luôn là solo vị tiên phong trong nghành dịch vụ pháp lý. Công ty shop chúng tôi với team ngũ chăm viên chuyên nghiệp hóa luôn sẵn lòng hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu tối đa những yêu ước của quý khách. Trong vượt trình mày mò nếu như quý người sử dụng còn thắc mắc hay thân yêu và mong muốn sử dụng dịch vụ vui lòng contact với chúng tôi để được giải đáp nhanh và đúng đắn nhất theo:

(hueni.edu.vn.vn) - Để thực hiện Luật Đất đai 2013, thời gian qua Ch&#x
ED;nh phủ đ&#x
E3; ban h&#x
E0;nh đến 25 Nghị định; c&#x
E1;c Bộ, ng&#x
E0;nh đ&#x
E3; ban h&#x
E0;nh 59 Th&#x
F4;ng tư, Th&#x
F4;ng tư li&#x
EA;n tịch, trong đ&#x
F3; Bộ T&#x
E0;i nguy&#x
EA;n v&#x
E0; M&#x
F4;i trường đ&#x
E3; chủ tr&#x
EC; ban h&#x
E0;nh 46 Th&#x
F4;ng tư.


*

Chủ tịch VCCI Phạm tiến công phát biểu tại Hội thảo

Luật Đất đai 2013 đã tiến hành được "sứ mệnh" của mình

Phát biểu trên Hội thảo, chủ tịch VCCI Phạm tấn công cho rằng, qui định Đất đai là một trong những trong những đạo luật lớn, quan tiền trọng, ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế tài chính - làng hội, sệt biệt ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta.

Sau rộng 08 năm thực hiện thực hiện, vẻ ngoài Đất đai 2013 đã triển khai được “sứ mệnh” của mình, khi tạo ra khung khổ pháp luật hoàn thiện rộng trong nghành đất đai, nguồn lực đất đai được khai thác, sử dụng kết quả hơn đến phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội; chế tạo sự bình đẳng hơn giữa những chủ thể áp dụng đất; xây dựng và cải cách và phát triển thị ngôi trường quyền áp dụng đất; các chế độ về tài chính đất đai đã góp phần đặc biệt thu hút đầu tư, đặc biệt là ở các nơi vùng sâu, vùng xa, phần đông vùng tài chính khó khăn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành công cụ đặc biệt để nhà nước thống nhất quản lý, phân chia và thực hiện đất đai.

Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi rất nhanh của cuộc sống, luật pháp Đất đai 2013 cũng đã biểu hiện các vướng mắc, bất cập rất cần được sửa đổi, bổ sung cập nhật kịp thời.

Thủ tục hành chính về đất đai và những thủ tục liên quan rất phức tạp

Qua phản ánh từ thực tiễn kinh doanh, ý kiến từ các doanh nghiệp, hiệp hội, chủ tịch Phạm tấn công cũng chỉ ra một số trong những điểm vướng mắc như:

Thứ nhất, thủ tục hành chính về đất đai và những thủ tục tương quan rất phức tạp, đang tạo ra ra chi phí lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, theo kết quả khảo giáp PCI từng năm của VCCI với trên 12 nghìn doanh nghiệp lớn trong nước với FDI bên trên cả 63 tỉnh, tp thì giấy tờ thủ tục hành bao gồm trong nghành nghề dịch vụ đất đai hiện vẫn là trong số những nhóm thủ tục mà doanh nghiệp gặp mặt khó khăn nhiều nhất trên thực tế.

Sự phức tạp của những thủ tục hành bao gồm về khu đất đai là 1 cản trở để công ty tiếp cận khu đất đai, ở bên cạnh các tại sao khác như quy hoạch khu đất đai của địa phương chưa phù hợp, tỷ giá của đất nền cao tăng nhanh…

53,8% doanh nghiệp qua khảo sát năm 2021 cho thấy thêm những khó khăn về giấy tờ thủ tục đất đai đã khiến cho họ bắt buộc trì hoãn hoặc hủy vứt kế hoạch kinh doanh.


*

Chủ tịch VCCI Phạm tấn công và bộ trưởng Bộ khoáng sản và môi trường xung quanh Trần Hồng Hà quản lý và điều hành hội thảo

Quy định về đất đai mâu thuẫn, chồng chéo tạo ra nhiều điểm nghẽn

Thứ hai, quy định, trình tự giấy tờ thủ tục của khí cụ Đất đai và những luật liên quan chưa thống duy nhất với nhau, tạo ra nhiều điểm nghẽn vào thực tế.

Theo đó, năm 2019 VCCI đã thực hiện rà soát với đã phát hiển thị có tối thiểu có 25 điểm mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật tương quan đến hoạt động chi tiêu kinh doanh, trong đó có khá nhiều điểm liên quan đến pháp luật đất đai.

Tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo cánh giữa các này tạo nên rủi ro pháp lý cho các cơ quan thực thi, có tác dụng đình trệ nhiều dự án và tăng túi tiền cho hoạt động chi tiêu kinh doanh.

Số lượng văn phiên bản hướng dẫn pháp luật Đất đai khôn xiết lớn, đổi khác rất nhanh và chất lượng thực thi "vẫn là câu hỏi lớn"

Thứ ba, con số văn bạn dạng hướng dẫn khí cụ Đất đai khôn xiết lớn, nấc độ biến đổi của văn bạn dạng rất nhanh, unique của những văn bản hướng dẫn và chất lượng thực thi luật pháp về khu đất đai trên thực tiễn vẫn là thắc mắc lớn.

Trong đó, thống kê lại của chính Bộ khoáng sản và môi trường cho thấy, để tiến hành Luật Đất đai 2013, thời gian qua cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã phát hành đến 25 Nghị định (trong đó gồm 16 Nghị định phát hành mới, 07 Nghị định sửa đổi, bổ sung cập nhật và 02 Nghị định ban hành thay thế); những Bộ, ngành đã phát hành 59 Thông tư, Thông bốn liên tịch, trong đó Bộ tài nguyên và môi trường đã chủ trì ban hành 46 Thông tư.

Ngoài ra, quản trị VCCI Phạm tiến công cũng đến rằng, các vụ bài toán về khu đất đai vẫn tiềm ẩn các vấn đề về công dụng kinh tế, không ổn định xã hội, tác động ảnh hưởng lớn mang đến tình hình an ninh trật từ bỏ như nhiều dự án chi tiêu chậm triển khai khiến nhiều khu đất bị vứt hoang, khiến lãng phí; hoạt động giải phóng mặt phẳng chậm, những tranh chấp và khiếu kiện về khu đất đai vẫn còn đấy lớn; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực tương quan đến đất đai vẫn còn nhiều…Hội thảo lôi cuốn sự quan tiền tâm của rất nhiều đại biểu, chuyên viên và doanh nghiệp

Giải quyết được mọi vướng mắc, chưa ổn của quy định Đất đai là thách thức không hề nhỏ

Ông Phạm tiến công cho biết, tại hội nghị lần đồ vật 5 của Ban Chấp hành tw khóa XIII cả Tổng túng thiếu thư - Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng chính phủ nước nhà - Phạm Minh chính đều nhận định rằng “nhiều bạn giàu lên vị đất, nghèo đi cũng bởi vì đất, thậm chí là bị đi phạm nhân cũng bởi đất”, xác suất số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về nghành nghề đất đai chiếm tỷ lệ lớn (hơn 70% trong toàn bô vụ năng khiếu nại tố cáo).

“Từ những sự việc nêu trên đến thấy, yêu cầu sửa đổi biện pháp Đất đai khôn cùng lớn. Việc sửa nguyên tắc Đất đai không chỉ để dỡ gỡ những khó khăn, vướng mắc sẽ tồn trên trên thực tiễn, giảm rủi ro pháp lý cho các cơ quan làm chủ lẫn công ty khi triển khai các hoạt động mà còn đóng góp thêm phần khơi thông nguồn lực phát triển, liên can các hoạt động đầu tư, ghê doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo nên thêm công ăn việc làm cho tất cả những người dân”, quản trị Phạm tấn công bày tỏ.

Chủ tịch VCCI Phạm tiến công cho biết, hiếm bao gồm văn phiên bản luật nào lại nhận thấy sự quan lại tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng như vụ việc về khu đất đai. Gồm đến 04 quyết nghị của Đảng và 01 tóm lại của Bộ chủ yếu trị đề cập đến sự việc về sửa đổi phép tắc Đất đai.

Đặc biệt, nghị quyết số 18–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương vừa mới đây đã review toàn diện phần đông mặt được, đầy đủ điểm còn tinh giảm của điều khoản đất đai, từ đó xác định quan điểm chỉ huy trong lần sửa đổi tới đây cũng như đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện lao lý về đất đai. Đây được xem là kim chỉ nam cho lần sửa đổi pháp luật Đất đai lần này.

“Giải quyết được phần nhiều vướng mắc, không ổn của quy định Đất đai là thách thức không hề nhỏ cho Cơ quan chủ trì soạn thảo”, quản trị Phạm tấn công đánh giá.

Xem thêm: Đường đến danh ca vọng cổ 2016, đường đến danh ca vọng cổ

Theo quản trị VCCI Phạm Tấn Công, việc Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên chủ cồn phối phù hợp với VCCI tổ chức triển khai lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đối với Dự thảo công cụ Đất đai đã cho biết thêm tinh thần mong thị, sự quan tâm của cơ quan công ty trì soạn thảo đối với ý loài kiến của doanh nghiệp. Từ đó, hy vọng sẽ nhận được không ít ý kiến chất lượng, có tinh thần xây dựng của bạn và đây đã là nguồn thông tin hữu ích giúp cho cơ quan liêu soạn thảo hoàn thiện dự án công trình Luật này.