Những xung bất chợt trong cuộc sống thường ngày là điều bắt buộc tránh khỏi, dù các bạn đang thao tác làm việc hay học hành trong bất kỳ môi trường nào. Hãy cùng Jaxtina học các từ vựng chủ thể xung đột trong cuộc sống đời thường (conflicts in the life) trong bài học giờ Anh bây giờ nhé!


Tổng hợp

Từ vựngPhiên âmNghĩa tiếng ViệtVí dụ
conflict with (n.p)/ˈkɒn.flɪkt wɪð/xung hốt nhiên với 

She always avoids having conflicts with her colleagues.

Bạn đang xem: Xung đột tiếng anh là gì

Cô ấy luôn tránh tạo xung đột nhiên với đồng nghiệp.

make up (v.p) /meɪk ʌp/chiếm, bao gồm Girls trang điểm 70 percent of the number of students in the class.

Số lượng các nữ giới chiếm 70% trong lớp.

pressure (n)/ˈpreʃ.ər/sự áp lựcHis father is putting too much pressure on him.

Bố anh ấy vẫn tạo không ít áp lực lên anh ấy. 

resolve (v) /rɪˈzɒlv/giải quyếtYou should resolve this problem before the quái thú decides to lớn fire you. 

Cậu nên giải quyết vấn đề này trước khi ông công ty quyết định loại bỏ cậu.

solution (n)/səˈluː.ʃən/giải phápWe need to lớn find out other solutions khổng lồ tackle this problem.

Chúng ta đề xuất tìm ra những giải pháp khác để xử lý vấn đề này. 

affect (v)/əˈfekt/ảnh hưởngNew regulations can affect migrants.

Các chính sách mới tất cả thể ảnh hưởng đến fan di cư.

have an influence on (v.p)/hæv æn ˈɪn.flu.əns ɒn/có ảnh hưởng đếnThe family has a huge influence on children’s growth. 

Gia đình có tác động lớn mang đến sự cách tân và phát triển của trẻ con nhỏ.

against (prep) /əˈɡenst/chống lạiHer opinion is against the decision to lớn close the school.

Ý kiến của cô ấy nhằm chống lại quyết định tạm dừng hoạt động ngôi trường.

under control (prep.p)/ˈʌn.dər kənˈtrəʊl/dưới sự điều khiển, kiểm soát của aiThe branches operate under the mother company’s control.

Các đưa ra nhánh vận động dưới sự điều khiển của chúng ta mẹ. (tổng công ty).

violence (n)/ˈvaɪə.ləns/hành vi bạo lựcThe chiến dịch occurs against violence on women.

Chiến dịch diễn ra để ngăn chặn lại hành vi bạo lực với phụ nữ.

cold war (n.p)/kəʊld wɔːr/chiến tranh lạnhThe peak of the cold war in the world is between America và Soviet Union.

Đỉnh điểm trận chiến tranh lạnh lẽo trên trái đất là trận chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ với Liên Xô.

suffer from (v.p)/ˈsʌf.ər frɒm/mắc phải, chịu đựngShe has suffered from cancer for many years.

Cô ấy yêu cầu chịu đựng bệnh lý ung thư trong tương đối nhiều năm liền.

region (n) /ˈriː.dʒən/khu vực, vùngIn Northern Britain, there are many farming regions.

Ở phía Bắc nước Anh có không ít vùng làm nông nghiệp.

emergency (n)/ɪˈmɜː.dʒən.si/trường hợp khẩn cấpThe bell is used for emergencies.

Chuông này được dùng cho các trường hợp khẩn cấp.

assistance (n)/əˈsɪs.təns/sự hỗ trợThe government calls for more assistance in the pandemic of Covid-19.

Chính phủ lôi kéo nhiều sự giúp đỡ hơn vào đại dịch Covid-19.

at risk of (prep.p)/æt rɪsk əv/có nguy cơShe is at risk of being fired from the current position.

Cô ấy có nguy cơ bị loại trừ khỏi địa chỉ hiện tại.

vulnerable (adj)/ˈvʌl.nər.ə.bəl/dễ tổn thương, dễ bị ảnh hưởngThe economy is more vulnerable in the pandemic of Covid-19.

Nền kinh tế dễ bị ảnh hưởng hơn trong đại dịch Covid-19.

inevitable (adj) /ɪˈnev.ɪ.tə.bəl/Không thể thiếu, bắt buộc tránh khỏiConflict is an inevitable part of life.

Xung đột là vấn đề không thể tránh ngoài trong cuộc sống.

divert from (v.p)/daɪˈvɜːt frɒm/chuyển phía từThe government are planning lớn divert from roads khổng lồ railways.

Practice 1

Read the passage & do the tasks below. (Đọc đoạn văn cùng làm những bài tập dưới đây.)

CONFLICT IN-CAR AFFECTS ALMOST 2 MILLION

UNICEF says the recent (1) ________________ in the Central African Republic (CAR) has (2) ________________ 1.8 million people. The United Nations Children’s Fund says children cosplay half of the 800,000 people in urgent need of humanitarian aid. Rebel groups rose up (3) ________________ President Francois Bozize in December. Then, the Seleka rebel coalition signed a peace khuyến mãi with the president in January. A UNICEF spokeswoman says some of the hardest-hit towns remain (4) ________________. She says major risks for children include (5) ________________ and being recruited into armed groups. UNICEF says eight percent of young children in the Central African Republic (6) ________________ moderate acute malnutrition. 

a. Choose the suitable words to lớn fill in the gaps. (Chọn từ phù hợp điền vào nơi trống.)

sexual violenceaffectedagainstsuffer fromunder rebel controlconflict

b. Answer the following questions (Trả lời các thắc mắc sau):

How many people have been affected by the conflict in the CAR?
According khổng lồ a UNICEF spokeswoman, what are main risks for children?
What vì chưng eight percent of young children suffer from in the CAR?

Xem đáp án

Dịch nghĩa:CUỘC TRANH CÃI VỀ xe pháo HƠI ẢNH HƯỞ
NG ĐẾN GẦN 2 TRIỆU NGƯỜI
UNICEF cho thấy thêm cuộc xung đột gần đây ở cộng hòa Trung Phi (CAR) đã ảnh hưởng đến 1,8 triệu người. Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc đưa tin rằng trẻ nhỏ chiếm một nửa trong số 800.000 tín đồ đang bắt buộc viện trợ nhân đạo khẩn cấp. Những nhóm nổi lên chống lại Tổng thống Francois Bozize trong thời điểm tháng 12 và tiếp đến Liên minh phiến quân Seleka đã ký kết một thỏa thuận tự do với tổng thống vào tháng 1. Một phân phát ngôn viên của UNICEF đã tiết lộ rằng một số trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề tốt nhất vẫn nằm dưới sự kiểm soát điều hành của phiến quân cùng những khủng hoảng chủ yếu so với trẻ em bao gồm bạo lực tình dục và buộc phải tham gia vào các nhóm vũ trang. UNICEF cho biết thêm 8% trẻ nhỏ ở cùng hòa Trung Phi bị suy dinh dưỡng cấp tính nút trung bình.

Practice 2

Match the words with the their definitions. (Nối từ với có mang đúng của chúng.)

1.violence a.something bad can happen
2.assistance b.a particular area/part of a country 
3.inevitable c.political tension or conflict among nations or regions
4.cold ward.money or resources are given lớn people/countries when they have difficulties
5.vulnerable e.something dangerous or serious happens suddenly/unexpectedly
6.region f.to be easily hurt, influenced, or attacked
7.at risk of g.actions or words that are intended to lớn hurt people
8.emergency h.certain lớn happen or unable to lớn be avoided/prevented

Xem đáp án

gDịch nghĩa: Bạo lực – hành vi hoặc tiếng nói làm tổn thương tín đồ khác. dDịch nghĩa: Sự hỗ trợ – tiền hoặc hiện đồ vật được trao cho những người dân/quốc gia lúc họ chạm chán khó khăn. hDịch nghĩa: Không thể tránh khỏi – chắc hẳn rằng xảy ra, cần yếu tránh khỏi. cDịch nghĩa: Chiến tranh lạnh – stress chính trị hoặc xung thốt nhiên giữa những quốc gia, khu vực. fDịch nghĩa: Dễ bị tổn thương – dễ bị tổn thương, ảnh hưởng, tấn công. bDịch nghĩa: Khu vực – Một khu vực / phần cụ thể của một quốc gia. aDịch nghĩa: Có nguy cơ – Điều gì đấy xấu có thể xảy ra.

Xem thêm: Người Phát Minh Ra Facebook Và Cuộc Đời Ông, Tiểu Sử Của Người Sáng Lập Facebook

eDịch nghĩa: Khẩn cấp – câu hỏi nguy hiểm, nghiêm trọng xẩy ra đột ngột.

Các chúng ta vừa thuộc Jaxtina học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể xung bất chợt trong cuộc sống (conflicts in the life). Đừng quên ôn tập và làm các bài rèn luyện để ghi ghi nhớ từ vựng và sử dụng từ đúng ngữ cảnh nhé.

As regards psychological distress, no association was found with decision latitude, while conflicts at work increased the risk of psychological distress.
Lower levels of empathy may contribute lớn conflict in social interactions & thereby heighten levels of negative emotions experienced by some children.
From the sociotechnical viewpoint, technical decisions, social interaction, và conflict management are the three essential components in the collaborative design process.
The first two segments were designed lớn provoke disagreement, whereas the third segment permitted an assessment of carryover effects of the prior conflict.
However, the structural similarities encountered on the cấp độ of the facts summarized by the final judgements indicate certain basic lines of intra-familial conflict.
các quan điểm của những ví dụ quan yếu hiện cách nhìn của các biên tập viên hueni.edu.vn hueni.edu.vn hoặc của hueni.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*

used lớn refer to, or relating to, the people who originally lived in a place, rather than people who moved there from somewhere else

Về việc này
*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập hueni.edu.vn English hueni.edu.vn University Press và Assessment cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Anh–Hà Lan Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng na Uy–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng cha Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Hindi Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Ukraina Tiếng Anh–Tiếng Việt