Hoa sen sinh song hiếm chạm mặt ở Nam kinh

Trung Quốc
Những trường hòa hợp hai bông sen nở trên và một cuống như ở hồ nước Xuanwu chỉ mở ra trong tự nhiên và thoải mái với tỷ lệ 1/100.000.


Lxozpu
NZj
CV-w
Et5WA" alt="*">