Thủ tướng: Chiến sĩ C&#x
F4;ng an phải l&#x
E0; niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nh&#x
E2;n d&#x
E2;n l&#x
FA;c nguy hại

(Chinhphu.vn) - X&#x
E2;y dựng h&#x
EC;nh ảnh người chiến sĩ C&#x
F4;ng an gần gũi, th&#x
E2;n thiết với nh&#x
E2;n d&#x
E2;n, lắng nghe &#x
FD; kiến của nh&#x
E2;n d&#x
E2;n, l&#x
E0; niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nh&#x
E2;n d&#x
E2;n vào những l&#x
FA;c gian nguy. Phải ki&#x
EA;n quyết đấu tranh với c&#x
E1;c biểu hiện cửa quyền, quan li&#x
EA;u, ti&#x
EA;u cực, s&#x
E1;ch nhiễu, g&#x
E2;y phiền h&#x
E0; cho nh&#x
E2;n d&#x
E2;n vào giải quyết c&#x
F4;ng việc, Thủ tướng n&#x
EA;u r&#x
F5;.


*

TO&#x
C0;N CẢNH: Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội kh&#x
F3;a XIV

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 21/10, dưới sự chủ tr&#x
EC; của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&#x
E2;n, Quốc hội kh&#x
F3;a XIV nước Cộng h&#x
F2;a X&#x
E3; hội Chủ nghĩa Việt nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 tại Nh&#x
E0; Quốc hội, Thủ đ&#x
F4; Hà N&#x
F4;̣i.


*

TO&#x
C0;N CẢNH: Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội kh&#x
F3;a XIV

(Chinhphu.vn) – Ng&#x
E0;y 20/5, dưới sự chủ tr&#x
EC; của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ng&#x
E2;n, Quốc hội kh&#x
F3;a XIV nước Cộng h&#x
F2;a x&#x
E3; hội chủ nghĩa Việt phái nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại Ph&#x
F2;ng họp Di&#x
EA;n Hồng, Nh&#x
E0; Quốc hội, Thủ đ&#x
F4; H&#x
E0; Nội.


*

Thi đua y&#x
EA;u nước l&#x
E0; động lực khơi dậy sức s&#x
E1;ng tạo v&#x
F4; tận

(Chinhphu.vn) - Thi đua y&#x
EA;u nước theo Chủ tịch Hồ Ch&#x
ED; Minh l&#x
E0; động lực để khơi dậy v&#x
E0; ph&#x
E1;t huy c&#x
E1;c s&#x
E1;ng kiến, sức s&#x
E1;ng tạo v&#x
F4; tận của con người, biến những điều tưởng như con người kh&#x
F4;ng thể l&#x
E0;m được th&#x
E0;nh những điều c&#x
F3; thể vào thực tế, tạo ra sức mạnh tập hợp, đo&#x
E0;n kết quần ch&#x
FA;ng nh&#x
E2;n d&#x
E2;n.


*

Kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh cầu Cao L&#x
E3;nh, c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh hữu nghị Việt nam giới – australia

(Chinhphu.vn) – S&#x
E1;ng 27/5 tại th&#x
E0;nh phố Cao L&#x
E3;nh, tỉnh Đồng Th&#x
E1;p, Ph&#x
F3; Thủ tướng Trịnh Đ&#x
EC;nh Dũng v&#x
E0; B&#x
E0; Julie Bishop, Bộ trưởng ngoại giao australia đ&#x
E3;&#x
A0;c&#x
F9;ng ph&#x
E1;t lệnh kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh cầu Cao L&#x
E3;nh, c&#x
E2;y cầu mang t&#x
ED;nh biểu tượng đến mối quan liêu hệ đối t&#x
E1;c chiến lược giữa nhì nước.


*

Thủ tướng Nguyễn Xu&#x
E2;n Ph&#x
FA;c: Sẽ kế thừa, ph&#x
E1;t huy truyền thống c&#x
E1;c Ch&#x
ED;nh phủ tiền nhiệm

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - Chiều 12/4, c&#x
E1;c th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n Ch&#x
ED;nh phủ nhiệm kỳ 2006-2011 v&#x
E0; nhiệm kỳ 2011-2016 đ&#x
E3; c&#x
F3; buổi gặp mặt nh&#x
E2;n dịp Quốc hội vừa kết th&#x
FA;c kỳ họp cuối c&#x
F9;ng của kh&#x
F3;a XIII v&#x
E0; Ch&#x
ED;nh phủ nhiệm kỳ 2011-2016 vừa được kiện to&#x
E0;n. &#x
D;&#x
A;&#x
D;&#x
A;* video Buổi gặp mặt c&#x
E1;c th&#x
E0;nh vi&#x
EA;n Ch&#x
ED;nh phủ nhiệm kỳ từ 2006-2016


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “T&#x
F4;i rất thanh thản”

(Chinhphu.vn) - B&#x
E1;o điện tử Ch&#x
ED;nh phủ xin giới thiệu nội dung cuộc trao đổi mới đ&#x
E2;y của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với b&#x
E1;o Tuổi Trẻ , vào đ&#x
F3; Thủ tướng khẳng định &#x
F4;ng rất thanh thản, hạnh ph&#x
FA;c lúc ho&#x
E0;n th&#x
E0;nh trọng tr&#x
E1;ch được Đảng, Nh&#x
E0; nước v&#x
E0; nh&#x
E2;n d&#x
E2;n giao ph&#x
F3;.


Quốc hội đồng &#x
FD; miễn nhiệm Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ

(Chinhphu.vn) - trong chương tr&#x
EC;nh l&#x
E0;m việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội kh&#x
F3;a XIII, vào ng&#x
E0;y 6/4, Quốc hội thực hiện quy tr&#x
EC;nh miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ đối với &#x
F4;ng Nguyễn Tấn Dũng v&#x
E0; thảo luận đề cử bầu Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ kế nhiệm đối với &#x
F4;ng Nguyễn Xu&#x
E2;n Ph&#x
FA;c.


Ứng ph&#x
F3; quyết liệt để hạn chế thiệt hại bởi vì x&#x
E2;m nhập mặn

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - Như tin đ&#x
E3; đưa, s&#x
E1;ng 7/3, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Nguyễn Tấn Dũng đ&#x
E3; l&#x
E0;m việc với c&#x
E1;c tỉnh, th&#x
E0;nh phố Đồng bằng s&#x
F4;ng Cửu Long về c&#x
F4;ng t&#x
E1;c ph&#x
F2;ng, chống x&#x
E2;m nhập mặn.


Thủ tướng chỉ đạo c&#x
F4;ng t&#x
E1;c quy hoạch, x&#x
E2;y dựng, ph&#x
E1;t triển v&#x
F9;ng Thủ đ&#x
F4;

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - Như tin đ&#x
E3; đưa, s&#x
E1;ng ni (3/3), Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Nguyễn Tấn Dũng đ&#x
E3; chủ tr&#x
EC; cuộc họp với l&#x
E3;nh đạo một số bộ, ng&#x
E0;nh Trung ương v&#x
E0; c&#x
E1;c địa phương li&#x
EA;n quan nghe b&#x
E1;o c&#x
E1;o Đồ &#x
E1;n “Điều chỉnh quy hoạch x&#x
E2;y dựng v&#x
F9;ng Thủ đ&#x
F4; H&#x
E0; Nội đến năm 2030 v&#x
E0; tầm nh&#x
EC;n đến năm 2050” (Đồ &#x
E1;n).


Hướng tới 3 mục ti&#x
EA;u lớn vào điều chỉnh quy hoạch v&#x
F9;ng Thủ đ&#x
F4;

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng ni (3/3), Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Nguyễn Tấn Dũng đ&#x
E3; chủ tr&#x
EC; cuộc họp với l&#x
E3;nh đạo một số bộ, ng&#x
E0;nh Trung ương v&#x
E0; c&#x
E1;c địa phương li&#x
EA;n quan, nghe b&#x
E1;o c&#x
E1;o Đồ &#x
E1;n “Điều chỉnh quy hoạch x&#x
E2;y dựng v&#x
F9;ng Thủ đ&#x
F4; H&#x
E0; Nội đến năm 2030 v&#x
E0; tầm nh&#x
EC;n đến năm 2050”.


Khai mạc Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

(Chinhphu.vn) - Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đ&#x
E3; dẫn đầu đo&#x
E0;n Đại biểu cấp cao Việt nam giới tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra tại Trung t&#x
E2;m Hội nghị Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ từ ng&#x
E0;y 15-16/2.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN- Hoa Kỳ

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đo&#x
E0;n đại biểu cấp cao Việt phái mạnh tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, được tổ chức tại Sunnylands, bang California, Hoa Kỳ từ ng&#x

Thủ tướng: Thực hiện đồng bộ, to&#x
E0;n diện c&#x
E1;c nhiệm vụ đ&#x
E3; được đề ra

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) – C&#x
E1;c bộ, ng&#x
E0;nh, địa phương quan tiền t&#x
E2;m th&#x
FA;c đẩy, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương tr&#x
EC;nh, kế hoạch đ&#x
E3; đề ra tr&#x
EA;n tinh thần triển khai nhiệm vụ một c&#x
E1;ch đồng bộ, to&#x
E0;n diện, nhưng phải c&#x
F3; trọng t&#x
E2;m, trọng điểm, c&#x
F3; mục ti&#x
EA;u cụ thể, r&#x
F5; r&#x
E0;ng.


TO&#x
C0;N CẢNH: Phi&#x
EA;n khai mạc Đại hội Đảng to&#x
E0;n quốc lần thứ XII

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 21/1, tại Trung t&#x
E2;m Hội nghị Quốc gia, H&#x
E0; Nội, Đại hội đại biểu to&#x
E0;n quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt phái mạnh khai mạc trọng thể.


&#x
D4;ng Trần Thanh Li&#x
EA;m giữ chức Chủ tịch tỉnh B&#x
EC;nh Dương

Chỉ đạo, quyết định của Ch&#x
ED;nh phủ - Thủ tướng Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa k&#x
FD; c&#x
E1;c Quyết định ph&#x
EA; chuẩn nh&#x
E2;n sự ủy ban nhân dân tỉnh B&#x
EC;nh Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Thủ tướng chủ tr&#x
EC; Hội nghị Ch&#x
ED;nh phủ với c&#x
E1;c địa phương

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) – Dưới sự chủ tr&#x
EC; của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hội nghị trực tuyến của Ch&#x
ED;nh phủ với c&#x
E1;c địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ ph&#x
E1;t triển KT-XH v&#x
E0; dự to&#x
E1;n ng&#x
E2;n s&#x
E1;ch Nh&#x
E0; nước năm 2016 khai mạc s&#x
E1;ng 28/12 tại H&#x
E0; Nội.


Thủ tướng Việt Nam, Campuchia cắt băng kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh mốc giới 275

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) – Chiều 26/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng v&#x
E0; Thủ tướng Campuchia Hun Sen dự lễ kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh cột mốc 275 tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Bi&#x
EA;n-Phnom Den.


C&#x
F4;ng bố những sự kiện KH&CN ấn tượng năm năm ngoái

Khoa học - C&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 24/12, tại H&#x
E0; Nội, Bộ Khoa học v&#x
E0; C&#x
F4;ng nghệ (KH&CN) đ&#x
E3; c&#x
F4;ng bố những sự kiện KH&CN ấn tượng năm năm ngoái được b&#x
EC;nh chọn bởi c&#x
E1;c nh&#x
E0; quản l&#x
FD; uy t&#x
ED;n, c&#x
E1;c nh&#x
E0; khoa học lớn vào cả nước, thuộc c&#x
E1;c lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học&#x
A0;ứng dụng, cơ kh&#x
ED; chế tạo, y dược, khoa học trong n&#x
F4;ng nghiệp, c&#x
F4;ng nghệ cao, đồng thời, ghi nhận những đ&#x
F3;ng g&#x
F3;p của c&#x
E1;c nh&#x
E0; khoa học đối với sự ph&#x
E1;t triển tởm tế-x&#x
E3; hội đất nước…


Thủ tướng dự lễ mừng Tổ m&#x
E1;y số 1 Thủy điện Lai Ch&#x
E2;u ph&#x
E1;t điện

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) – S&#x
E1;ng 23/12, tại huyện Nậm Nh&#x
F9;n, tỉnh Lai Ch&#x
E2;u, Tập đo&#x
E0;n Điện lực Việt nam tổ chức buổi lễ mừng Tổ m&#x
E1;y số 1 c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh thủy điện Lai Ch&#x
E2;u ph&#x
E1;t điện.


Thủ tướng tiếp Tổng Gi&#x
E1;m đốc điều h&#x
E0;nh Tập đo&#x
E0;n Google

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 22/12, tại Trụ sở Ch&#x
ED;nh phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đ&#x
E3; tiếp Tổng Gi&#x
E1;m đốc điều h&#x
E0;nh Tập đo&#x
E0;n Google (Hoa Kỳ) Sundar Pichai đang thăm v&#x
E0; l&#x
E0;m việc tại Việt Nam.


Thủ tướng ph&#x
EA; chuẩn nh&#x
E2;n sự ubnd TP Hồ Ch&#x
ED; Minh

Chỉ đạo, quyết định của Ch&#x
ED;nh phủ - Thủ tướng Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa k&#x
FD; c&#x
E1;c Quyết định ph&#x
EA; chuẩn nh&#x
E2;n sự ủy ban nhân dân Th&#x
E0;nh phố Hồ Ch&#x
ED; Minh.


Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ph&#x
E1;p

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn v&#x
E0; l&#x
E0;m hết sức m&#x
EC;nh c&#x
F9;ng với Ph&#x
E1;p nỗ lực th&#x
FA;c đẩy mạnh mẽ quan lại hệ đối t&#x
E1;c chiến lược giữa nhị nước tr&#x
EA;n tất cả c&#x
E1;c lĩnh vực, từ ch&#x
ED;nh trị-ngoại giao; gớm tế, thương mại, đầu tư, du lịch đến quốc ph&#x
F2;ng, kỹ thuật qu&#x
E2;n sự, văn h&#x
F3;a, gi&#x
E1;o dục-đ&#x
E0;o tạo… ng&#x
E0;y c&#x
E0;ng đi v&#x
E0;o chiều s&#x
E2;u, thiết thực, hiệu quả, đem lại lợi &#x
ED;ch đến cả nhì b&#x
EA;n.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Belarus

Hoạt động của l&#x
E3;nh đạo Đảng, Nh&#x

(Chinhphu.vn) - Chiều 9/12, tại Trụ sở Ch&#x
ED;nh phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đ&#x
E3; hội kiến Tổng thống Cộng h&#x
F2;a Belarus Alexander Lukashenko đang thăm ch&#x
ED;nh thức Việt Nam.


Hơn 1.000 t&#x
E1;c phẩm dự Giải b&#x
E1;o ch&#x
ED; to&#x
E0;n quốc 'V&#x
EC; sự nghiệp ph&#x
E1;t triển văn h&#x
F3;a, thể thao, du lịch'
nhì thao t&#x
E1;c quan lại trọng gi&#x
FA;p th&#x
ED; sinh được x&#x
E9;t tr&#x
FA;ng tuyển đại học
Đưa gi&#x
E1;o vi&#x
EA;n mầm non v&#x
E0;o ng&#x
E0;nh nghề nặng nhọc, độc hại: B&#x
F9; đắp những vất vả, quyết tử
Tăng mức trợ cấp hằng th&#x
E1;ng với c&#x
E1;n bộ x&#x
E3; gi&#x
E0; yếu đ&#x
E3; nghỉ việc
H&#x
E0;nh kh&#x
E1;ch h&#x
E0;o hứng sử dụng VNe
ID 'check-in' s&#x
E2;n cất cánh thay giấy tờ t&#x
F9;y th&#x
E2;n

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - tía Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

bạn dạng quyền nằm trong Báo năng lượng điện tử chính phủ - Cổng thông tin điện tử chính phủ.

Ghi rõ mối cung cấp "Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ", "Báo điện tử bao gồm phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Với kết quả tr&#x
EA;n 84% phiếu thuận, &#x
F4;ng Nguyễn Tấn Dũng đ&#x
E3; được Quốc hội đồng &#x
FD; miễn nhiệm chức vụ

Đầu giờ chiều nay, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm phục vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Bạn đang xem: Nguyễn tấn dũng mới nhất


Với kết quả trên 84% phiếu thuận, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có Quốc hội gật đầu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng.
Trưởng ban Kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết, trong toàn bô 486/487 phiếu thích hợp lệ gồm 418 vị đồng ý, 68 vị ko đồng ý.
Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm công tác Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.
Trước đó, tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn xong xuôi nhiệm vụ được giao.
Nay, vày nhu cầu sắp xếp sắp xếp bộ nhân sự cao cấp của Đảng, nhà nước sau Đại hội lần thiết bị 12 của Đảng, nhằm mục tiêu tạo sự nhất quán trong việc kiện toàn tổ chức cỗ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ nghị quyết của Ban Chấp hành tw Đảng, căn cứ điều 88 Hiến pháp, điều 11 Luật tổ chức triển khai Quốc hội và nội quy kỳ họp Quốc hội, quản trị nước trình Quốc hội xem xét đồng ý chấp thuận miễn nhiệm phục vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Tấn Dũng
Đầu kỳ họp này của Quốc hội, trình bày report tổng kết nhiệm kỳ, ông nói: Thủ tướng đang nỗ lực tối đa để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo phép tắc của Hiến pháp, pháp luật.
Chiều nay, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng tham gia phiên họp trên nghị trường. Ông vẫn không vấn đáp phỏng vấn báo mạng như những lần không giống được đề nghị.
Sau lúc ông Nguyễn Tấn Dũng được miễn nhiệm, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng ngay hoa với cảm ơn ông Nguyễn Tấn Dũng.
Năm ni 67 tuổi, ông Nguyễn Tấn Dũng tham gia bí quyết mạng từ thời điểm năm 1961, 4 lần bị thương, là yêu mến binh các loại 2/4.
Ông là đbqh 4 khoá liền, keywords 10 đến khoá 13, Ủy viên tw Đảng keyword 6 mang lại khoá 11, Ủy viên Bộ thiết yếu trị từ khoá 8 mang đến khoá 11.
Từ tháng 6/1996 mang đến 8/1997, ông là Ủy viên Bộ thiết yếu trị cùng Ủy viên hay vụ Bộ chủ yếu trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương Đảng với phụ trách công tác làm việc Tài chính của Đảng.
Từ tháng 9/1997 mang lại tháng 6-2006, ông là Phó thủ tướng sở tại Chính phủ, Ủy viên Bộ chính trị, năm 1998-1999 kiêm nhiệm Thống đốc bank Nhà nước nước ta - túng bấn thư Ban Cán sự Đảng bank Nhà nước.

Xem thêm: Quang vinh và lý quí khánh lại lộ ảnh hẹn hò, 17 năm đôi tri kỷ đưa nhau đi khắp thế gian


Từ mon 7/2006 mang lại tháng 4/2016, ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng chính phủ nước nhà - Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng thư Ban Cán sự Đảng bao gồm phủ.
Trong Đại hội lần trang bị 12 của Đảng vừa qua, nhân sự trình Đại hội để thai vào Ban Chấp hành khóa mới không có tên ông, tuy vậy tại Đại hội, ông được giới thiệu bổ sung. Kế tiếp ông xin rút, cùng được Đại hội chấp thuận

Trước giờ miễn nhiệm, đại biểu n&#x
F3;i g&#x
EC; về Thủ tướng?Kinh tế Việt nam giới 10 năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngPhi&#x
EA;n họp cuối c&#x
F9;ng v&#x
E0; lời chia ly của Thủ tướng


Startup Việt

The WISE Talk: HRTech - giải ph&#x
E1;p tạm thời xuất xắc xu thế tất yếu vào quản trị nh&#x
E2;n sự?

Nguy cơ xung đột kỹ thuật số to&#x
E0;n cầu – Giải ph&#x
E1;p đảm bảo an ninh mạng cho Việt NamNhật Bản bắt kịp đường đua AI với si&#x
EA;u m&#x
E1;y t&#x
ED;nh ho&#x
E0;n to&#x
E0;n mới


Thế giới đ&#x
E3; đi từ “khủng hoảng thiếu chip” đến dư thừa chip như thế n&#x
E0;o?


Trung Quốc sắp trở th&#x
E0;nh quốc gia đầu ti&#x
EA;n tr&#x
EA;n thế giới "quản" AI


Những qu&#x
E1;n c&#x
E0; ph&#x
EA; mạng internet cuối c&#x
F9;ng của thế giới


*

Cơ hội tăng tốc bứt ph&#x
E1; mang đến c&#x
E1;c startup Việt phái nam trong 6 lĩnh vực


G&#x
E3; khổng lồ giao đồ ăn Trung Quốc gia nhập đường đua khốc liệt tại Hong Kong


Giữ niềm tin kh&#x
E1;ch h&#x
E0;ng v&#x
E0; nh&#x
E0; đầu tư l&#x
E0; điều cốt tử


C&#x
E1;ch c&#x
E2;n bằng giữa tự động h&#x
F3;a v&#x
E0; nh&#x
E2;n t&#x
E0;i trong c&#x
E1;c c&#x
F4;ng ty khởi nghiệp ở Đ&#x
F4;ng nam &#x
C1;