Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
Bạn đang xem: Nguyên thủ tướng phan văn khải từ trần ở tuổi 85

*
*
*
*
Đồng chí Phan Văn Khải.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. 

Đồng chí mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Phan Văn Khải với nghi thức Quốc tang. 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TÓM TẮT TIỂU SỬ 

Đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Năm 1947, Đồng chí tham gia Đội thiếu nhi xã và làm cán bộ thiếu nhi xã Tân An Hội, huyện Hóc Môn. Năm 1948 - 1949, làm Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. 

Năm 1950 đến năm 1951, Đồng chí làm công tác văn thư Tỉnh Đoàn thanh niên tỉnh Gia Định. 

Năm 1952 đến năm 1954, Đồng chí làm công tác văn phòng của Mặt trận Liên Việt tỉnh Gia Định Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến tỉnh Gia Định Ninh. 

Tháng 10-1954, Đồng chí tập kết ra Bắc. 

Năm 1955 đến năm 1957, Đồng chí làm công tác giảm tô đợt 7 ở Hà Nam, đợt 4 cải cách ruộng đất ở tỉnh Sơn Tây và đợt 5 cải cách ruộng đất ở Bắc Hưng Yên. 

Tháng 8-1957 đến năm 1959, Đồng chí học văn hóa ở Trường bổ túc công nông Trung ương. 

Tháng 8-1959 đến tháng 8/1960, Đồng chí học Trường Ngoại ngữ Trung ương. 

Tháng 9-1960 đến tháng 6-1965, Đồng chí học Đại học Kinh tế quốc dân Mát-xcơ-va, Liên Xô. 

Tháng 6-1965 đến năm 1971, Đồng chí làm cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. 

Năm 1972 đến năm 1975, Đồng chí làm cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam, năm 1973 vào chiến trường B2, năm 1974 Đồng chí ra Hà Nội làm Vụ phó Vụ Kế hoạch chi viện, Ủy ban Thống nhất. 

Năm 1976 đến năm 1978, Đồng chí làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1979 đến năm 1980, Đồng chí làm Thành ủy viên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1981 đến năm 1984, Đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3/1982), Đồng chí được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa V (năm 1984), Đồng chí được bầu vào Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Năm 1985 đến tháng 3-1989, Đồng chí làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Tháng 4-1989 đến tháng 6-1991, Đồng chí làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị. 

Tháng 7-1991, Đồng chí làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; tháng 9-1992 đến tháng 8-1997 làm Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị; Đồng chí làm Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. 

Tháng 9-1997, Đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ; làm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tháng 1-1998. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001), Đồng chí tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị, tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ đến tháng 7-2006. 

Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. 

Do có nhiều công lao và đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. __________________________  DANH SÁCH  Ban Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải,  nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang. 2. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 5. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 6. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. 7. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 8. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 9. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 10. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 11. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 12. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 13. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. 14. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 15. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 16. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 17. Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 18. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 19. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. 20. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 21. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. 22. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. 23. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 24. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 25. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 26. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. 27. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 28. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 30. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 31. Đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. 32. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 33. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. DANH SÁCH 

Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban. 2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 3. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. 4. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 5. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. 6. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. 7. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 9. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. 10. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. 11. Đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 12. Đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7. 13. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. 14. Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 15. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế. 16. Đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. 17. Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. 18. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. 19. Đại diện gia đình. ____________________ THÔNG BÁO 

Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Phan Văn Khải 

Tang lễ đồng chí Phan Văn Khải được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. 

Linh cữu đồng chí Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng thời gian này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội cũng diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải. 

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Phan Văn Khải tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. 

*

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải


&#x
D4;ng S&#x
E1;u Khải – Một con người nặng l&#x
F2;ng với qu&#x
EA; hương


*

Tưởng nhớ anh S&#x
E1;u Khải, nh&#x
E0; l&#x
E3;nh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy v&#x
EC; nước, v&#x
EC; d&#x
E2;n

(Chinhphu.vn) - Cổng th&#x
F4;ng tin điện tử Ch&#x
ED;nh phủ tr&#x
E2;n trọng giới thiệu b&#x
E0;i viết “Tưởng nhớ anh S&#x
E1;u Khải, nh&#x
E0; l&#x
E3;nh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy v&#x
EC; nước, v&#x
EC; d&#x
E2;n” của Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Nguyễn Xu&#x
E2;n Ph&#x
FA;c.


*

Lễ truy điệu nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải tại H&#x
E0; Nội

(Chinhphu.vn) - Trong kh&#x
F4;ng kh&#x
ED; thi&#x
EA;ng li&#x
EA;ng, trước anh linh, di ảnh nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải, c&#x
E1;c đồng ch&#x
ED; l&#x
E3;nh đạo, nguy&#x
EA;n l&#x
E3;nh đạo Đảng v&#x
E0; Nh&#x
E0; nước, c&#x
E1;c bộ, ng&#x
E0;nh, cơ quan, đơn vị… đ&#x
E3; th&#x
E0;nh k&#x
ED;nh, nghi&#x
EA;ng m&#x
EC;nh tiễn biệt nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải - một con người đức độ, t&#x
E0;i năng; một nh&#x
E0; l&#x
E3;nh đạo xuất sắc của Đảng, Nh&#x
E0; nước v&#x
E0; nh&#x
E2;n d&#x
E2;n ta về với đất mẹ anh h&#x
F9;ng tại Lễ truy điệu nguy&#x
EA;n Thủ tướng.


*

Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về Lễ viếng đồng ch&#x
ED; Phan Văn Khải ng&#x
Ch&#x

(Chinhphu.vn) – Ban Tổ chức Lễ tang đồng ch&#x
ED; Phan Văn Khải, nguy&#x
EA;n Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, nguy&#x
EA;n Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ vừa ra Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về Lễ viếng đồng ch&#x
ED; Phan Văn Khải ng&#x
E0;y 21 th&#x
E1;ng 3 năm 2018.


*

Tổ chức trọng thể lễ viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhiều nước

(Chinhphu.vn) - Trong hai ng&#x
E0;y 20 v&#x
E0; 21/3, Đại sứ qu&#x
E1;n Việt Nam tại nhiều nước tr&#x
EA;n thế giới đ&#x
E3; tổ chức trọng thể lễ viếng v&#x
E0; mở Sổ tang nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải.


*

Đo&#x
E0;n đại biểu cấp cao L&#x
E0;o viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng nay (21/3), Đo&#x
E0;n đại biểu cấp cao nước Cộng h&#x
F2;a D&#x
E2;n chủ Nh&#x
E2;n d&#x
E2;n (CHDCND) L&#x
E0;o do đồng ch&#x
ED; Saysomphone Phomvihane, Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, Chủ tịch Mặt trận L&#x
E0;o x&#x
E2;y dựng đất nước l&#x
E0;m Trưởng đo&#x
E0;n đ&#x
E3; đến viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM).


Nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải: Một con người đức độ, t&#x
E0;i năng

(Chinhphu.vn) - Trong ng&#x
E0;y thứ 2 tổ chức lễ viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải tại Thủ đ&#x
F4; H&#x
E0; Nội, c&#x
E1;c đo&#x
E0;n đại biểu vẫn nối tiếp nhau lặng lẽ c&#x
FA;i đầu trong niềm tiếc thương v&#x
F4; hạn.


Đ&#x
F4;ng đảo người d&#x
E2;n đến viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải

Nguy&#x

(Chinhphu.vn) - Chiều 20/3, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, đại diện c&#x
E1;c bộ, ng&#x
E0;nh, địa phương; c&#x
E1;c tổ chức, hiệp hội ng&#x
E0;nh nghề trong v&#x
E0; ngo&#x
E0;i nước; đại diện l&#x
E3;nh sứ qu&#x
E1;n c&#x
E1;c nước, c&#x
E1;c đơn vị, sở, ban ng&#x
E0;nh tr&#x
EA;n địa b&#x
E0;n TPHCM v&#x
E0; đ&#x
F4;ng đảo người d&#x
E2;n đ&#x
E3; đến viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải.


Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về Lễ viếng đồng ch&#x
ED; Phan Văn Khải ng&#x

(Chinhphu.vn) – Ban Tổ chức Lễ tang đồng ch&#x
ED; Phan Văn Khải, nguy&#x
EA;n Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, nguy&#x
EA;n Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ vừa ra Th&#x
F4;ng b&#x
E1;o về Lễ viếng đồng ch&#x
ED; Phan Văn Khải ng&#x
E0;y 20 th&#x
E1;ng 3 năm 2018.


Lễ viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhiều nước

Nguy&#x

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 20/3, Đại sứ qu&#x
E1;n Việt Nam tại nhiều nước đ&#x
E3; tổ chức trọng thể lễ viếng v&#x
E0; mở Sổ tang đồng ch&#x
ED; Phan Văn Khải, nguy&#x
EA;n Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, nguy&#x
EA;n Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ, từ trần ng&#x
E0;y 17/3 vừa qua.


Vĩnh biệt một con người v&#x
EC; nước, v&#x
EC; d&#x
E2;n

(Chinhphu.vn) – Trong niềm tiếc thương v&#x
F4; hạn, c&#x
E1;c đồng ch&#x
ED; l&#x
E3;nh đạo, nguy&#x
EA;n l&#x
E3;nh đạo Đảng v&#x
E0; Nh&#x
E0; nước, l&#x
E3;nh đạo c&#x
E1;c bộ, ng&#x
E0;nh, địa phương,… đ&#x
E3; k&#x
ED;nh cẩn nghi&#x
EA;ng m&#x
EC;nh vĩnh biệt nguy&#x
EA;n Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Phan Văn Khải - một nh&#x
E0; l&#x
E3;nh đạo xuất sắc của Đảng v&#x
E0; Nh&#x
E0; nước, một nh&#x
E2;n c&#x
E1;ch lớn, một tấm l&#x
F2;ng v&#x
EC; nước, v&#x
EC; d&#x
E2;n.


Đo&#x
E0;n đại biểu Văn ph&#x
F2;ng Ch&#x
ED;nh phủ viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải

(Chinhphu.vn) - S&#x
E1;ng 20/3, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), Đo&#x
E0;n đại biểu Văn ph&#x
F2;ng Ch&#x
ED;nh phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph&#x
F2;ng Ch&#x
ED;nh phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đến viếng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải.


Nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải - những hồi ức đẹp c&#x
F2;n m&#x
E3;i

Nguy&#x

(Chinhphu.vn) - Trong k&#x
FD; ức của nhiều người từng c&#x
F3; dịp gặp gỡ v&#x
E0; l&#x
E0;m việc c&#x
F9;ng nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải (giai đoạn 1997-2006), người con của "Nam Bộ th&#x
E0;nh đồng" l&#x
E0; một người tận tụy, hết l&#x
F2;ng v&#x
EC; nước, v&#x
EC; d&#x
E2;n.


Anh S&#x
E1;u Khải, người ‘nh&#x
F3;m lửa’ cho c&#x
F4;ng cuộc đổi mới v&#x
E0; hội nhập quốc tế của đất nước

Nguy&#x

(Chinhphu.vn) -&#x
A0;Nguy&#x
EA;n B&#x
ED; thư Trung ương Đảng, nguy&#x
EA;n Ph&#x
F3; Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Vũ Khoan: Th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng của c&#x
F4;ng cuộc đổi mới v&#x
E0; hội nhập l&#x
E0; c&#x
F4;ng sức của nhiều người, song kh&#x
F4;ng thể kh&#x
F4;ng kể tới c&#x
F4;ng lao to lớn về nhiều mặt của nguy&#x
EA;n Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Phan Văn Khải.


Nhớ thương anh Phan Văn Khải

(Chinhphu.vn) - "T&#x
F4;i với anh – đ&#x
F4;i bạn th&#x
E2;n thiết, coi nhau như anh em, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn, h&#x
EC;nh ảnh anh đọng lại trong t&#x
F4;i thật s&#x
E2;u đậm v&#x
E0; nhớ thương". Đ&#x
E2;y l&#x
E0; những d&#x
F2;ng viết về nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải trong hồi ức của đồng ch&#x
ED; Nguyễn Tiến Năng,&#x
A0;nguy&#x
EA;n Thư k&#x
FD;, Trợ l&#x
FD; cố Thủ tướng, Cố vấn Phạm Văn Đồng.


Những kỷ niệm s&#x
E2;u sắc về Thủ tướng Phan Văn Khải - Người nặng l&#x
F2;ng với đổi mới v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển đất nước

Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Ch&#x
ED;nh phủ tr&#x
E2;n trọng giới thiệu b&#x
E0;i viết chia sẻ những kỷ niệm s&#x
E2;u sắc về Thủ tướng Phan Văn Khải - Người nặng l&#x
F2;ng với đổi mới v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển đất nước của Thư k&#x
FD; Thủ tướng Phan Văn Khải, nguy&#x
EA;n Ph&#x
F3; Chủ nhiệm VPCP Trần Quốc Toản.


Người con ưu t&#x
FA; của Nam Bộ, một tấm l&#x
F2;ng sắt son v&#x
EC; nước, v&#x
EC; d&#x
E2;n

Ch&#x

(Chinhphu.vn) - N&#x
F3;i về nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải, đồng ch&#x
ED; L&#x
EA; Thanh Hải, nguy&#x
EA;n Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, nguy&#x
EA;n B&#x
ED; thư Th&#x
E0;nh ủy TPHCM khẳng định:&#x
A0;Đ&#x
F3; l&#x
E0; một nh&#x
E0; l&#x
E3;nh đạo t&#x
E0;i ba, với tư duy vượt trước thời đại, d&#x
E1;m nghĩ, d&#x
E1;m l&#x
E0;m, d&#x
E1;m chịu tr&#x
E1;ch nhiệm; một người l&#x
E3;nh đạo hết l&#x
F2;ng, hết sức lo toan cho cuộc sống của nh&#x
E2;n d&#x
E2;n; một người con ưu t&#x
FA; của d&#x
E2;n tộc, của Nam Bộ, S&#x
E0;i G&#x
F2;n- Gia &#x
D0;ịnh-TP. Hồ Ch&#x
ED; Minh.


Nh&#x
E0; l&#x
E3;nh đạo c&#x
F3; c&#x
F4;ng rất lớn trong đổi mới v&#x
E0; hội nhập

(Chinhphu.vn) – Trong cảm nhận của nguy&#x
EA;n Ph&#x
F3; Thủ tướng Vũ Khoan, nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải l&#x
E0; một nh&#x
E0; l&#x
E3;nh đạo đầy t&#x
E2;m huyết với lợi &#x
ED;ch của đất nước v&#x
E0; của người d&#x
E2;n, lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n l&#x
E0;m việc hết m&#x
EC;nh, hết sức cần c&#x
F9;, chỉn chu, b&#x
EC;nh tĩnh, tỉnh t&#x
E1;o, kh&#x
F4;ng ồn &#x
E0;o, ph&#x
F4; trương.


Một Thủ tướng tận tụy, hết l&#x
F2;ng v&#x
EC; việc nước, việc d&#x
E2;n

(Chinhphu.vn) – Nguy&#x
EA;n Ủy vi&#x
EA;n Bộ Ch&#x
ED;nh trị, nguy&#x
EA;n Ph&#x
F3; Thủ tướng, nguy&#x
EA;n Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khi&#x
EA;m nhớ về nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải: Một đồng ch&#x
ED; l&#x
E3;nh đạo tận tụy, li&#x
EA;m ch&#x
ED;nh, hết l&#x
F2;ng v&#x
EC; sự nghiệp c&#x
E1;ch mạng, sống b&#x
EC;nh dị, khi&#x
EA;m tốn v&#x
E0; rất ch&#x
E2;n th&#x
E0;nh với bạn b&#x
E8;, đồng ch&#x
ED;.


Một l&#x
F2;ng v&#x
EC; d&#x
E2;n, một đời v&#x
EC; nước

Ch&#x

(Chinhphu.vn) - Những người từng l&#x
E0;m việc trực tiếp với &#x
F4;ng nh&#x
EC;n nhận nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải l&#x
E0; người hết l&#x
F2;ng v&#x
EC; d&#x
E2;n v&#x
EC; nước, thực hiện tốt c&#x
E1;c &#x
FD; tưởng cải c&#x
E1;ch, tạo th&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch để th&#x
FA;c đẩy kinh tế trong khi những người d&#x
E2;n qu&#x
EA; nh&#x
E0; cho biết nguy&#x
EA;n Thủ tướng sống chan h&#x
F2;a, gần gũi với b&#x
E0; con l&#x
E0;ng x&#x
F3;m.


Th&#x
F4;ng c&#x
E1;o đặc biệt

(Chinhphu.vn) - Ng&#x
E0;y 17/3, Ban Chấp h&#x
E0;nh Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ch&#x
ED;nh phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Th&#x
F4;ng c&#x
E1;o đặc biệt b&#x
E1;o tin nguy&#x
EA;n Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần.


Gi&#x
E1; h&#x
E0;ng h&#x
F3;a nguy&#x
EA;n liệu trở lại đ&#x
E0; khởi sắc
Thủ tướng Ch&#x
ED;nh phủ Phạm Minh Ch&#x
ED;nh dự lễ kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2
PVFCCo thực hiện c&#x
E1;c chương tr&#x
EC;nh an sinh x&#x
E3; hội &#x
FD; nghĩa
Thủ tướng Phạm Minh Ch&#x
ED;nh dự lễ kh&#x
E1;nh th&#x
E0;nh cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2
Chủ tịch nước V&#x
F5; Văn Thưởng tiếp c&#x
E1;c Đại sứ Ireland, Italy, H&#x
E0;n Quốc, Lithuania tr&#x


Xem thêm: Cách tỉa tóc mái dày thành mỏng tóc mái không thể bỏ qua, cách khắc phục không cần cắt l with mingan

EC;nh Quốc thư

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

Bản quyền thuộc Báo điện tử Chính phủ - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ", "Báo điện tử Chính phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.